Kalendarium chóru Jutrzenka

Ta część publikacji przedstawia przegląd występów, koncertów, pielgrzymek, wycieczek oraz biesiad i spotkań chóru „Jutrzenka” na przestrzeni wielu lat swojego istnienia.
(Najnowsza historia w opracowywaniu)

Rok 2012

5-8.01     –   Coroczne warsztaty i rekolekcje w Brennej pierwszy raz prowadzone przez ks. Bogdana Kornek. Podczas uroczystej niedzielnej mszy św. ksiądz D. Suszko obchodził 25 lat kapłaństwa. Jutrzenka wzbogaciła mszę pięknymi pieśniami i kolędami. Jubilat otrzymał od chórzystów Jutrzenki życzenia oraz prezent.

22.01      –   Udział w regionalnym koncercie kolęd w Ornontowickim Kościele. Oprócz Jutrzenki udział wzięli: Chór Moniuszko z Łazisk Dolnych, Chopin z Bujakowa, Dzwon z Orzesza oraz Orkiestra Tauron Wytwarzanie Oddział Elektrownia Łaziska.

04.02      –   Jutrzenka wykonała pieśni podczas uroczystej mszy św. z okazji 65-tych urodzin Księdza Proboszcza Jerzego Kiełbasa. Dyrygowała Barbara Cempura/Jałowiecka.

05.02      –   Na zaproszenie jubilatki Jutrzenka wzięła udział w mszy św. z okazji 50-tych urodzin parafianki Bronisławy Mierzwa, podczas której wykonała 5 pieśni. Dyrygowała Barbara Cempura.

25.04      –   Niedziela Palmowa z Chórem Jutrzenka. Podczas mszy św. wykonaliśmy Pasję Męki Pańskiej wg Świętego Marka oraz pieśni postne. Dyrygowała Natalia Łukaszewicz.

03.05      –   Coroczny udział Jutrzenki i wykonanie pieśni podczas mszy św. za ojczyznę. Dyrygowała Natalia Łukaszewicz.

06.05      –   Nocna adoracja chórzystów Jutrzenki w Klasztorze Sióstr Służebniczek NMP w Ornontowicach prowadzona przez chórzystkę Hildegardę Głosz.

20.05      –   Maryja jest w naszych sercach i pieśniach – Koncert Pieśni Maryjnych w kościele parafialnym w Ornontowicach, w którym oprócz Jutrzenki udział wzięła Kapela Śląskie Bajery. Dyrygowała Natalia Łukaszewicz, która zaśpiewała również partię solową.

28.05      –   Pogrzeb wieloletniego prezesa chóru Izydora Nowak, podczas którego chórzyści Jutrzenki wykonali pieśni żałobne. Dyrygował Henryk Mandrysz.

2-3.07     –   Wycieczka do Skoczowa – msza św. na Kaplicówce, zwiedzanie miasta, Sanktuarium Św. Mikołaja w Pierśćcu, Kościół Św. Jakuba w Simoradzu. Na zakończenie ognisku z pieczeniem kiełbasek i wspólnym śpiewem.

14.07      –   Pogrzeb Prezesa PZCHiO Rajmunda Hanke w Chorzowie, w którym uczestniczyła delegacja Jutrzenki.

22.07      –   Chórzyści Jutrzenki uświetnili swym śpiewem uroczystą mszę św. z okazji przejścia na emeryturę Ks. Proboszcza Jerzego Kiełbasa po 22 latach swojej posługi kapłańskiej. Dyrygował Tadeusz Skrobacz.

29.07      –   Powitanie nowego proboszcza naszej parafii – ks. Grzegorza Lech podczas niedzielnej mszy św., podczas której chórzyści Jutrzenki wykonali przygotowane na tą okazję pieśni. Dyrygował Tadeusz Skrobacz.

05.08      –   Wizyta nowego proboszcza naszej parafii ks. Grzegorza Lech, który przybył na zaproszenie Jutrzenki, w towarzystwie wójta gminy Kazimierza Adamczyka oraz dyrektor ARTerii Aleksandry Malczyk.

08.08      –   Pogrzeb chórzystki Janiny Ostafin, którą Jutrzenka pożegnała pieśniami żałobnymi.

15.08      –   Udział Jutrzenki w uroczystej mszy św. z okazji 60-tej rocznicy ślubu Walburgii i Maksymiliana Szymała, podczas której zaśpiewaliśmy 5 pieśni. Dyrygował Tadeusz Skrobacz.

16.09      –   Dożynki, rozpoczęte uroczystą mszą św. podczas której chór Jutrzenka wykonał przygotowane na tą okazję pieśni. Dyrygowała Natalia Łukaszewicz.

29.09      –   Uroczystość ustanowienia św. Michała Archanioła patronem miejscowości i gminy Ornontowice rozpoczęta mszą św. w parafialnym kościele odprawioną przez ks. Arcybiskupa Wiktora Skworc. Chór Jutrzenka uświetnił uroczystość wykonaniem 5 pieśni. Dyrygowała Natalia Łukaszewicz.

13.10      –   Wieczór Fatimski, który Jutrzenka uczciła wykonaniem pieśni maryjnych podczas mszy św. Dyrygował Henryk Mandrysz.

06.11      –   Adoracja nocna w Klasztorze Sióstr Służebniczek NMP w Ornontowicach prowadzona przez chórzystkę Hildegardę Głosz.

11.11      –   Uroczysta msza św. za ojczyznę, którą chór Jutrzenka wzbogacił swym śpiewem. Dyrygował Tadeusz Skrobacz.

17.11      –   Udział Jutrzenki w uroczystej mszy św. z okazji Złotych Godów państwa Eryki i Emila Gałuszka. Dyrygował Tadeusz Skrobacz.

24.11      –   Uroczystości patronki chórzystów, św. Cecylii rozpoczęte mszą św. w intencji członków chóru Jutrzenka oraz Kapeli Śląskie Bajery. Doniosłości tej mszy dodały pieśni zaśpiewane przez chórzystów. Dyrygowała Natalia Łukaszewicz. Wieczorem wszyscy członkowie Jutrzenki wraz z osobami towarzyszącymi oraz zaproszonymi gośćmi bawili się przy dźwiękach muzyki.

16.12      –   Strojenie Choinki połączone ze śpiewaniem kolęd oraz przedświątecznym jarmarkiem zorganizowane przez CKiP ARTeria, w którym chórzyści Jutrzenki przy akompaniamencie Śląskich Bajerów wiedli prym w śpiewaniu kolęd wspólnie z mieszkańcami Ornontowic.

30.12      –   Koncert Kolęd w kościele parafialnym w wykonaniu chóru Jutrzenka, podczas którego wykonaliśmy 17 utworów. Koncert urozmaicił duet naszych chórzystek Agnieszki Kusyk i Haliny Kontusz. Dyrygowała Natalia Łukaszewicz.
jg/jk/gk

Rok 2011

01 i 02.01   – „Jutrzenka” wzbogaca swym śpiewem uroczystości 60-tych i 70-tych urodzin swoich chórzystów.

06-09.01 –   25-te rekolekcje chórzystów „Jutrzenki” w Brennej, podczas których medalami udekorowano 5-ciu członków chóru z najdłuższym stażem: J. Gołąb, K. i S. Drażyk, C. Spyra oraz A. Ulbrych. Dekoracji dokonał ks. prof. A. Reginek. Została odprawiona również msza święta w języku łacińskim pod przewodnictwem ks. A. Bindy z okazji 70-tych urodzin prezesa J. Gołąb.

15.01      –   chór “Jutrzenka” uczestniczy we mszy ślubnej nowożeńców A. Jaksa i A. Pierzga. Wykonano 5 pieśni pod dyrygenturą N. Łukaszewicz.

16.01      –   wspólna adoracja chórzystów “Jutrzenki” z członkami wielu regionalnych chórów przy żłóbku w Panewnickim Sanktuarium.

23.01      –   wspólny Koncert Kolęd w wykonaniu “Jutrzenki“ oraz orzeskiego chóru “Dzwon“ w kościele parafialnym w Woszczycach.

11.02      –   wyjazd chórzystów “Jutrzenki” do Teatru Muzycznego w Gliwicach na operetkę “Hrabina Marica”.

16.02      –   zebranie sprawozdawczo-wyborcze. Do zarządu na kolejne 4 lata powołano: J. Gołąb – prezes, C. Spyra – wiceprezes, Gnat – skarbnik oraz M. Langer, T. Skrobacz, L. Szolc, A. Kontusz, K. Niedobecka.

02.03      –   na zaproszenie Wójta Gminy K. Adamczyka oraz przewodniczącego Rady Gminy T. Ziętka, chórzystki “Jutrzenki” wzięły udział w spotkaniu z okazji nadchodzącego Dnia Kobiet.

12.03      –   chór “Jutrzenka” uświetnił swoim śpiewem uroczystą mszę świętą z okazji 50-tych urodzin pana W. Pierzga. Dyrygowała N. Łukaszewicz.

03.04      –   delegacja chóru wzięła udział w zebraniu PZChiO w Bogucicach Zadolu.

10.04      –   udział “Jutrzenki” w Koncercie Pieśni Pasyjnej i Wielkopostnej w kościele NSPJ w Wyrach.

17.04      –   coroczne śpiewanie Pasji w wykonaniu chóru podczas uroczystej sumy Niedzieli Palmowej w kościele parafialnym w Ornontowicach. Dyrygował H. Mandrysz.

24.04      –   nieszpory wielkanocne w Ornontowickim Kościele prowadzone przez chórzystów “Jutrzenki”.

03.05      –   udział “Jutrzenki” w uroczystej mszy świętej w intencji Ojczyzny. Dyrygowała N. Łukaszewicz.

06.05      –   adoracja nocna w klasztorze Sióstr Służebniczek NMP w Ornontowicach prowadzona przez chórzystkę H. Głosz.

14.05      –   udział “Jutrzenki “ w mszy św. z okazji 40-tych urodzin chórzysty I. Cubert. Dyrygował H. Mandrysz.

11.06      –   występ chóru “Jutrzenka” w parku gminnym podczas XVI dni Ornontowic. Dyrygowała N. Łukaszewicz.

12.06      –   udział chóru w mszy świętej z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego chórzystów A. i J. Siedlaczek. Dyrygował H. Mandrysz.

19.06      –   Wspólna msza plenerowa i śpiewy chórów okręgu Mikołowskiego w ogrodach kościoła MB Ochrony Środowiska w Bujakowie.

29.06      –   jednodniowa wycieczka Rudy – Rogów – Czyżowice. W programie udział we mszy świętej w Bazylice Mniejszej w Rudach Raciborskich, zwiedzanie Klasztoru Cystersów w Rudach, koncert “Jutrzenki“ pod dyrygenturą H. Mandrysza, Park Leśny w Rogowie oraz biesiada z kapelą Śląskie Bajery w Ośrodku Rekreacji “Country Club” w Czyżowicach.

14.08      –   występ “Jutrzenki” podczas mszy świętej z okazji 70-tych urodzin chórzystki M. Langer. Dyrygował H. Mandrysz.

11.09      –   udział chóru w uroczystej mszy świętej oraz nieszporach dożynkowych. Dyrygowała N. Łukaszewicz.

08.10      –   udział “Jutrzenki“ we mszy świętej oraz Zjeździe Chórów Oddziału Śląskiego PZChiO w Amfiteatrze Zadole.

13.10      –   Wieczór Fatimski z udziałem chóru “Jutrzenka”. Dyrygowała N. Łukaszewicz.

23.10      –   Koncert Pieśni Maryjnych w kościele parafialnym w Woszczycach. Występ “Jutrzenki” oraz chórów z Orzesza, Łazisk i Wyr. Dyrygowała N. Łukaszewicz.

06.11      –   adoracja nocna w klasztorze Sióstr Służebniczek NMP w Ornontowicach prowadzona przez chórzystkę H. Głosz.

11.11      –   chór “Jutrzenka” uświetnił swoim śpiewem uroczystą mszę świętą z okazji Dnia Niepodległości w Ornontowickim Kościele. Dyrygował T. Skrobacz.

19.11      –   Święto Patronalne muzyków i chórzystów – Św. Cecylii. Występ “Jutrzenki” podczas mszy św. w intencji chórzystów oraz kapeli Śląskie Bajery. Wieczorek rozrywkowo-taneczny w towarzystwie współmałżonków, chrzestnych chóru, władz gminy oraz sponsorów.

7.12        –   Wieczór Mikołajkowy w Sali Wieżowej Urzędu Gminy w towarzystwie zaproszonych gości: Wójta Gminy K. Adamczyka, prezesa okręgu mikołowskiego PZChiO B. Oberda, chrzestnej chóru A. Szczepańskiej, dyrygentów H. Mandrysza i N. Łukaszewicz.

18.12      –   coroczna impreza strojenia choinki za budynkiem ARTerii połączona ze śpiewaniem kolęd z udziałem chórzystów “Jutrzenki”, kapeli “Śląskie Bajery”, zespołu “Manowce“ oraz mieszkańców Ornontowic.
jg/jk/gk

Rok 2010

3.01 – Jutrzenka bierze udział w imprezie zorganizowanej w ornontowickim Domu Kultury pt. „Cały Śląsk śpiewa kolędy”. Koncertowi patronuje PZChiO, TV Katowice oraz Polskie Radio.

7-10.01 – Coroczne warsztaty i rekolekcje w Brennej z uroczystym zakończeniem roku jubileuszowego 25 lat istnienia chóru. Jutrzenka otrzymała statuetkę „Ornontowickie Bzy”.

21.01 – Udział w regionalnym koncercie kolęd w wykonaniu chórów i orkiestr w Chudowie.

17.04 – Uroczystości żałobne na cmentarzu w Ornontowicach. Koncert z okazji 100-lecia PZChiO.

6.06 – Trojok Śląski w Centrum Kultury w Katowicach. Podczas imprezy przejście ze sztandarem Jutrzenki z Katowickiej Katedry pod pomnik na Placu Karola Miarki, następnie koncert w Kościele Bożej Opatrzności w Bogucicach. Iwent zakończył wspólny obiad w Mikołowie.

21.07 – Spotkanie byłych chórzystów z czynnymi śpiewakami w Cukierni u Cichonia w Ornontowicach.

15.08 – Koncert Jutrzenki podczas uroczystości jubileuszowych sióstr zakonnych z okazji 50-lecia oraz 25-lecia ślubów.

6-9.09 – Wycieczka do Austrii. Zwiedzanie wzgórza Kahlenberg w Wiedniu oraz uczestnictwo we mszy św. odprawianą przez ks. Arcybiskupa Stanisława Dziwisza w Bazylice Narodzenia NMP Mariazell.

19.09 – Udział Jutrzenki w pielgrzymce śląskich chórów do Matki Boskiej Piekarskiej. Ofiarowanie śpiewów naszych chórzystek i chórzystów także podczas nabożeństwa Drogi Krzyżowej.

1.10 – Udział Jutrzenki w uroczystej akademii z okazji 50-lecia pracy za pulpitem dyrygenckim Henryka Mandrysz, wieloletniego dyrygenta naszego chóru. Uroczystości odbyły się w Zabrzu-Guido.

27.12 – Koncert kolęd w wykonaniu Jutrzenki przed stajenką w Ornontowickim Kościele.
jg

Rok 2009

8-10.01 – Warsztaty i rekolekcje w Brennej, podczas których przygotowywaliśmy się do planowanego koncertu z okazji 25-lecia powstania naszego chóru.

17.01 – Wspólne z chórami Katowickiego Oddziału Polskiego Związku Chórów i Orkiestr śpiewanie kolęd podczas koncertu przy Panewnickim Żłóbku.

7.02 – Koncert jubileuszowy z okazji 25-lecia Jutrzenki, który odbył się w ARTerii. Podczas koncertu nasze chórzystki wystąpiły w nowych strojach.

10.03 – Złożenie wniosku o przeniesienie Jutrzenki z Gliwicko-Zabrzaskiego Okręgu PZChiO do Okręgu Mikołowskiego.

28.03 – Udział w uroczystościach pogrzebowych naszego wieloletniego sponsora Piotra Nadler – wykonanie pieśni podczas mszy żałobnej w cieszyńskim kościele.

2.04 – Udział w Totus-Tuus – wieczorze wspomnień o Papieżu Janie Pawle II zorganizowanym w świątyni w Łaziskach Górnych.

5.04 – Wspólnie z chórem Chopin odśpiewanie Gorzkich Żali w Sanktuarium Matki Bożej Bujakowie.

13.04 – Koncert Jutrzenki podczas uroczystego poświęcenia odrestaurowanej ambony w naszym kościele.

23.04 – Zmiana dyrygenta Jutrzenki. Pan Henryk Mandrysz podczas próby chóru przekazuje pałeczkę dyrygencką młodej pani Natalii Łukaszewicz. Przez kilka spotkań razem prowadzą próby chóru.

22-24.05 – Jutrzenka uczestniczy w III Zlocie Polskich Chórów i Orkiestr w Licheniu. Wspólny śpiew wszystkich obecnych formacji. 

29, 30.05 – Jutrzenka żegna swoich członków: Jerzego Twardęgę i Halinę Gołąb. Wspólny śpiew podczas uroczystości pogrzebowych w Ornontowickim kościele.

29.08 – Spotkanie w ARTerii, na którym wspólnie z młodzieżą FASO Jutrzenka śpiewa pieśni świeckie. Pani Natalia Łukaszewicz dyryguje Jutrzenką po raz pierwszy bez wsparcia pana Henryka Mandrysza.

2-4.09 – Wycieczka Jutrzenki do Kotliny Kłodzkiej. Spontaniczne śpiewy uczestników w Krzeszowie oraz Bardo Śląskim. 

19.09 – Jutrzenka uczestniczy w Zlocie Chórów i Orkiestr na Zadolu w Katowicach-Ligocie.

1.10 – Zmiana opiekuna chóru. Zostaje nim Waldemar Pietrzak – dyrektor ornontowickiego Domu Kultury.
jg

Rok 2008

3-6.01 – Kolejne spotkanie Jutrzenki w Brennej z próbami i śpiewem.

19.01 – Wspólne adorowanie Dzieciątka Jezus przy Panewnickim Żłóbku przez chóry katowickiego oddziału związku.

20.02 – Zebranie sprawozdawczo-wyborcze.
W skład Zarządu powołano:
Gołąb – Prezes
Cecylia Spyra – Wiceprezes
Antonina Gnat – Skarbnik
Tadeusz Skrobacz – II Dyrygent
Betina Cubert – Administracja
Danuta Hyła – Sekretarz-Kronikarz
Maria Langer – Członek
Lucjan Szolc – Członek.

1-2.03 – Udział w uroczystości bierzmowania w Ornontowickiej Parafii, której przewodniczył ks. Biskup Józef Kupny. Spotkanie oraz wspólne zdjęcie z ks. Biskupem. 

16.03 – Wykonanie, wspólnie z chórem Chopin, Pasji w Ornontowickim Kościele.

27.04 – Wzbogacenie śpiewem uroczystej mszy świętej odprawionej w naszym kościele z okazji Złotych Godów państwa Eleonory i Tadeusza Skrobacz, II dyrygenta Jutrzenki.

18.05 – Koncert Pieśni Maryjnej dla matek naszej parafii wykonany w Ornontowickim Kościele.

1.06 – Trojok Śląski w Przyszowicach – koncert pieśni śląskich w wykonaniu chórów okręgu zabrzańskiego oraz z Czech, zakończony wspólnym poczęstunkiem.

13.07 – Turystyczny wyjazd członków chóru do Rud Raciborskich oraz biesiada w Rogowie.

1.10 – Podziękowanie Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego za przekazaną, wydaną przez Jutrzenkę z okazji 25-lecia założenia chóru, pamiątkową broszurę z odbytych rekolekcji.

28.12 – Wspólny koncert polskich kolęd w Ornontowickim Kościele w wykonaniu chórów Jutrzenka i Chopin z Bujakowa.
jg

Rok 2007

04-07.01 – udział chórzystów w rekolekcjach w Brennej. Każdy z uczestników rekolekcji otrzymał w prezencie od zarządu chóru płytę z kolędami własnego chóru oraz broszurkę „Wspomnienia rekolekcyjne chóru „Jutrzenka”.

14.01 – „Jutrzenka” wspólnie z chórem „Chopin” z Bujakowa urządza koncert kolęd w kościele w Ornontowicach.

04.02 – chór „Jutrzenka” śpiewa na uroczystej mszy św. w kościele w Ornontowicach z okazji 60. rocznicy urodzin ks. Jerzego Kiełbasy, celebrowanej przez Jubilata.

10-12.05 – w tych dniach odbywa się w Licheniu drugi ogólnopolski zlot chórów dla uczczenia pamięci papieża Jana Pawła II. Podobnie jak przed dwoma laty, chór „Jutrzenka” śpiewa w wielotysięcznym chórze z towarzystwem bardzo dużej orkiestry dętej na cześć zmarłego Papieża-Polaka.

16.06 – „Jutrzenka” uczestniczy w pielgrzymce chórów okręgu mikołowskiego do sanktuarium w Bujakowie.

10-12.10 – zarząd chóru zorganizował chórzystom wycieczkę do Warszawy. W tych trzech dniach zwiedziliśmy bardzo dużo pamiątek historycznych stolicy: Wilanów, Łazienki, Belweder, Powązki, Stare Miasto, Zamek Królewski, katedrę św. Jana oraz grobowce w podziemiach i Teatr Wielki. Prawdziwą ucztą dla chórzystów był pobyt na operze „Halka” w Teatrze Wielkim.

24.11 – udział chóru we mszy św. z okazji święta św. Cecylii oraz w wieczernicy towarzyskiej w salce chóru.

30.12 – chór „Jutrzenka” zorganizował koncert kolędowy wspólnie z jasełkami przygotowanymi przez młodzież tutejszego gimnazjum w kościele w Ornontowicach.

Rok 2006

05-08.01 – tegoroczne rekolekcje „Jutrzenki” miały specjalny charakter. Po raz 20. chórzyści udali się do domu rekolekcyjnego w Brennej, by tam w ciszy i skupieniu oddać się modlitwie i rozmyślaniu o swojej przeszłości i przyszłości. Wieczornica opłatkowa, która zwykle kończyła rekolekcje była wyjątkowa. Tą wyjątkową uroczystość sprawili przybyli na wieczornicę zaproszeni goście i dekoracja honorowymi odznaczeniami związkowymi chórzystów (1 odznaka złota z laurem, 16 złotych i 2 brązowe). Spotkanie opłatkowe upłynęło w bardzo miłej atmosferze.

21.01 – „Jutrzenka” wspólnie z chórami oddziału katowickiego uczestniczy w adoracji kolędowej przy żłóbku w Panewnikach.

22.01 – „Jutrzenka” organizuje koncert kolęd w kościele w Ornontowicach.

15.02 – w kościele w Ornontowicach odbyło się nagranie kolęd w wykonaniu „Jutrzenki” na płytę CD.

01.06 – Urząd Gminy zatrudnia drugiego dyrygenta dla chóru „Jutrzenka” p. Joannę Kwol.

08-11.06 – chór „Jutrzenka” pielgrzymuje do sanktuariów ziemi sandomiersko-kieleckiej (docelowo Święty Krzyż). Jadąc przez Sandomierz, Nałęczów, Kazimierz dotarliśmy w ostatnim dniu do klasztoru benedyktynów na Świętym Krzyżu. Trafiliśmy na piękną uroczystość, która odbywała się tam w tym dniu. Była to jubileuszowa uroczystość „Tysiąc lat życia monastycznego na Świętym Krzyżu”. W kaplicy, gdzie znajdują się relikwie Drzewa Krzyża Świętego, zaśpiewaliśmy kilka pieśni związanych z krzyżem.

18.11 – udział chóru we mszy św. odprawionej w intencji chóru z okazji święta patronalnego św. Cecylii oraz we wspólnej biesiadzie z zaproszonymi gośćmi w sali GDK.

Rok 2005

06-09.01 – chórzyści uczestniczą w rekolekcjach w Brennej.

20-22.05 – z inicjatywy Zarządu Głównego PZChiO Warszawa odbył się zlot chórów w Licheniu dla uczczenia 85. rocznicy urodzin Jana Pawła II. „Jutrzenka” uczestniczyła w tym zlocie, śpiewając w chórze złożonym z ok. 5000 śpiewaków wspomaganych przez ok. 1500 muzyków orkiestry dętej.

05.06 – „Jutrzenka” bierze udział w „Trojoku Śląskim” w Katowicach. Po odśpiewaniu wspólnych pieśni w sali Centrum Kultury w Katowicach chór „Jutrzenka” śpiewa na nabożeństwie w kościele p.w. św. Józefa na Józefowcu.

18.08 – zarząd chóru zorganizował jednodniową wycieczkę dla chórzystów do Brennej.

19.11 – chór „Jutrzenka” bierze udział w odsłonięciu pomnika Jerzego Ziętka w Katowicach. W imprezie śpiewa kilkanaście połączonych chórów oddziału śląskiego.

26.11 – udział chóru we mszy św. odprawianej w intencji chóru z okazji święta patronalnego św. Cecylii. Po mszy św. wspólny wieczorek towarzyski w sali GDK Ornontowice.

Rok 2004

02-04.01 – udział chórzystów w rekolekcjach w Brennej.

24.01 – uroczystość 20-lecia „Jutrzenki” rozpoczęto mszą św. celebrowaną przez ks. proboszcza Jerzego Kiełbasę. Po mszy św. dalszy ciąg uroczystości odbył się w sali GDK. Był koncert galowy „Jutrzenki”, były odznaczenia honorowe dla chórzystów, były dyplomy dla sympatyków chóru, były życzenia i kwiaty dla „Jutrzenki”, była tez na koniec kawa, herbata i śląski kołocz.

26.05 – z okazji Dnia Matki zorganizowano koncert w sali GDK.

03-06.06 – zarząd chóru „Jutrzenka” za namową byłego prezesa p. J. Nowaka urządza chórzystom wycieczkę do Lwowa (po drodze odwiedza klasztor w Pacławicach). Dla wielu z nich była to pierwsza podróż za wschodnią granicę Polski. Zwiedzano stare polskie zabytki Lwowa: muzeum, teatr, katedrę, cerkiew prawosławną, Cmentarz Łyczakowski i Cmentarz Orląt Polskich.

30.08-01.09 – zorganizowano pielgrzymkę do sanktuariów maryjnych: Częstochowa (Jasna Góra), Gidle, Święta Anna, Leśniów.

25.11 – udział we mszy św. z okazji patronki chórów św. Cecylii oraz wieczernicy towarzyskiej w sali GDK.

Rok 2003

03-05.01 – udział chórzystów w rekolekcjach w Brennej.

22.01 – podczas walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego chóru wybrano komitet honorowy i organizacyjny obchodów 20-lecia istnienia chóru. Przewodniczącym komitetu organizacyjnego wybrano p. Tadeusza Skrobacza.

06.04 – z okazji 60. rocznicy urodzin dyrygenta H. Mandrysza, chór „Jutrzenka” urządził w sali GDK „benefis”. Spotkanie poprzedzono mszą św. w kościele w Ornontowicach. Śpiewał chór „Jutrzenka”.

05-08.06 – chór wybrał się na wycieczkę w Sudety i do Czech, gdzie zwiedzano tamtejsze „safari”.

22.11 – podobnie jak w roku ubiegłym w sali GDK zorganizowano wieczór „z pieśnią i humorem” poprzedzony mszą św. odprawioną ku czci św. Cecylii, patronki chórów.

Rok 2002

04-06.01 – udział chórzystów w rekolekcjach w Brennej.

13.01 – „Jutrzenka” organizuje koncert kolęd w kościele w Ornontowicach.

26.05 – z okazji Dnia Matki chór „Jutrzenka” organizuje koncert pieśni maryjnych w kościele w Ornontowicach.

07-09.08 – zorganizowano wycieczkę turystyczną do Zakopanego i Popradu na Słowacji.

24.09 – pielgrzymka chóru do kościoła w Czernej oraz do Łagiewnik.

23.11 – udział chóru we mszy św. z okazji święta patronalnego św. Cecylii; po mszy św. urządzono w sali GDK wieczór „z pieśnią i humorem”.

Rok 2001

05-07.01 – udział chórzystów w rekolekcjach w Brennej. Na spotkaniu opłatkowym, które odbyło się w ostatnim dniu rekolekcji (jak co roku), 27 chórzystów zostało udekorowanych honorowymi odznaczeniami związkowymi (10 złotych i 17 srebrnych).

21.01 – „Jutrzenka” śpiewa w zbiorowym koncercie kolęd kilku chórów w kościele w Chudowie.

19.05 – na zaproszenie ks. proboszcza z Woszczyc chór „Jutrzenka” śpiewa podczas mszy św. prymicyjnej w kościele w Woszczycach.

27.05 – koncert pieśni maryjnych w Ornontowicach z udziałem chórów: „Chopin” z Bujakowa, „Dzwon” z Orzesza i „Jutrzenka” z Ornontowic.

01-03.06 – odbywa się wycieczka turystyczno-krajoznawcza chóru do Kamiannej – kolebki pszczelarstwa i okolic.

26.09 – „Jutrzenka” przeprowadza się do nowej siedziby przekazanej przez wójta Ornontowic Kazimierza Adamczyka. Poświęcenia nowej salki prób dokonał ks. Jerzy Kiełbasa.

25.11 – udział chórzystów we mszy św. odprawianej z okazji święta patronalnego św. Cecylii; po mszy św. odbyło się spotkanie towarzyskie w nowej siedzibie chóru.

Rok 2000

07-09.01 – chórzyści biorą udział w rekolekcjach w Kokoszycach.

16.01 – zorganizowany jest koncert kolęd w kościele w Ornontowicach. Śpiewa „Jutrzenka”.

21.01 – „Jutrzenka” koncertuje z kolędami w kościele w Pszczynie.

25.03 – diecezja katowicka obchodzi rocznicę 75-lecia istnienia. Połączone chóry PZChiO – w tym i „Jutrzenka” – śpiewają podczas mszy św. w Katedrze Chrystusa Króla w Katowicach.

08-11.08 – chór „Jutrzenka” organizuje wycieczkę turystyczno-krajoznawczą na Mazury.

17.09 – „Jutrzenka” koncertuje w zbiorowym koncercie pieśni sakralnej w bazylice w Piekarach Śląskich (organizator PZChiO Katowice).

10.11 – na zaproszenie dyrektora GDK Ornontowice gościmy w tutejszym GDK chór Cadca ze Słowacji. Koncert w wykonaniu chóru słowackiego przyjęli słuchacze bardzo życzliwie.

26.11 – chór „Jutrzenka” urządza koncert pieśni sakralnej w kościele w Ornontowicach.

Rok 1999

08-10.01 – chórzyści „Jutrzenki” uczestniczą w rekolekcjach w Kokoszycach.

24.02 – na walnym zebraniu dochodzi znowu do zmiany na stanowisku prezesa chóru. Z funkcji prezesa zarządu rezygnuje p. Izydor Nowak, a jego miejsce zajmuje p. Jan Gołąb (dotychczasowy wiceprezes)

09.04 – proboszcz parafii Ornontowice ks. Jerzy Kiełbasa obchodzi 25-lecie kapłaństwa. W uroczystości uczestniczy ks. kardynał Joachim Meisner z Niemiec. Chór „Jutrzenka” składa gratulacje ks. Jubilatowi i śpiewa podczas mszy św. odprawianej przez ks. J. Kiełbasę.

11.07 – chór „Jutrzenka” wyjeżdża na jednodniową wycieczkę do Brennej.

12.11 – w kościele parafialnym w Ornontowicach chór „Jutrzenka” organizuje koncert pieśni sakralnych.

17.11-03.12 – pielgrzymka do Ziemi Świętej. W kolejną bardzo długą pielgrzymkę wybrał się chór „Jutrzenka” do Ziemi Świętej. Przejazd do Jerozolimy odbył się samolotem i już następnego dnia po przybyciu do celu podróży nastąpiło zwiedzanie historycznych zabytków związanych z życiem Pana Jezusa. Następnie zwiedzano: Betlejem – Bazylikę Narodzenia Pana Jezusa, Górę Oliwną, ogród Getsemani, Górę Przemienienia Pańskiego, Nazaret, Kanę Galilejską, Górę Karmel. Po kilkudniowym pobycie na Ziemi Świętej pielgrzymi przeprawili się promem „Posejdon” do Egiptu (zwiedzano Kair i piramidy). Następnego dnia również promem przeprawili się na wyspę Cypr, a po dwudniowym pobycie popłynęli do Grecji (zwiedzano Ateny i Akropol). Z Grecji nastąpił powrót do domu autokarem.

Rok 1998

03.01 – „Jutrzenka” bierze udział w przeglądzie chórów (kolęd) w Tychach.

09-10.01 – udział chórzystów w rekolekcjach w Kokoszycach.

23.02 – chór został zaproszony na nagranie kolęd. Były one śpiewane w kościele w Łaziskach podczas mszy św. odprawianej przez o. Eleazara (Adama Nowaka).

02-03.05 – Gminny Dom Kultury w Ornontowicach gości chór mieszany z Chorwacji. Został on zaproszony na Śląsk przez PZChiO Katowice i skierowany do Ornontowic na koncert.

11-23.05 – Lourdes, Fatima i La Salete to kolejne sanktuaria maryjne, które chórzyści odwiedzą w tych dniach. Najwięcej wrażeń przywiozą z pobytu w Fatimie po spotkaniu z wielotysięcznym tłumem pielgrzymów i udziale w uroczystej procesji z figurką M.B.Fatimskiej.

27.06 – ks. Józef Bołda, były proboszcz Ornontowic, obchodzi jubileusz 50-lecia kapłaństwa. Chór „Jutrzenka” bierze udział w uroczystej mszy św. odprawianej przez ks. Jubilata, śpiewając pieśni eucharystyczne oraz „Te Deum Laudamus”.

21.11 – z okazji święta patronalnego św. Cecylii chór uczestniczy we mszy św., a następnie w spotkaniu towarzyskim w salce prób.

Rok 1997

03-05.01 – udział chórzystów w rekolekcjach w Kokoszycach.

18.01 – „Jutrzenka” wraz z chórami PZChiO Katowice bierze udział w adoracji żłóbka w Panewnikach.

10.05 – na zaproszenie ks. Jerzego Kiecki (byłego wikariusza w Ornontowicach) chór śpiewa podczas mszy św. w Ochojcu.

23-24.09 – chór „Jutrzenka” śpiewa na nabożeństwach w Ornontowicach podczas peregrynacji Kopii Cudownego Obrazu M. B. Częstochowskiej.

22.11 – udział chóru w kościele na mszy św. z okazji święta patronalnego św. Cecylii oraz spotkanie towarzyskie „U Janusza”.

Rok 1996

08-10.01 – udział chórzystów w rekolekcjach w Kokoszycach.

14.01 – koncert kolęd w kościele w Ornontowicach; śpiewają: chór „Jutrzenka” i chór z Paniówek.

20-23.06 – wycieczka chórzystów do Pragi; zwiedzano Czeską Starówkę, Hradczany oraz zabytkowe dzielnice Pragi.

16.11 – udział chórzystów we mszy św. w kościele parafialnym z okazji święta patronalnego św. Cecylii.

23.11 – spotkanie chórzystów wraz z członkami rodzin i chrzestnymi chóru w zajeździe „U Janusza” w Ornontowicach.

Rok 1995

06-08.01 – wyjazd chóru na rekolekcje do Kokoszyc.

15.01 – chór „Jutrzenka” zorganizował koncert kolęd dla emerytów w sali GDK Ornontowice.

26.02 – na walnym zebraniu członkowskim dokonano wyboru nowego zarządu chóru. Prezesem został wybrany ponownie p. Izydor Nowak.

17.09 – chór „Jutrzenka” bierze udział w pielgrzymce chórów śląskich do bazyliki w Piekarach Śląskich.

20.11 – „Jutrzenka” śpiewa na nocnej adoracji w kościele św. Stanisława w Żorach zorganizowanej ku czci M.B. Fatimskiej.

25.11 – chór „Jutrzenka” wspólnie z zespołem „Marzanki” biorą udział we mszy św. z okazji święta patronalnego św. Cecylii. Po mszy św. wspólna wieczernica w sali GDK w Ornontowicach.

Rok 1994

02.01 – chór „Jutrzenka” zorganizował koncert kolęd w kościele w Ornontowicach.

07-09.01 – chórzyści „Jutrzenki” biorą udział w rekolekcjach w Kokoszycach. W niedzielę chór śpiewa podczas mszy św. w Turzy.

16.01 – uroczysty koncert chóru „Jutrzenka” z okazji 10-lecia istnienia chóru w sali GDK w Ornontowicach.

23.01 – uroczyste poświęcenie sztandaru „Jutrzenki” w kościele w Ornontowicach. Mszę św. celebrował ks. Antoni Reginek – kapelan śląskich chórów w obecności ks. proboszcza Jerzego Kiełbasy. Podczas mszy św. śpiewał chór „Dzwon” z Orzesza.

29.01 – gościmy w sali GDK dziennikarzy TV Katowice. Reporterzy przeprowadzili kilka wywiadów z chórzystami, dyrygentem, nagrali kilka pieśni w wykonaniu chóru. Całość spotkania została wyemitowana w TV Katowice 6 kwietnia 1994 r.

05.06 – chór „Jutrzenka” uczestniczy w zbiorowym koncercie chórów w „Trojoku Śląskim” w Ustroniu.

15-18.09 – chór wyjeżdża na wycieczkę do Bieszczad (Baligród).

Rok 1993

01.01 – zgodnie z wcześniejszym porozumieniem, patronat nad chórem „Jutrzenka” przejmuje Gminny Dom Kultury w Ornontowicach

08-10.01 – udział chóru „Jutrzenka” w rekolekcjach w Kokoszycach.

13.01 – zebranie zarządu chóru, na którym ustalono prowizorium obchodów 10-lecia istnienia chóru oraz powołano komitet honorowy i organizacyjny jubileuszu. Przewodniczącym komitetu organizacyjnego został p. Izydor Nowak.

09-11.09 – chór organizuje wycieczkę w Góry Stołowe (Sudety). Zwiedzamy Kłodzko, Duszniki Zdrój, Wambierzyce (śpiew na schodach bazyliki).

10.10 – wycieczka jednodniowa do Koniakowa; śpiew przy ognisku koło wyciągu.

Rok 1992

03-05.01 – wyjazd i uczestnictwo chórzystów w rekolekcjach w Kokoszycach.

26.02 – na walnym zebraniu członkowskim (zebrania takie odbywają się corocznie, zgodnie ze statutem PZChiO) dokonano m.in. reorganizacji zarządu chóru. Z funkcji prezesa zrezygnował p. J. Nowak, a jego miejsce zajął p. Edward Adamczyk.

15-18.10 – urządzono wycieczkę do Wiednia. Chór „Jutrzenka” śpiewa na mszy św. na Kahlenbergu.

28-29.11 – chór „Jutrzenka” wspólnie z chórem „Słowik” z Przyszowic jadą na wycieczkę do Zawoi. Wieczorem wspólna biesiada „andrzejkowa” przy ognisku.

27.12 – chór „Jutrzenka” organizuje koncert kolęd w kościele w Ornontowicach.

27.12 – odbyło się spotkanie zarządu chóru z wójtem Ornontowic i ks. proboszczem. Ustalono, że chór od nowego roku kalendarzowego przejdzie pod patronat samorządu gminy Ornontowice.

Rok 1991

04-05.01 – tradycyjnie w pierwszych dniach stycznia chór bierze udział w rekolekcjach w Kokoszycach. Chórzyści bardzo mile wspominają te rekolekcje, bowiem w drugim dniu rekolekcji spotkali się z przybyłym do ośrodka ks. abp. Damianem Zimoniem. Gościem w tym dniu był też ks. Jerzy Kiełbasa.

19-29.10 – następuje długo oczekiwana przez chórzystów pielgrzymka do Włoch, docelowo do Watykanu. Zwiedzono kilka zabytkowych i historycznych miast: Wenecję, Florencję, Asyż, Monte Casino z cmentarzem poległych tam polskich żołnierzy, Sorrento, wyspę Capri i Watykan. Dwudniowy pobyt w Watykanie pozwolił na zwiedzenie historycznych zabytków (Bazylika św. Piotra, Kaplica Sykstyńska, groby papieży) oraz uczestniczyć w spotkaniu z Ojcem Św. Janem Pawłem II na audiencji generalnej.

23.11 – udział we mszy św. z okazji święta patronalnego św. Cecylii oraz spotkanie towarzyskie w salce. W czasie spotkania podsumowano pielgrzymkę do Włoch.

Rok 1990

04-06.01 – kolejna odnowa duchowa chórzystów na rekolekcjach w Kokoszycach.

05.03 – śmierć proboszcza ks. Jana Śleziony: ostatnie pożegnanie ks. Jana, założyciela chóru, udział w ceremoniach pogrzebowych.

03.05 – powitanie nowego administratora parafii, ks. Jerzego Kiełbasy.

24.06 – chór „Jutrzenka” śpiewa podczas mszy św. w kościele Św. Krzyża w Warszawie. W drodze powrotnej z Warszawy zwiedza Niepokalanów.

04.11 – uroczyste wprowadzenie ks. Jerzego Kiełbasy, obejmującego funkcję proboszcza, do kościoła w Ornontowicach.

Rok 1989

06-08.01 – chórzyści ponownie wyjeżdżają na rekolekcje do Kokoszyc.

15.01 – wieczysta wieczernica chórzystów z zaproszonymi gośćmi w salce z okazji 5. rocznicy powstania chóru.

25.11 – „Chrzciny chóru”. Na mszy św. celebrowanej przez ks. Proboszcza dokonano ceremonii chrztu chóru. Chór otrzymał nazwę „Jutrzenka”. Chrzestnymi chóru byli: p. Urszula Smerczek, p. Agnieszka Szczepańska, p. Andrzej Kops i p. Henryk Zdrzałek. Uroczystość chrztu chóru była połączona ze świętem patronki chóru św. Cecylii. Po mszy św. odbyło się towarzyskie spotkanie przy kawie i herbacie w sali GDK.

Rok 1988

08-09.01 – po raz drugi chórzyści wyjeżdżają na rekolekcje do Kokoszyc. Na zakończenie rekolekcji odbył się wieczorek opłatkowy.

31.08 – dyrygent p. Joanna Pudlik odbyła ostatnią próbę z chórem; p. Joanna zrezygnowała z pracy z chórem na własną prośbę.

07.09 – pierwsza próba chóru z nowym dyrygentem p. Henrykiem Mandryszem.

28.09-11.11 – chórzyści remontują pomieszczenie w starej szkole, w której w przyszłości będą odbywać się próby chóru.

Rok 1987

16.10 – chór śpiewa podczas mszy św. w kościele Św. Krzyża w Gliwicach odprawianej w 9. rocznicę wyboru Ojca Św. Jana Pawła II.

21.11 – udział we mszy św. i wieczornicy z okazji święta patronalnego św. Cecylii.

Rok 1986

10-12.01 – chórzyści za namową ks. proboszcza udają się na rekolekcje do Kokoszyc.

27.02 – wyjazd do opery w Bytomiu na operę G. Verdiego „Nabucco” (inicjatywa ks. proboszcza).

08.06 – chór odbywa jednodniową wycieczkę do Bielska.

06-07.09 – chór bierze udział w zjeździe chórów na Górze św. Anny.

22.11 – udział chóru we mszy św. w patronalne święto św. Cecylii oraz w towarzyskim spotkaniu w salce.

Rok 1985

20.01 – na próbę chóru do salki przybył ks. proboszcz z kolędą. Po próbie i kolędzie odbyło się spotkanie towarzyskie.

23.02 – po próbie chóru odbyło się zebranie organizacyjne, na którym dokonano zmianę prezesa chóru. Z funkcji prezesa ustąpił p. H. Swoboda, a jego miejsce zajął p. Izydor Nowak.

23.06 – chór wystąpił podczas mszy św. w Bielsku-Aleksandrowicach (była parafia ks. J. Śleziony)

23.11 – po mszy św. odprawionej w intencji chórzystów z okazji święta patronki chórów, św. Cecylii, urządzono w salce prób spotkanie towarzyskie.

Rok 1984

Z inicjatywy proboszcza parafii Ornontowice ks. Jana Śleziony padła propozycja założenia chóru mieszanego. Jego propozycją oraz werbowaniem członków zajął się p. Henryk Swoboda.

11.01 – odbyło się spotkanie miłośników śpiewu chóralnego w salce parafialnej. Przybyło 36 osób. Przedstawiono dyrygenta chóru p. Joannę Pudlik, po czym odbyła się pierwsza próba chóru. Po próbie odbyło się pierwsze zebranie organizacyjne, na którym wybrano zarząd chóru. Prezesem zarządu został wybrany p. Henryk Swoboda.

01.07 – urządzono jednodniową wycieczkę do Bielska zorganizowaną przez ks. Jana Ślezionę.

24.11 – mszą św. w kościele uczczono św. Cecylię, patronkę chórów; po mszy św. w salce odbyło się spotkanie towarzyskie z ks. proboszczem.

Wróć na stronę główną