Dorobek Artystyczny

DOROBEK ARTYSTYCZNY MIESZKANKI ORNONTOWIC MARII KULAWIK, AUTORKI “ŻYCIORYSU W SŁONECZNIKACH” W LATACH 1995-2019


1. Rok 1995 – początek cyklu prac artystycznych malowanych techniką pasteli suchych w pracowni terapii zajęciowej Szpitala Uzdrowiskowego w Ustroniu.

2. Lata od 1995 do 1999 – ukształtowanie się twórczości w swoisty “Życiorys w słonecznikach”.

3. Rok 1998 – podczas pobytu w Nowym Jorku, wystawa małego wtedy jeszcze dorobku artystycznego, zorganizowana przez Konsulat Generalny RP w Nowym Jorku na Manhattanie. “Życiorys w Słonecznikach” dedykowany zmarłemu mężowi Andrzejowi Kulawik.

4. Maj 1999 – wystawa zorganizowana przez International Learning Center przy University of Florida w Gainesville, USA.

5. 31 marca, 2000 – wystawa zbiorowa zorganizowana w sali Gminnego Domu Kultury w Ornontowicach.

6.Czerwiec 2000 – wystawa w Pałacyku Myśliwskim w Promnicach k. Pszczyny.

7. Rok 2001 (maj,czerwiec) – wystawa “Życiorysu w słonecznikach” w Galerii Sztuki w Rybniku, ul. Podmiejska.

8. Lato 2001 – wystawa w Sali Wieżowej z okazji otwarcia nowego budynku Urzędu Gminy w Ornontowicach.

9. 7 listopad 2001 – udział w Ogólnopolskim Konkursie Sztuki w Rybniku.

10. 16 grudzień, 2001 – uroczyste otwarcie wystawy w Starostwie Powiatowym w Mikołowie.

11. 2 marca, 2002 – otwarcie wystawy w Bibliotece Miejskiej i Powiatowej w Rybniku.

12, 15 czerwiec, 2002 – udział w wystawie zbiorowej w Muzeum w Wodzisławiu Śląskim.

13. 22 listopada, 2002 – otrzymanie przez autorkę listu z Watykanu od Papieża Jana Pawła II z podziękowaniem za list otrzymany od niej z dnia 21 października 2002 roku oraz wyrażone w nim treści i załączoną kopię obrazu dedykowanego wszystkim ofiarom terrorystycznego ataku na World Trade Center w Nowym Jorku we wrześniu 2001 roku.

14. 12 lutego 2003 – otrzymanie pisma z Białego Domu dotyczącego autorskiego obrazu pod tytułem “Ku pamięci życia i śmierci” nawiązującego do ataku terrorystycznego na World Trade Center w Nowym Jorku w 2001.

15. 27 września 2002 – otrzymanie pisma od Sekretarza Generalnego ONZ Kofi Annana dotyczącego obrazu dedykowanego wszystkim ofiarom, które zginęły w ataku terrorystycznym w Nowym Jorku w 2001.

16. 11 marca 2003 – uroczyste otwarcie wystawy w Muzeum w Wodzisławiu Śląskim.

17. Listopad 2004 – udział w Ogólnopolskim Konkursie Sztuki im. Vincenta Van Gogha w Rybniku.

18. 2 lipca, 2005 – uroczyste otwarcie wystawy w Muzeum w Rybniku.

19. Rok 2005 – Ogólnopolski Konkurs Plastyczny w Rybniku. Udział w finisażu wystawy.

20. Wrzesień 2005 – 700-lecie Ornontowic – wystawa w Sali Wieżowej w Urzędzie Gminy Ornontowice.

21. 26 grudnia 2006 – uroczyste otwarcie wystawy przez Wadowickie Centrum Kultury połączone z programem artystycznym dzieci z Ornontowic. Wystawa dedykowana wielkiemu Polakowi, Papieżowi Janowi Pawłowi II.

22. Sierpień 2007 – wystawa w Bibliotece Powiatowej w Łaziskach Górnych.

23. 12 czerwca 2008 – otrzymanie przez autorkę „Życiorysu w słonecznikach” zaproszenia od Dyrektora Muzeum Śląskiego w Katowicach do złożenia oferty sprzedaży obrazu z cyklu „Życiorys w Słonecznikach” dla zbiorów Muzeum Śląskiego w Katowicach.

24. Grudzień 2008 – zakupienie przez Muzeum Śląskie obrazu pt. “Po burzy” dla zbiorów muzealnych.

25.Lato 2009 – darowanie dla Muzeum Śląskiego w Katowicach pracy pt. “Nadzieja” dedykowanej wszystkim górnikom ginącym tragicznie w kopalniach pod ziemią.

26. Jesień 2010 – wystawa w Bibliotece Powiatowej w Rybniku.

27. Czerwiec 2011 – wystawa w Sali Wieżowej Urzędu Gminy Ornontowice z okazji Beatyfikacji Papieża Jana Pawła II.

28. 12 grudnia 2011 – udział w wystawie zbiorowej pt. “Raj nieutracony” zorganizowanej przez Muzeum Śląskie w Katowicach w ramach wydarzeń kulturalnych towarzyszących polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej w grudniu 2011 – praca pt. “Nadzieja”, dedykowana górnikom ginącym pod ziemią w naszych kopalniach. Można go znaleźć na stronach Muzeum Śląskiego

29. Maj 2014 – w związku z kanonizacją Papieża Jana Pawła II, w Kościele pod wezwaniem Św. Michała Archanioła w Ornontowicach miało miejsce poetycko-muzyczne nabożeństwo dziękczynne, któremu towarzyszyła wystawa “Życiorysu w słonecznikach” dedykowana Św. Janowi Pawłowi II.

30. Czerwiec 2015 – uroczyste otwarcie wystawy w Centrum Kultury i Promocji „Arteria” w Ornontowicach z okazji dwudziestolecia pracy artystycznej Marii Kulawik.

31. Grudzień 2015 – udział w Ogólnopolskiej Wystawie Sztuki i zakwalifikowanie się do finisażu wystawy mającego miejsce w grudniu w Teatrze Ziemi Rybnickiej.

32. 8 czerwca, 2017 – uroczyste otwarcie wystawy retrospektywnej w Teatrze Ziemi Rybnickiej w Galerii Oblicza.

33. 16 czerwiec 2019 rok – Kościół św. Michała Archanioła w Ornontowicach – Wystawa obrazów Marii Kulawik “Przemijanie”- z “Życiorysu w Słonecznikach” w połączeniu z programem poetycko-muzycznym w wykonaniu chóru Chopin z Bujakowa. Nabożeństwo próśb i podziękowań do św. Jana Pawła II

Specjalne podziękowania od Papieża Jana Pawła II, Sekretarza Generalnego ONZ – Kofi Annana oraz Prezydenta Georga Busha.
Słowa znanych artystów polskich z Księgi Pamiątkowej.