Dekada Ornontowic

Autor: Robert Ratajczak
Wydawca: Agencja Reklamowo – Wydawnicza „VECTRA”
ISBN: 978-83-60891-11-7
stron: 240
Rok wydania: 2010

″Jako efekt historycznych dociekań z końcem ubiegłego stulecia ukazały się „Dzieje
Ornontowic”, obejmujące wielowiekowy okres istnienia miejscowości, aż po czasy
transformacji ustrojowej państwa i odrodzenie gminy. DEKADA ORNONTOWIC stanowi
zatem kontynuację tamtej monografii, opisując pierwsze dziesięciolecie funkcjonowania
struktur samorządowych przypadające na lata 1991-2001. To okres wielu znaczących i
rozpoznawalnych przemian, tak w życiu społecznym, jak i gospodarczym

Dostępna w ARTerii w cenie: 35,00 zł