II Powiatowy Koncert Chórów i Orkiestr

II Powiatowy Koncert Chórów i Orkiestr

II Powiatowy Koncert Chórów i Orkiestr odbył się 18 czerwca 2017r. pod patronatem Starosty Powiatowego Henryka Jaroszka, w Amfiteatrze Parkowym w Ornontowicach. Chóry na śląsku były zawsze ważnymi organizacjami. Pierwsze wzmianki o polskim amatorskim zespole śpiewaczy pochodzą z Piekar Śląskich i datowane są na rok 1849. Historyk – Jan Fojcik wyliczył, iż do 1939 roku na terenie Górnego Śląska działały 843 zespoły. Muzyka chóralna na śląsku to przede wszystkim bogata historia i tradycja. Ma ona swe źródło w głęboko zakorzenionej tradycji rodzinnego muzykowania i śpiewania. Obecnie zespoły chóralne rozwijają się w dwóch strefach: amatorskim
i zawodowym.

Inicjatorem koncertu był prezes mikołowskiego oddziału Śląskiego Związku Chórów i Orkiestr pan Benedykt Oberda. Uroczystość prowadzona była przez Aleksandrę Malczyk – Dyrektor ARTerii Centrum Kultury i Promocji w Ornontowicach. Na scenie pojawił się ornontowicki Chór “Jutrzenka” pod dyrygenturą pani Natalii Łukaszewicz-Charabin oraz dwa zaprzyjaźnione chóry z powiatu mikołowskiego. Towarzystwo Śpiewaczy Dzwon z Orzesza również pod dyrygenturą pani Natalii Łukaszewicz-Charabin oraz Chór Chopin z Bujakowa pod dyrygenturą pana Romana Poloczka.
W repertuarze chórów pojawiły się utwory o różnej tematyce m.in. ballada rockowa Elvisa Presleya, melodie ludowe ale także klasyka czyli Chopin.

Na zakończenie koncertu wystąpiła Orkiestra Dęta “Tauron Wytwarzanie” z Łazisk Górnych, która gra już 70 lat, dyryguje nią pan Bogusław Plichta. Ma ona w swoim repertuarze muzykę operową, filmową, jazzową, marszową i rozrywkową, a także industrialną (w oparciu o głosy pracujących urządzeń energetycznych).

Na Górnym Śląsku liczne orkiestry działały już na przełomie XIX i XX wieku. W 1905 roku najczęściej powstawały orkiestry przyzakładowe (hutnicze, górnicze, kolejowe). W 1987 roku Oddział Śląski Polskiego Związku Chórów i Orkiestr zarejestrował 167 zrzeszonych zespołów dętych. Trzy lata później odnotowano jednak spadek liczy działających orkiestr. Mimo tego orkiestry są już na tyle trwałym elementem kultury śląskiej, iż na pewno nie znikną z jej powierzchni.

Mamy nadzieję, iż koncert ten wpiszę się na stałe w program letnich imprez w Ornontowicach
i będzie cieszył się coraz większym zainteresowaniem nie tylko wśród mieszkańców naszej powiatu.

Galeria Zdjęć