Sierpień 2020

13 sierpnia odbyły się Warsztaty Pszczelarskie z udziałem dzieci i ich opiekunów na terenie Gminy Ornontowice, w ramach projektu jaki realizowało Centrum Kultury i Promocji ARTeria oraz realizacji projektu 100 LAT PSZCZELARSTWA W ORNONTOWICACH Rejonowego Stowarzyszenia Pszczelarzy z siedzibą w Ornontowicach.

Pszczelarze z RSP Ornontowice opowiadali o życiu rodziny pszczelej, pokazali różnice pomiędzy pszczołą, szerszeniem, osą i trzmielem. Szczególnie kładąc nacisk na ważną rolę jaką spełnia pszczoła w naszym ekosystemie.

Uczestnicy warsztatów mogli wykonać świece z węzy woskowej, spróbować miodu i pyłku, oraz wzięli udział w zabawie opisania pszczoły i rozwiązania krzyżówki za pomocą tablic opisujących pszczoły i ich życie.

16 sierpnia po raz pierwszy od ogłoszenia pandemii i zawieszenia działalności Stowarzyszenia spotkalismy się na zebraniu. Niewielu pszczelarzy zdecydowało się na spotkanie, ale mimo to było owocne . Zostały poruszone najpilniejsze sprawy jak dokarmianie pszczół, walka z warrozą oraz bieżące sprawy nurtujące pszczelarzy. Wręczone zostały certyfikaty udziału w Warsztatach z Wystąpień Publicznych, które prowadziła nasza Honorowa Członkini pani Aleksandra Malczyk dyrektorka Centrum Kultury i Promocji ARTeria w Ornontowicach, z którą współpracujemy od dłuższego czasu.