Barbórkowe Spotkanie Gwarków

Razem świętujemy Barbórkę

Spotkania rodzin czy znajomych w celu celebrowania najważniejszego święta na Śląsku to tradycja każdego górniczego środowiska. Początkowo była to impreza zainicjowana przez emerytowanych górników, mieszkających na terenie Gminy Ornontowice.

Przywrócenie wiedzy o pięknych tradycjach związanych ze świętem górniczym to jeden z głównych celów tego spotkania, które w formie biesiady organizowane jest corocznie w ARTerii. Poprzez spotkanie chcemy przybliżyć wszystkie górnicze zwyczaje, tradycje i symbole związane z górnictwem i „Barbórką”.

Nie obyło się bez tematycznych konkursów, wyborów Króla Piwnego oraz wspaniale przygrywającej Orkiestry Górniczej pod batutą Grzegorza Pakury. Biesiadę poprowadził Tomasz Coral Ciba.

Uroczystość została dofinansowana przez:

Zakładowa NSZZ Solidarność KWK Budryk

Fundacja JSW