Rejonowe Stowarzyszenie Pszczelarzy

Rejonowe Stowarzyszenie Pszczelarzy z siedzibą w Ornontowicach
(RSP Ornontowice)

RSP Ornontowice to koleżeńskie forum wymiany pszczelarskich doświadczeń, możliwość zdobywania fachowej wiedzy i merytoryczne wsparcie w problemach pszczelarskiego gospodarzenia. To także miejsce, gdzie pszczelarz może zarejestrować swoją pasiekę oraz instytucja, która pomoże uzyskać dofinansowanie do matek pszczelich, odkładów i sprzętu pasiecznego.

Statutowa działalność RSP Ornontowice to (wyciąg ze statutu RSP Ornontowice):

  1. Upowszechnianie i rozwój pszczelarstwa w celu ochrony zdrowia i środowiska naturalnego

     2. Upowszechnianie wiedzy w zakresie nowoczesnej gospodarki   pasiecznej i etyki pszczelarskiej

  1. Zapobieganie chorobom i zatruciom pszczół i innych owadów zapylających
  2. Promocja i popieranie współpracy z jednostkami gospodarki rolno-leśnej w zakresie rozszerzania bazy pożytkowej dla pszczół i innych owadów zapylających
  3. Otaczanie opieką początkujących pszczelarzy oraz udzielanie wszechstronnej pomocy pszczelarzom w podeszłym wieku w zakresie hodowli pszczół
  4. Pobudzenie świadomości społeczeństwa i promowanie roli pszczół jako czynnika plonotwórczego i ochronnego dla środowiska naturalnego
  5. Promowanie produktów pszczelich w profilaktyce i leczeniu

Tradycją RSP Ornontowice są cykliczne comiesięczne spotkania członków, które odbywają się w każdą trzecią niedzielę miesiąca o godzinie 14:00 w budynku ARTeria CKIP w Ornontowicach ul. Zwycięstwa 26

Typowe spotkanie to:

  •  omówienie bieżących spraw z działalności stowarzyszenia
  •  zreferowanie prac pasiecznych wykonywanych w danym miesiącu
  •  przedstawienie ciekawostek z prasy pszczelarskiej
  •  prelekcja wybranego członka stowarzyszenia lub zaproszonego gościa z określonego tematu pszczelarskiego

Ponadto każde spotkanie jest znakomitą okazją do wymiany doświadczeń, przedstawienia opinii, poradzenia się w dowolnej pszczelarskiej kwestii. Każdy członek ma prawo zabrania głosu, a wszyscy pszczelarze chętnie dzielą się swoją wiedzą.

Prócz spotkań zwyczajnych mają także miejsce spotkania specjalne. Przynajmniej jedno w roku z comiesięcznych spotkań ma charakter wyjazdowy, pszczelarze goszczą na pasiece u wybranego członka stowarzyszenia. Organizowane są także wycieczki naszych pszczelarzy do innych kół pszczelarskich z terenu Polski. Tradycją jest także coroczne spotkanie integracyjne z okazji dnia patrona pszczelarzy –  św. Ambrożego.