21 maja – Światowy Dzień Rozwoju Kulturalnego i Różnorodności Kulturalnej

Święta zostały ustanowione w 2002r przez Zgromadzenie Ogólne ONZ, w myśl Powszechnej Deklaracji o Różnorodności Kulturowej.

Jaki mają cel❓
Celem obchodów jest promocja kultury, różnorodności kulturowej, dziedzictwa kulturowego – zarówno materialnego, jak i niematerialnego, produktów przemysłu artystycznego, dóbr oraz usług związanych z twórczością człowieka.