Ludzie ARTerii

W ARTerii pełnimy różne funkcje, ale każdy z nas ma swoje pasje…

Aleksandra Malczyk 
 Dyrektor

Maria Piecha
Główna Księgowa
Katarzyna Czarnecka 
 Specjalista ds. informacji
Barbara Kacprzak
Instruktor

Mirella Kałuża
Specjalista ds. obiektów i przedsięwzięć kulturalnych
Elżbieta Dawid
Sprzątaczka
Tomasz Kozieł
Instruktor
Zbigniew Świerkot
Instruktor