Firma Zdrzałek

Henryk Zdrzałek

Założyciel firmy – Henryk Zdrzałek – urodził się wprawdzie w Kamienicy Śląskiej, ale to za sprawą ornontowickich korzeni swej matki od najmłodszych lat związany jest właśnie z naszą miejscowością. Jednak w rodzinne strony ojca – pod Lublińcem – wracał, odwiedzając tam w okresie wakacji swego wuja, który był rzeźnikiem. Jak się okazało, ówczesne “kontakty” miały przesądzić o jego przyszłej profesji.

Po ukończeniu podstawówki rozpoczął naukę w szkole, która miała go przysposobić do zawodu elektryka. Wytrzymał w niej zaledwie rok, bowiem kiedy tylko nadarzyła się okazja – trzeba było mieć ukończone 16 lat – postanowił wyuczyć się zawodu wedle zainteresowań. Praktykował w GS-owskim zakładzie masarniczym w Przyszowicach, uzyskując w 1964 roku dyplom czeladnika. Z kolei w 1970 r. przed Państwowa Komisją egzaminacyjną w Katowicach uzyskał dyplom mistrzowski rzeźnika-wędliniarza. Już jako mistrz produkcji w przyszowickim GSS-ie pracował do 1979 r. Nieco wcześniej – mniej więcej dwa lata – pojawiła się możliwość otwarcia własnego, prywatnego zakładu, co na ówczesne czasy było w Polsce zupełną nowością. Wprawdzie “prywaciarz”nie mógł być jeszcze producentem wędlin, ale “już” wyrobów wędliniarskich. Innymi słowy można było “wyrabiać” salceson, ale kiełbasy jeszcze nie (kto dziś zrozumie tamte czasy?…). To jednak wystarczyło, aby H. Zdrzałek podjął wyzwanie.

W 1979 r. otwarł własny zakład, po dziś dzień funkcjonujący w tym samym miejscu, choć wtedy ulica nosiła nazwę Grzegorczyka (obecnie ul. Leśna). Żona Maria stawała za ladą, kiedy on zajmował się… produkcją. Niebawem – jako pierwsza – dołączyła do małżonki Krystyna Malczyk, potem Janina Śmiałek, zaś współpracownikami p. Henryka zostali Zygmunt Bączkiewicz, Bernard Organiściok, Leon Adamczyk,