Maria Owczarek

Maria Owczarek

Urodziła się 15 lipca I9I9 roku w Rudzie Śląskiej. Tam tez ukończyła szkołę podstawową.

Następnie uczęszczała do gimnazjum koedukacyjnego w Nowym Bytomiu. W 1936 roku razem z rodzicami i jedenaściorgiem rodzeństwa zamieszkała w Ornontowicach. Już od samego początku czynnie uczestniczyła w życiu miejscowości.

Na początku brała udział w amatorskim kółku teatralnym działającym przy Katolickim Stowarzyszeniu Młodzieży. Grupa ta wystawiła między innymi: ,,Serce matki” i ,,Hrabinę Gryzeldę”. Gdy w Ornontowicach powstała żeńska drużyna strażacka licząca 9 członkiń, właśnie pani Maria została jej komendantką. Dalsza działalność przerwała wojna.

Od 1958 roku była przewodniczącą Koła Gospodyń Wiejskich. Organizowała kursy kroju, szycia, gotowania, robót na drutach, kursy kosmetyczne. Kiedy Ornontowice należały do gminy Orzesze, była przez dwie kadencje radną. Razem z Dominikiem Grytem i Zofią Cieplik reprezentowała swoją miejscowość. Od 1977 roku znów jako komendant żeńskiej drużyny OSP brała udział w przeprowadzaniu kontroli gospodarstw oraz w szkoleniach sanitarnych.

Uroczystość dożynkowa w 1954 r. – Pani Maria siedzi w pierwszym rzędzie, trzecia od prawej strony

Zawodowo do 1974 roku była kierownikiem sklepu wielobranżowego. Już jako emerytka nadal uczestniczyła w życiu społecznym. Została bowiem wiceprezesem Koła Emerytów i Rencistów. Przez 15 lat była tez członkiem zespołu ,,Marzanki”.

Jej mąż Alojzy Owczarek był wieloletnim kierownikiem Banku Spółdzielczego w Orzeszu. Zmarł w 1985 roku. Pani Maria ma dwoje dzieci: córkę Mirosławę i syna Krystiana, trzy wnuczki: Bożenę, Małgorzatę i Mariolę oraz dwie prawnuczki: Karolinę oraz Biankę.

Za długoletnią działalność społeczną została wyróżniona m.in. Medalem 4O-lecia Polski Ludowej (1984), Złotym Krzyżem Zasługi (1988) oraz Złotą Odznaką Honorową za szczególne zasługi dla Związku Emerytów i Rencistów (2004)

Źródło: Głos Ornontowic nr 45/2006