Ludwik Czmajduch

Ludwik Czmajduch

Urodził się 29 listopada 1917 r. w Nowym Bytomiu w rodzinie robotniczej. Ukończył

technikum górnicze oraz przez dwa lata pobierał naukę w Konserwatorium Muzycznym w Katowicach. W 1943 r. ożenił się z Gertrudą – mieszkanką Ornontowic i od tej pory swoje życie związał z Ornontowicami. Ma dwie zamężne córki, 2 wnuków i 2 prawnuków.

Po wojnie pracował w Izbię Rzemieślnixzej. a następnie w Centrali Zbytu Węgla w Katowicach w charakterze nadinspektora technicznego. Swoje hobby rozwijał w Polskim Towarzystwie Archeologicznym w Katowicach. Tam przez wiele lat był w Zarządzie Sekcji numizmatycznej.

Jako mieszkaniec Ornontowic włączał się w prace na rzecz własnego środowiska – najpierw jako członek komitetu rodzicielskiego przy naszej szkole podstawowej, a następnie jako radny Gminnej Rady Narodowej w Ornontowicach. Był również współorganizatorem miejscowych imprez oraz wycieczek turystyczno-krajoznawczych, np. w Beskidy czy do Krakowa. Włączał się w prace przy renowacji i oświetlaniu gminnego parku, a szczęgólnie w budowę obecnej ulicy Akacjowej (pierwsza ulica nie miała nazwy, a budowali ją mieszkańcy ul. Bujakowskiej, członkowie naszej straży pożarnej oraz żołnierze z pobliskiej jednostki wojskowej). Wcześniej w miejscu obecnej ul. Akacjowej była ścieżka wzdłuż piaskowni, potem przejście po kamieniach leżących na dnie ornontowickiego potoku i dalej przy płocie ogródków działkowych aż do ul. orzeskiej. Również akacje rosnące przy tej ulicy to Jego zasługa.

W latach 70. dodatkowo był radnym powiatu rybnickiego oraz rozpoczął działalność w oddziale wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach. Jako sekretarz komisji rewizyjnej tejże organizacji rozpoczął starania o powstanie nowego ośrodka zdrowia w Ornontowicach. Wspólnie z H. Malczykiem, J. Dudło , H. Zdrzałkiem oraz innymi ornontowickimi działaczami przy poparciu miejscowych władz gminnych założyli Komitet Budowy Ośrodka Zdrowia w Ornontowicach, który doprowadził do powstania dzisiejszego obiektu . Czynił również starania o wyposażenie naszej placówki w specjalistyczny sprzęt medyczny ze środków powyższego funduszu.

L. Czmajduch był gościem uroczystego otwarcia Gminnego Ośrodka Zdrowia

Za swoją aktywną pracę zawodową i społeczną był wielokrotnie wyróżniany i odznaczany. Ostatnim odznaczeniem byt Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.

Źródło: Głos Ornontowic nr 46/2006