Galeria

W drodze ku szczęściu
pastel, technika własna
2005 rok
Looking for Happiness
pastel, personal technique
Moja rodzina
pastel, technika własna
1998 rok
My Family
pastel, personal technique
Przemijanie
pastel, technika własna
2003 rok
Passing
pastel, personal technique
Arabeska
pastel, technika własna
Arabeska – muzyka prawdziwie widzialna, muzyka ubarwiona, ukryta w złocistych płatkach kwiatu – zasłyszane
2004 rok
Arabesque
pastel, personal technique
Arabesque – “a truly visible music, a colorful music, hidden in the golden petals of flower” – popular saying
Ukryj mnie w swoich dłoniach
pastel. technika własna
2009 rok
Cover Me in Your Palms
pastel, personal technique
Tej nocy… marzenie…
pastel, technika własna
2010 rok
Tonight… a Dream
pastel, personal technique
Przesłanie do Nieba
pastel. technika własna
2013 rok
A Message to Heaven
pastel, personal technique
Spotkanie w ciszy
pastel, technika własna
2000 rok
A Meeting in Silence
pastel, personal technique
Ciepła i romantyczna, choć… zmęczone i blada… późna jesień
pastel, technika własna
2014 rok
Warm and Romantic, Although Tired and Pale – Late fall
pastel, personal technique
Miłość
pastel, technika własna
2002 rok
Love
pastel, personal technique
Żyję dla Ciebie
pastel, technika własna
2000 rok
I Life for You
pastel, personal technique
Ku pamięci Życia i Śmierci
In Remembrance Of Life And Death

Obraz Ku pamięci Życia i Śmierci Maria zadedykowała ofiarom ataku terrorystycznego na World Trade Center w Nowym Jorku we wrześniu 2001 roku. Kopia obrazu znalazła się w Watykanie, ONZ oraz w Białym Domu w USA. Autorka otrzymała listy – specjalne podziękowania od Papieża Jana Pawła II, Sekretarza Generalnego ONZ – Kofi Annana oraz Prezydenta Georga Busha.
Dedicated to the victims of the September 11, 2001 terrorist attacks on the Twin Towers in New York City. A copy of this painting reached the Vatican, the United Nations, and the White House in Washington DC. The artist received letters with special thanks from the Pope – John Paul II, from the General Secretary of the UN Kofi Annan, and from President George W. Bush.

Wszystkie prawa zastrzeżone

All rights reserved