Publikacje

Wydawnictwa

ORNONTOWICE W DAWNEJ FOTOGRAFIIRedakcja: ROBERT RATAJCZAK
Współpraca: Sabina Zarzycka, Artur Kaczor,
ARTeria – Centrum Kultury i Promocji w Ornontowicach
Wydawca:AR-W „VECTRA”
ISBN: 978-83-60891-37-7
stron: 160
rok wydania: 2011″To kolejna publikacja Wydawnictwa „Vectra” z serii poświęconej dawnym fotografiom, ukazującym kulturowe oblicza śląskiej ziemi i jej społeczności. W tym przypadku to dość wyjątkowa próba zobrazowania ledwie jednej miejscowości. Na pozór wydaje się to dość łatwym przedsięwzięciem, zwłaszcza, gdy chodzi o ukazanie przejawów społecznej aktywności, o uchwycenie roczników szkolnych czy też związanych z przystępowaniem dzieci do I komunii św. Z oczywistych względów można założyć, że w takich zbiorowościach siłą rzeczy  niemal każdy  z rodowitych Mieszkańców Ornotnowic może odnaleźć wizerunek swoich przodków…”
DOSTĘPNA W ARTerii w cenie 49,00 zł
 

DEKADA ORNONTOWIC

Autor: ROBERT RATAJCZAK
Wydawca: AGENCJA REKLAMOWO-WYDAWNICZA „VECTRA”, Czerwionka-Leszczyny
ISBN 978-83-60891-11-7
stron: 240
rok wydania: 2010″Jako efekt historycznych dociekań z końcem ubiegłego stulecia ukazały się „Dzieje
Ornontowic”, obejmujące wielowiekowy okres istnienia miejscowości, aż po czasy
transformacji ustrojowej państwa i odrodzenie gminy. DEKADA ORNONTOWIC stanowi
zatem kontynuację tamtej monografii, opisując pierwsze dziesięciolecie funkcjonowania
struktur samorządowych przypadające na lata 1991-2001. To okres wielu znaczących i
rozpoznawalnych przemian, tak w życiu społecznym, jak i gospodarczym. Współczesny
wizerunek Ornontowic jest tego wyraźnym świadectwem.”

DOSTĘPNA W ARTerii w cenie 35,00 zł

 

DZIEJE ORNONTOWICAutorzy: BOGDAN KLOCH, MARIUSZ MRZYK, JACEK SIEBEL, DARIUSZ SZPALA
Wydawca: AGENCJA REKLAMOWO-WYDAWNICZA „VECTRA”, Czerwionka-Leszczyny
ISBN: 83-912225-2-7
stron: 336
rok wydania: 1999″W życiu społeczności lokalnych tkwi olbrzymie bogactwo – wieki zmagań, historycznych doświadczeń, które stawały się mądrością kolejnych pokoleń. Współczesność skupia je w sobie niczym w soczewce. Są prawdy bolesne, zawiłe, jak i te chlubne, godne chwały i uznania. Bogactwa tego nie sposób ogarnąć – zdaliśmy sobie z tego sprawę, gdy po pierwszych kilku miesiącach szperania w archiwach okazało się, iż Ornontowice to miejsce wyjątkowe na Śląskiej ZIemi.” DOSTĘPNA W ARTerii w cenie 35,00 zł

 


POCZĄTKI ORNONTOWIC. Z dziejów powstania miejscowości

Autor: BOGDAN KLOCH
Wydawca: AGENCJA REKLAMOWO-WYDAWNICZA „VECTRA”, Czerwionka-Leszczyny
ISBN: 83-922220-0-8
stron: 96
rok wydania: 2005″Cezury czasowe, które dotyczą samych Ornontowic, zamykają się w przedziale od połowy XIII wieku do początków wieku XIV, natomiast z zarysowanego przez Autora tła możemy dowiedzieć się, w jaki sposób przebiegały procesy osadnicze na Śląsku w czasach wcześniejszych. Tego rodzaju zabieg sprawił, że początki Ornontowic nie jawią się w próżni: Czytelnik może zorientować się, jakie okoliczności sprawiły, że wioska ta w ogóle powstała. (…)”
Prof. zw. dr hab. Idzi Panic

KSIĄŻKA OBECNIE NIEDOSTĘPNA W SPRZEDAŻY
___________________________________________________________________


UCZEŃ CARPZOVA

Autor: Bartłomiej Basiura
Wydawca: ARTeria – Centrum Kultury i Promocji w Ornontowicach
ISBN: 978-83-934292-0-2
stron: 286
rok wydania: 2011″22 lipca 2011 roku trzydziestodwuletni Norweg Anders Behring Breivik zabił sześćdziesiąt osiem osób na wyspie Utoya, wcześniej podkładając bomby pod budynkiem w centrum Oslo. Ta książka jest w pewnym sensie inspirowana tamtymi wydarzeniami. Na pewno można znaleźć pewne analogie pomiędzy Breivikiem a tytułowym Uczniem Carpzova.”Od autoraDOSTĘPNA W ARTerii w cenie 15,00 zł