Tadeusz Skrobacz

Tadeusz Skrobacz

Urodził się w Żarkach, w powiecie myszkowskim; 19 października 1930 r. Tam również ukończył szkołę powszechną oraz liceum ogólnokształcące. W 1951 r. zgodnie z nakazem pracy trafił do Wydziału Oświaty w Pszczynie, gdzie zaproponowano mu posadę nauczyciela w czterech do wyboru miejscowościach. Wybrał Ornontowice…

Pszczyński naczelnik oświaty zachęcił go do nauczania śpiewu, który zawsze szczególnie był mu bliski. Z tego też względu w 1951 r. przybył do Ornontowic. Jednak zaoczne studia na Uniwersytecie Łódzkim rozpoczął na Wydziale Matematyczno-Fizycznym. Ukończył je w 1959 r. W tym czasie od kilku już lat pracował w ornontowickiej szkole. Jej ówczesny kierownik, Dominik Gryt, powierzył mu dwa przedmioty – śpiew i matematykę. Przy czym zajmował się głównie śpiewem, bowiem każda z klas (od V do VII) miała go w cotygodniowym rozkładzie dwie godziny lekcyjne.

Efekty muzycznych pasji T. Skrobacza szybko dały znać o sobie. Pod jego kierunkiem działał chór i zespół muzyczny. W pewnym okresie funkcjonował wręcz zespół pieśni i tańca, choć już przy udziale jego przyszłej małżonki, Eleonory (z d. Fityka), która podobnie jak on trafiła do Ornontowic, tyle że w charakterze nauczycielki języka polskiego. Poznali się zatem w 1951 r., zaś w 1958 r. wzięli ślub. We wspomnianym zespole Eleonora prowadziła grupę taneczną (ich jedyna córka, Maria pracuje w dziale księgowym kopalni “Budryk”).

A skoro o muzycznych pasjach mowa, warto dodać, iż Pan Tadeusz tuż po swoim przybyciu do Ornontowic zasilił szeregi chóru “Wanda”. Grał również na klarnecie w miejscowej kapeli. Ponadto raz w tygodniu jeździł do Pszczyny, na próby tamtejszego chóru nauczycielskiego, z którym zwiedził pół Polski. Nie zabrakło go również – od chwili założenia – w chórze “Jutrzenka”, w którym śpiewa po dziś dzień. Co więcej, obecnie jest członkiem jego zarządu, zaś w 2006 roku został wyróżniony “najwyższym” śpiewaczym wyróżnieniem, jakie nadaje Zarząd Główny Polskiego Związku Chórów i Orkiestr w Warszawie – Złotą Odznaką z Wieńcem Laurowym, które to wyróżnienie szczególnie sobie ceni.

Wracając zaś do jego pracy zawodowej, w 1961 roku rozpoczął pracę w ornontowickim Technikum Rolniczym (późniejszym ZSR), już w charakterze nauczyciela matematyki i fizyki. Na emeryturę przeszedł w 1988 r., choć przez trzy kolejne lata pracował jeszcze na pół etatu.

Trzeba też wspomnieć jego szczególne zasługi na polu kulturalnym, bowiem w latach 50., 60. i 70. był kierownikiem gromadzkiej świetlicy (późniejszego Klubu “Ruchu”). Jak podkreśla, szczególny udział w ówczesnym organizowaniu życia kulturalnego Ornontowic miał także Henryk Swoboda.

Pan Tadeusz Skrobacz za swą długoletnią działalność społeczną i zawodową był wielokrotnie odznaczany, m.in. jako zasłużony pedagog i działacz kultury. Został również uhonorowany brązowym, srebrnym i złotym Krzyżem Zasługi, a nadto Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Źródło: Głos Ornontowic nr 48/2006