Terminarz spotkań Rejonowego Stowarzyszenia Pszczelarzy z siedzibą w Ornontowicach na rok 2020

Zebrania od września 2020 r. odbywać się będą wg harmonogramu, z tym że miejscem spotkań będzie CKiP ARTeria ul. Zwycięstwa 26, Ornontowice.

22 marzec – Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ornontowicach godz. 14:00

Zebranie sprawozdawcze za rok 2019.

Zapisy na matki i odkłady oraz leki.

19 kwietnia – Centrum Kultury i Promocji ARTeria w Ornontowicach godz. 15:15

Terminy wpłacania składek oraz wpłaty na matki, odkłady i leki.

Bieżące sprawy.

17 maj – Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ornontowicach godz. 14:00

Metody poddawania matek. Przygotowywanie odkładów

Przegląd prasy pszczelarskiej. Bieżące sprawy Stowarzyszenia.

20 czerwiec – sobota – Spotkanie w pasiece kol. Jacka Adamczyka ul. Polna 18 Ornontowice godz.15:00

Pszczoły a zdrowie – produkty i preparaty dla zdrowia.

Omówienie spraw bieżących.

12 lipiec – Święto Pszczelarskie – obchody Stulecia Śląskiego Związku Pszczelarzy w Katowicach – Trutowisko Hamerla – Katowice Murcki

Rozpoczęcie Mszą św. o godz. 10:00

19 lipiec – Wydawanie leków, sprawy bieżące.

sierpień – Wycieczka

20 wrzesień – Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ornontowicach godz. 14:00

Bieżące sprawy. Przegląd prasy pszczelarskiej.

Choroby i szkodniki pszczół, rozpoznawanie i zwalczanie.

18 październik – Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ornontowicach godz. 14:00

Sprawy bieżące, prasa pszczelarska.

Jesienne dokarmianie pszczół.

15 listopad – Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ornontowicach godz. 14:00

Sprawy bieżące, prasa pszczelarska.

Przechowywanie miodu. Wytapianie i klarowanie miodu.

13 grudzień – Spotkanie pszczelarzy z okazji święta patronalnego św. Ambrożego

Rozpoczęcie mszą św. o godz. 12:00


W ramach projektu „100 lat Pszczelarstwa w Ornontowicach”

z darowizny uzyskanej z Fundacji Jastrzębskiej Spółki Węglowej odbędą się spotkania i szkolenia dla pszczelarzy.

18 marzec – Urząd Gminy Ornontowice godz. 15:30

Temat – Ochrona Środowiska – przepisy prawne.

Prowadzenie – Pani Justyna Sittek-Goj

22 marzec – Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ornontowicach.

Temat – Praktyczne sposoby dobrego przeprowadzania prelekcji dla dzieci i młodzieży oraz innych grup społecznych.

Prowadzenie Jadwiga i Kazimierz Wiśniowscy.

28 – 29 marzec – Zespół Szkolno – Przedszkolny w Ornontowicach

Temat I – Prowadzenie zajęć z użyciem multimediów.

Prowadzenie – Marcin Sosna.

Temat II – Jak dobrze zaprezentować się przed słuchaczami.

Prowadzenie – Józef Polnik

W godzinach od 9:00 do 15:00

18 – 19 kwiecień – Centrum Kultury i Promocji ARTeria w Ornontowicach

Warsztaty – Wystąpienia Publiczne

Prowadzenie pani Aleksandra Malczyk – dyrektor Centrum.

W godzinach od 9:00 do 15:00

21 czerwiec – Gospodarstwo Pasieczne „Pasieka Szeligów”

Temat – Ekologiczne Pszczelarstwo.

Wyjazd o godzinie 10:00, powrót około godziny 18:00