Mikołaj Machulik

Mikołaj Machulik

Urodził się 6 grudnia 1937 r. w Ornontowicach. Tutaj również ukończył szkołę podstawową, zaś już w Mikołowie trzyletnią szkołę zawodową. Po odbyciu służby wojskowej pracował przez osiem lat jako górnik w kopalni “Knurów”. W 1968 r. musiał jednak przejść na rentę inwalidzką.

Wobec problemów zdrowotnych, które uniemożliwiły mu kontynuowanie pracy zawodowej, z coraz większym zaangażowaniem mógł poświęcić się działalności społecznej. W 1975 r. został członkiem utworzonego właśnie Koła Emerytów. Trzy lata później został jego skarbnikiem i tak już jest po dziś dzień. Przez osiem lat funkcję skarbnika pełnił również w Kółku Rolniczym, natomiast przez 20 lat był członkiem Rady Nadzorczej GS w Dębieńsku i późniejszego GS w Przyszowicach. W tym czasie działał także jako członek Kolegium ds. Wykroczeń przy Urzędzie Gminy Ornontowice, później Gminy Gierałtowice, a wreszcie przy Prezydencie Miasta Gliwice.

M. Machulik jako ojciec chrzestny sztandaru Koła Gospodyń Wiejskich

M. Machulik działał również w Społecznym Komitecie Budowy Sali Gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Ornontowicach, m.in. ze zmarłymi już Bernardem Cenkalikiem, Henrykiem Malczykiem, Bernardem Kubickim i Ludwikiem Pindurem. Współorganizował z nimi zabawy sylwestrowe i inne imprezy, z których dochód był przeznaczany na sfinansowanie projektu sali gimnastycznej i pierwszych prac ziemnych.

Obecnie M. Machulik angażuje się jedynie w działalność miejscowego Koła Emerytów i Rencistów. Dla jego członków organizuje wycieczki, pielgrzymki i zabawy. Wspólnie z członkami tego koła zwiedzil niemal cały kraj. Co więcej, organizuje również 10-dniowe wczasy nad morzem i w górach.

Za działalność społeczną został wyróżniony przez Zarząd Główny Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Warszawie Złotą Odznaką Honorową. Ponadto od innych organizacji otrzymał szereg dyplomów za działalność społeczną.