Zarząd
● Jan Gołąb – Prezes
● Cecylia Spyra – z-ca Prezesa
● Aleksandra Kontusz – Sekretarz
● Antonina Gnat – Skarbnik
● Krystyna Niedobecka – Administracja
● Brygida Boczek – Kronikarz
● Danuta Hyła – Członek Zarządu
● Maria Langer – Członek Zarządu
● Lucjan Szolc – Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna
● Brygida Boczek – Przewodnicząca
● Kazimierz Los
● Małgorzata Pietrusiewicz

Strona internetowa – Grażyna Król

 

Wróć na stronę główną