Aktualności

Ogłoszenie Skarbnika:

  1. Wpłaty za matki: 55,00 zł / 1 szt
  2. wpłaty za odkłady: 200,00 zł / 1 szt

TERMIN: 5 maj 2017

Najbliższe spotkanie pszczelarzy odbędzie się
wyjątkowo 23 kwietnia o godzinie 14:00

Spokojnych, radosnych, rodzinnych
Świąt Wielkanocnych
dla wszystkich pszczelarzy i ich rodzin
życzy zarząd.

Aktualizacja: Kwiecień 2017
Opracował: Stefan Niedobecki


Ogłoszenie Skarbnika:

1.  Wpłaty na leki:
BIOWAR 500 (paski) 12,00 zł x ilość uli
APIWAROL (tabletki) 8,50 zł x ilość uli

2.  Wpłaty OC:
4,50 zł od 1 pasieki
(9,00 zł od 2 pasiek – podać adres drugiej pasieki)

 TERMIN 20 KWIETNIA 2017

 

Opracował: Stefan Niedobecki

Podpowiedź:

Przy ładniej pogodzie
czas spędzaj w ogrodzie
(z pszczołami)
Zrób dzisiaj to, czego inni nie chcą
Jutro będziesz miał to, czego inni
pragną.
Sadź rośliny, krzewy i drzewa
miododajne a pszczoły Ci tego
nigdy nie zapomną.

Telefon: S. Kalabis 517 245 650
S. Niedobecki 32 235 59 12

Aktualizacja:  Marzec 2017


Ogłoszenie Skarbnika

  1. Zamówienia na leki (tabletki lub paski) wg składek na 30 września 2016  Termin: 20 marca 2017
  2. Zamówienia na matki i odkłady u prezesa Seweryna Kalabisa                      Termin: 20 marca 2017
  3. Wpłaty OC (4,50zł) Wpłaty za leki                                                                    Termin: 20 kwietnia 2017
  4. Wpłaty ulowe (4,50) oraz składkowe (50.00zł)                                            Termin: 10 czerwca 2017

Telefon kontaktowy: S. Kalabis 517-245-650,  S. Niedobecki 32 235 59 12

Ekonomia w pszczelarstwie – przepszczelanie

Na próżno robić więcej ( mając 70 uli), jeśli można osiągnąć tę samą ilość miodu robiąc mniej (przy 50 ulach)

Pszczoły latem żyją ok. 34 dni…

Kochajmy bliźniego swego…

Bo szybko mija życie…

Czas ucieka…

wieczność czeka….

A pszczoły to wiedzą najlepiej.

Pszczelarzu biegnij do pasieki, bo pszczoły tak szybko odchodzą.

Opracował: Stefan Niedobecki                                                                                     Aktualizacja: Luty 2017