Lipiec 2020

Zakupiony sprzęt i pomoce z darowizny Fundacji JSW został przekazany w depozyt wybranym pszczelarkom i pszczelarzom, którzy będą opiekunami tych materiałów. Będą one udostępniane wszystkim, którzy będą przeprowadzać spotkania czy warsztaty pszczelarskie.

Opiekunami sprzętu są ;

Jan Gospodorz

Ronald Kotyczka

Urszula Mazurowska

Bogdan Stanik

Justyna Kalabis

Warsztaty ukończyli ;

Kwiatek Piotr

Mikołejko Piotr

Matuszczyk Henryk

Mazurowska Urszula

Mazurowski Marcin

Cyprys Krystian

Niedobecki Damian

Kusz Sławomir

Gospodorz Leokadia

Gospodorz Jan

Chuchro Józef

Kalabis Justyna

Adamczyk Katarzyna

Kotyczka Ronald

Stanik Bogdan

Oraz kibicowały swoim mężom ;

Matuszczyk Elżbieta

Mikołejko Irena

Kusz Jolanta

Kotyczka Celina

Wszystkim osobom, które przyczyniły się do sprawnego przeprowadzenia warsztatów, serdecznie dziękujemy.

W imieniu zarządu, wiceprezes RSP z siedzibą w Ornontowicach

Leokadia Gospodorz

W dniach 25-26 lipca odbyły się warsztaty dla prelegentów pod tytułem „Wystąpienia publiczne”.

Warsztaty te przeprowadziła pani Aleksandra Malczyk, dyrektorka Centrum Kultury i Promocji ARTeria w Ornontowicach. Tam też miały miejsce wykłady.

Warsztaty miały na celu oswojenie pszczelarzy z publicznością do której się będą zwracać. Pokonanie stresu i onieśmielenia oraz nauka jak przygotować wystąpienie aby jak najlepiej przekazać swoją wiedzę i zaprezentować sprzęt pszczelarski.

Kilku pszczelarzom towarzyszyły małżonki, aby lepiej poznać zagadnienia dotyczące warsztatów i w przyszłości móc pomagać swoim mężom pszczelarzom.