Dożynki Gminno-Powiatowe w Ornontowicach

Dożynki Gminno-Powiatowe w Ornontowicach

W tym roku obchodzimy 20-lecie Powiatu Mikołowskiego, a także 25-lecie współpracy z Reńskim Powiatem Neuss. Z tej okazji zorganizowano szereg uroczystości, w tym Dożynki Gminno-Powiatowe w Ornontowicach, które odbyły się 14 września. Dożynki jak dobrze wiadomo są okazją do podziękowania za plony składane Bogu i Matce Bożej, ale mają również charakter ludowy, powiązany z zabawą z okazji zakończenia zbiorów. Działaniami organizacyjnymi koordynowała ARTeria Centrum Kultury i Promocji w Ornontowicach; zaangażowanych osób i grup znalazło się sporo – od rolników, mieszkańców, przez KGW i OSP w Ornontowicach po jednostki oświatowe i samorządowe. Rolnicy wspólnymi siłami stworzyli piękne, tradycyjne dekoracje, takie jak baba z chłopem, traktor oraz zwierzęta wykonane ze słomy, ponadto mogliśmy także podziwiać pokaz maszyn rolniczych. Oprócz tego panie z Zespołu Folklorystycznego Marzanki stworzyły tradycyjną koronę dożynkową, którą później z dumą reprezentowały przez całą uroczystość. Sama impreza podzielona była na dwa etapy: część oficjalną oraz artystyczną. Część oficjalna dożynek zaczęła się tradycyjnie, wymarszem korowodu do kościoła oraz mszą świętą. Ceremonii dożynkowej przewodniczyli Starosta i Starościna dożynkowi – Państwo Michał i Aleksandra Bijak. Najpierw Starosta i Starościna wręczyli bochen chleba upieczonego z mąki pochodzącej z ostatnich zbiorów Księdzu Grzegorzowi Lechowi, a następnie wniesiono do kościoła cztery korony dożynkowe – z Orzesza Zgoń, Orzesza Królówka, Wyr oraz Ornontowic. Po mszy świętej zgromadzony korowód przeszedł do Parku Gminnego, w którym Starostowie wręczyli bochen chleba Gospodarzowi tegorocznych Dożynek – wójtowi Marcinowi Kotyczce oraz przedstawicielom poszczególnych samorządów: Staroście Mikołowskiemu, Burmistrzowi Miasta Mikołów, Staroście Reńskiego Powiatu Neuss, Burmistrzowi Miasta Łaziska, Burmistrzowi Miasta Orzesze i Przedstawicielowi Gminy Wyry, by mogli go wpierw pokroić, a później rozdać wszystkim obecnym. Oprócz tradycyjnego chleba rozdano również kołocz upieczony na tę specjalną okazję przez Ornontowickie Kołogo Gospodyń Wiejskich. Zaraz po tym Wójt Gminy Ornontowice Marcin Kotyczka uroczyście powitał oficjeli, rolników, wszystkie zaangażowane osoby oraz mieszkańców. Oprócz Wójta Marcina Kotyczki głos zabrał starosta Mikołowa Mirosław Duży, starosta Reńskiego Powiatu Neuss Dieter Patt oraz wiceminister Energii Adam Gawęda.

Tym samym zakończono część oficjalną i rozpoczęto część artystyczną. Byliśmy świadkami fantastycznych występów takich grup jak Zespół folklorystyczny Marzanki, Regionalny Zespół Śpiewaczy Jaśkowiczanie, Zespół Pieśni i Tańca Silesianie, Szkoła Muzyczna z Reńskiego Powiatu Neuss oraz kapela podwórkowa Śląskie Bajery. W przerwach pomiędzy występami wręczono odznakę honorową Ministra Rolnictwa i Rozwoju wsi “zasłużony dla rolnictwa”. Miejsce miało również rozdanie nagród ze Zlotu Mercedesów przez firmę MERC-LUX Rzymski. W międzyczasie każdy mógł skorzystać z oferty animacyjnej oraz gastronomicznej. W parku gościliśmy garncarzy, szczudlarzy, animatorów dla dzieci i wiele innych atrakcji. Warto wspomnieć o stoisku Pszczelarzy, obchodzących w tym roku swoje 100-lecie; to tam można było zaopatrzyć się w miód oraz zasięgnąć informacji na temat pożytecznych owadów. Swoje stoisko w Parku Gminnym miał również Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z Częstochowy. Tegoroczne dożynki zakończyły się zabawą taneczną w formie śląskiej biesiady, prowadzoną przez niezastąpionego Piotra Fesztera – autora popularnej piosenki “Wodzionka”, który roztańczył cały Amfiteatr Parkowy. 

Dożynki Gminno-Powiatowe w Ornontowicach odbyły się dzięki wsparciu Orzesko-Knurowskiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Knurowie, Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A Domowi Przyjęć CALVADOS, Kwiaciarni Ilony Dyrbusz oraz firmom:, Rotametr, Audytor, Giebel, Remondis i Bakoń. Należy też wspomnieć o firmie Merc-Lux Rzymski, która wsparła Zlot Mercedesów oraz fantastycznej obsłudze nagłośnieniowej zapewnionej przez firmę Teleinstal. Dziękujemy!