maryanz

Zespół „Marzanki” powstał w listopadzie 1975 roku pod przewodnictwem Agnieszki Fudały jako część Koła Gospodyń Wiejskich. Był to jeden z pierwszych zespołów w okolicy, który rozpowszechniał kulturę folkloru śląskiego. Na zaproszenie okolicznych wsi, zespół wyjeżdżał z występami, śpiewając tradycyjne piosenki oraz pokazując różne scenki rodzajowe, skecze oraz humoreski. W 1980 roku instruktorem grupy został Józef Arnt. W tym także roku została nadana nazwa „Marzanki.” Członkinie otrzymały również swoje śląskie stroje. Pięć lat później opiekę nad zespołem objął Dom Kultury w Ornontowicach, a w kolejnym roku prowadzenia grupy podjął się Wiktor Kowol. W 20-stą rocznicę istnienia zespół liczył 22 członkiń i 7 rodzajów strojów, które to kobiety w większości same uszyły i wyhaftowały.