Ogólne

 
 
 
1 stycznia 2010 roku zaczęła funkcjonować w Ornontowicach ARTeria Centrum Kultury i Promocji.
Nasza działalność jest kontynuacją dotychczas funkcjonujących w Ornontowicach instytucji kultury.

Czerpiąc z ich dorobku chcemy, aby ARTeria stała się kulturalno-społecznym centrum Ornontowic,
promując kulturę oraz walory gminy wśród mieszkańców, jak i na zewnątrz miejscowości.

Pragniemy stworzyć możliwości rozwijania różnorodnych pasji, zarówno przez tych najmłodszych, starszych, jak i najstarszych mieszkańców Ornontowic.
Mamy nadzieję, iż przez przygotowaną ofertę i nasze osobiste zaangażowanie uda się nam stworzyć prawdziwe
MIEJSCE DLA LUDZI Z PASJĄ.

Zapraszamy do współpracy w realizacji naszej misji.