PAKa 10 lipca – ręczne zwierzątka (zajęcia II)

Byliście niesamowicie kreatywni! Dziękujemy Wam za wielką dawkę radości i pasji, którą włożyliście w wasze kolorowe prace.