Rejonowe Stowarzyszenie Pszczelarzy

Rejonowe Stowarzyszenie Pszczelarzy z siedzibą w Ornontowicach

(RSP Ornontowice)

                RSP Ornontowice jest stowarzyszeniem o prawie stuletniej tradycji, zrzeszającym pszczelarzy oraz osoby zainteresowane pszczelarstwem z województwa śląskiego. W roku 2016 liczyło 49 członków z terenu powiatów mikołowskiego, rybnickiego, gliwickiego, cieszyńskiego, Rudy śląskiej, Zabrza. Nasi pszczelarze w 2016 roku posiadali ponad 900 pszczelich rodzin.
RSP Ornontowice to koleżeńskie forum wymiany pszczelarskich doświadczeń, możliwość zdobywania fachowej wiedzy i merytoryczne wsparcie w problemach pszczelarskiego gospodarzenia. To także miejsce, gdzie pszczelarz może zarejestrować swoją pasiekę oraz instytucja, która pomoże uzyskać dofinansowanie do matek pszczelich, odkładów i sprzętu pasiecznego.
RSP Ornontowice stara się także uzyskać status Organizacji Pożytku Publicznego (OPP).

Statutowa działalność RSP Ornontowice to (wyciąg ze statutu RSP Ornontowice):

  1. Upowszechanianie i rozwój pszczelarstwa w celu ochrony zdrowia i środowiska naturalnego

     2. Upowszechnianie wiedzy w zakresie nowoczesnej gospodarki pasiecznej i etyki pszczelarskiej

  1. Zapobieganie chorobom i zatruciom pszczół i innych owadów zapylających
  2. Promocja i popieranie współpracy z jednostkami gospodarki rolno-leśnej w zakresie rozszerzania bazy pożytkowej dla pszczół i innych owadów zapylających
  3. Otaczanie opieką początkujących pszczelarzy oraz udzielanie wszechstronnej pomocy pszczelarzom w podeszłym wieku w zakresie hodowli pszczół
  4. Pobudzenie świadomości społeczeństwa i promowanie roli pszczół jako czynnika plonotwórczego i ochronnego dla środowiska naturalnego
  5. Promowanie produktów pszczelich w profilaktyce i leczeniu


Tradycją RSP Ornontowice są cykliczne comiesięczne spotkania członków, które odbywają się w każdą drugą niedzielę miesiąca o godzinie 14:00 w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych przy ulicy Dworcowej 1 w Ornontowicach. Typowe spotkanie to:

  •  omówienie bierzących spraw z działalności stowarzyszenia
  •  zreferowanie prac pasiecznych wykonywanych w danym miesiącu
  •  przedstawienie ciekawostek z prasy pszczelarskiej
  •  prelekcja wybranego członka stowarzyszenia z określonego temat pszczelarskiego

Ponadto każde spotkanie jest znakomitą okazją do wymiany doświadczeń, przedstawienia opinii, poradzenia się w dowolnej pszczelarskiej kwestii. Każdy członek ma prawo zabrania głosu, a wszyscy pszczelarze chętnie dzielą się swoją wiedzą.

Prócz spotkań zwyczajnych mają także miejsce spotkania specjalne. Przynajmniej jedno w roku z comiesięcznych spotkań ma charakter wyjazdowy, pszczelarze goszczą na pasiece wybranego członka stowarzyszenia. Organizowane są także wycieczki naszych pszczelarzy do innych kół pszczelarskich z terenu Polski. Tradycją jest także coroczne spotkanie integracyjne z okazji dnia patrona pszczelarzy –  św. Ambrożego.


 

 

opracował:         Damian Niedobecki

aktualizacja:       styczeń 2017