Naturalnie Aktywny Senior! – podsumowanie

Wniosek na projekt Naturalnie Aktywny Senior złożono z inicjatywy Klubu Emeryta w Ornontowicach jako kontynuacja projektu Naturalnie Senior!. W każdym z trzech zaproponowanych bloków tematycznych seniorzy znaleźli szereg ciekawych zajęć zachęcających do aktywizacji tych obszarów.

Otrzymana darowizna pozwoliła na zaangażowanie w inne niż dotychczas aktywności oraz poznanie nowych sportów i form spędzania wolnego czasu. Poprzez zaproponowane aktywności mogli wyjść
z domu, spotkać się z rówieśnikami, porozmawiać, lub dowiedzieć się czegoś nowego nie tylko na poziomie merytorycznym od prowadzącego – ale na poziomie lokalnym, społecznym.

Dzięki wspólnym wyjściom, wspólnemu spędzaniu czasu polepszyły się relacje międzyludzkie, nawiązały bliższe znajomości, co w efekcie doprowadziło do zwiększenia chęci uczestnictwa i współpracy podczas innych wydarzeń kulturalnych. Dzięki zaproponowanym działaniom zauważono, że pojawiły się w progach ARTerii osoby, które wcześniej nie wykazywały chęci uczestnictwa w tego typu aktywnościach. Ponad to miejscowi seniorzy i emeryci uaktywnili się także poza granicami naszej miejscowości.

Dziękujemy, że mogliśmy być częścią tego projektu!

Projekt dofinansowano ze środków Fundacji JSW.