Muzykoterapia głosem

W październiku i listopadzie odbyła się „Muzykoterapia głosem”. Pomysł na taką inicjatywę zgłosiła Grażyna Król, przedstawicielka ornontowickiego Chóru „Jutrzenka”. Warsztat przeznaczony był dla mieszkańców naszej gminy, skierowany do miłośników śpiewu w każdym wieku, jego głównym celem natomiast było znalezienie osób, które mogłyby zasilić grono chórzystów.

Zajęcia obejmowały tematykę emisji głosu, pogłębionego oddechu i fizyki dźwięku, wspierały uczestników w odkrywaniu i doskonaleniu własnych możliwości głosowych. Proponowany proces warsztatowy polegał na ćwiczeniach głosowych, oddechowych i ruchowych. Podczas warsztatów zadbano o pogłębienie oddechu, zintegrowanie emocji oraz rozluźnienie ciała, by stworzyć podstawę do efektywnego wydawania dźwięków.

Wszyscy uczestnicy zajęć spróbowali swoich sił w czymś zupełnie nowym, zdobyli nowe doświadczenie oraz uwierzyli w siebie, ponadto poznali inne osoby o podobnych zainteresowaniach. Mamy nadzieję, że udział w takim przedsięwzięciu zaowocuje dłuższą współpracą z chórem „Jutrzenką”.

Wydarzenie mogło zostać zrealizowane w ramach projektu Ornontowice Nowych Idei 2.0 finansowanego ze środków ARTerii oraz Ministerstwa Kultury z programu Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne. Edycja 2022. Prowadzącą była pani Mariola Rodzik – Ziemiańska – muzykoterapeutka, trenerka rozwoju osobistego.