Akademia Ziemi Pszczyńskiej – ruszyły zapisy!

Wszystkie zainteresowane osoby, zachęcamy do zapoznania się z projektem Akademia Ziemi Pszczyńskiej, który właśnie rusza.

Celem projektu jest: aktywizacja młodych mieszkańców obszaru, stworzenie kompleksowej oferty zajęć pozalekcyjnych mających na celu przybliżenie dzieciom zamieszkującym tereny wiejskie, gdzie dostęp do atrakcyjnych i nowocześnie prowadzonych form zajęć pozalekcyjnych jest ograniczony, lokalnego dziedzictwa kulturowego (materialnego, niematerialnego, przyrodniczego), poszerzenia wiedzy przedmiotowej oraz podniesienia kompetencji miękkich ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji przyszłości.

Działaniom Akademii przyświeca idea Hodding’a Carter’a „Są dwie trwałe rzeczy, które możemy dać w spadku naszym dzieciom: pierwsza to korzenie, druga to skrzydła”.

Więcej informacji w poniższym linku:

https://www.lgdziemiapszczynska.pl