Aktualności – Rejonowe Stowarzyszenie Pszczelarzy

35,5 mln zł pomocy la pszczelarzy – zapowiedź naboru

Od 1 kwietnia do 31 maja 2022 r. o dodatkowe środki finansowe będą się mogli ubiegać hodowcy pszczół. To już kolejny rok, gdy Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oferuje takie wsparcie. Ma ono charakter pomocy de minimis w rolnictwie.

O to dofinansowanie, podobnie jak w ubiegłym roku, będą się mogli starać pszczelarze prowadzący działalność nadzorowaną w zakresie utrzymania pszczół wpisanych do rejestru prowadzonego przez Powiatowego Lekarza Weterynarii oraz posiadający numer ewidencji producentów nadany przez Agencję. Jeżeli hodowca pszczół chce otrzymać pomoc, a nie jest zarejestrowany w ARiMR, musi wystąpić o nadanie numeru ewidencyjnego najpóźniej w dniu składania wniosku o wsparcie. Wsparcie wynosi 20 zł do każdej przezimowanej rodziny pszczelej. Wnioski będą przyjmować biura powiatowe ARiMR. Wzory dokumentów zostaną udostępnione na stronie Agencji w dniu rozpoczęcia naboru czyli 1 kwietnia 2022r.Informacja w sprawie szkolenia dla hodowców matek pszczelich z dnia 3 marca 2022 roku:

Śląski Związek Pszczelarzy w Katowicach organizuje szkolenie dla hodowców matek pszczelich.

Pierwsze spotkanie zaplanowano na 23 kwietnia 2022 roku o godz. 10.00 na trutowisku w Murckach. Zajęcia odbywać się będą w soboty i niedziele. Szkolenie obejmuje 20 godzin zajęć teoretycznych, zajęć teoretycznych, zajęcia praktyczne i egzamin.

Kurs przeznaczony jest dla członków Śląskiego Związku Pszczelarzy w Katowicach, posiadających co najmniej 25 uli i 10 letni staż pszczelarski.

Koszt około 250 zł (płatne gotówką na miejscu)

Zapisy przyjmowane są w biurze Związku w środy – telefon: 32 206 86 54

Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zapisu.


Zamówienia na Matki Pszczele, proszę składać do 28 marca br. u skarbniczki p. Ewy Makuch.

Wykaz pasiek i hodowców produkujących matki pszczele:


Leki przeciw warrozie:


Poniżej przedstawiamy sprawozdania:


Spotkanie z przedstawicielkami Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa

W dniu 09.03.2022 odbyło się spotkanie członków Stowarzyszenia pszczelarzy w Ornontowicach z przedstawicielkami PIORIN. Spotkanie miało na celu zapoznanie pszczelarzy z przepisami dotyczącymi stosowania przez rolników środków ochrony roślin i nawozów.

Zostały wyjaśnione wątpliwości w sprawie wykonywania oprysków przez rolników tak aby nie zagrażały pszczołom.

Rolnicy uczestniczą w szkoleniach i są informowani o konsekwencjach nieprawidłowego używania środków ochrony roślin.

Pszczelarze ze swojej strony powinni informować rolników o usytuowaniu w pobliżu upraw rolnych swoich pasiek lub zamiarze postawienia tam pszczół.

Ufam, że dobrą tradycją stanie się porozumienie i współpraca pszczelarzy i rolników, co przyniesie obopólne korzyści

Z pszczelarskim pozdrowieniem Leokadia Gospodorz


Zapraszamy na spotkanie, szczegóły poniżej:


Zapraszamy na pierwsze w tym roku spotkanie, na którym zostaną omówione bieżące sprawy.

Spotkanie odbędzie się o godz. 14.00 w niedzielę 23.01 w sali widowiskowej ARTerii.
O 14.30 odbędzie się spotkanie z przedstawicielami firmy Vet – Animal – producentami leków przeciwko warrozie, nosema apis i cyrane oraz produktów wspierających rozwój pszczół na wiosnę.

Zagoszczą także pszczelarze z sąsiednich kół pszczelarskich.

W przypadku chęci uregulowania składek, proszony jest kontakt ze skarbniczką przed zebraniem w celu ułatwienia procedur.

Zapraszamy na pyszną kawę i ciasto.


Życzenia dla Pszczelarzy:

Ponieważ rok 2021 zbliża się do końca, czas na podsumowanie i podziękowania.

Rok 2021 upłynął nam jak poprzedni pod znakiem pandemii COVID-19.

Pomimo ciągle trwającej pandemii udało nam się spotykać na zebraniach, na których omawialiśmy bieżące sprawy związane z pszczelarstwem i pomysłem na budowę pszczelarskiej ścieżki edukacyjnej na terenie ZSP Ornontowice. W czerwcu wybrano nowy zarząd. Obchodziliśmy również nasze święto z okazji św. Ambrożego.

Na dożynkach gminnych otrzymaliśmy podziękowanie za owocną i wieloletnią współpracę z władzami Gminy z okazji 30-lecia odrodzenia Gminy Ornontowice. Dziękujemy za to wyróżnienie.

Wystawiliśmy stoisko z miodem, zorganizowaliśmy wystawę o pszczołach w czasie trwania dożynek. Mieszkańcy Ornontowic i goście mogli zapoznać się z budową pszczoły, ich potrzebami pożytkowymi i jak ważną rolę spełnia pszczoła w środowisku. Można było kupić miód i pobrać ulotki informacyjne. Wykorzystaliśmy materiały zakupione ze środków Fundacji JSW z Jastrzębia Zdroju zakupione w projekcie 100 LAT PSZCZELARSTWA W ORNONTOWICACH w 2019/2020r. Zarządowi udało się pozyskać środki z budżetów Miasta Mikołów oraz Gminy Ornontowice dla pszczelarzy na przyszły rok.

Odwiedziliśmy również pasiekę edukacyjną pod Strzyżówką w Lędzinach aby czerpać dobry przykład przy budowie ścieżki edukacyjnej w Ornontowicach.

Nasi członkowie obchodzili uroczystości z okazji urodzin ale też z takiej okazji jak Złote Gody państwa Kalabis. Wszystkim gratulujemy.

Dziękuję wszystkim tym z pośród naszego grona, którzy czynnie włączają się w pracę Stowarzyszenia nie tylko swoją obecnością na zebraniach ale i pomocą przy organizacji różnych imprez, dzielą się miodem na potrzeby Stowarzyszenia i w inny sposób pomagają w naszej działalności. Organizują spotkania z dziećmi i młodzieżą. W szczególności osobom z pocztu sztandarowego, którzy godnie nas reprezentują w wielu uroczystościach.

W roku 2022 planujemy spotkania związane jak zwykle z pszczelarstwem ale także z wypoczynkiem pszczelarzy. Czeka nas dużo pracy i mam nadzieję , że wszyscy włączymy się we wszelką działalność na rzecz zachowania populacji pszczół dla nas i przyszłych pokoleń. Założyliśmy profil na „facebook”.

6 grudnia rozpoczął się konkurs na projekt Pszczelarskiej Ścieżki Edukacyjnej skierowany do uczniów ZSP Ornontowice, o kierunkach architekt krajobrazu i technik ogrodnik.

Chciałam także podziękować pracownikom ARTerii w w szczególności Pani Dyrektor A. Malczyk za życzliwość i wszechstronną pomoc oraz udostępnienie sali w ARTerii na nasze zebrania.

Panu A. Widence za życzliwość i pomoc przy organizacji poczęstunku z okazji naszego święta patronalnego.

Wszystkim, którzy pracują na rzecz naszego Stowarzyszenia oraz polepszenia życia pszczół bardzo dziękuję. Pszczelarzom i ich rodzinom, przyjaciołom i sympatykom pszczelarstwa życzę wszelkiej pomyślności oraz zdrowia z okazji świąt i nowego roku.

W imieniu zarządu prezes Leokadia Gospodorz.

Ze względu na obostrzenia związane z pandemią nie będzie na razie stałego terminarza. O wszystkich spotkaniach i ich terminach oraz tematach na przyszły rok, będę informować jak dotychczas sms-em. Proszę czytać dokładnie wiadomości. Informacje na temat opłat i dopłat oraz zamówień na sprzęt pszczelarski można znaleźć na stronie Ś.Z.P w Katowicach.


Na stronie Śląskiego Związku Pszczelarzy w Katowicach, znajdują się bieżące informacje na temat działalności związku, na temat dotacji do matek, lekarstw i sprzętu pszczelarskiego oraz aktualne porady pszczelarskie.

Wszelkie inne informacje udziela zarząd RSP.

Można zapisywać się na sprzęt pszczelarski z refundacji. Obowiązuje posiadanie co najmniej 10 uli, oraz wpis do rejestru Rolniczej Działalności Handlowej lub sprzedaży bezpośredniej.

INFORMACJE:

W jakichkolwiek sprawach związanych z pszczelarstwem można się kontaktować z zarządem, (telefony są na wizytówkach).

Do polecenia:

Ogłoszenie Prezesa:

Ogłoszenie Skarbnika:

W sprawie składek opłat ulowych i ubezpieczenia, proszę zgłaszać się do 30 marca br.


Telefon:

L. Gospodorz 600 365 644

R. Kotyczka 504 508 421

S. Kalabis 517 245 650

E. Makuch 600 872 534


Jak żyć
Pszczelarzu żyj skromnie,
ale nie oszczędzaj.
Pamiętaj
Nie ten bogaty co dużo zarabia,
lecz ten co mało wydaje.
Pszczelarzu zwolnij.
Bo gdy minie ostatnia godzina,
powiesz, Panie……
Przyszedłem tak jak stałem,
nic ze sobą nie zabrałem.
Potem tylko lustrzane odbicie,
a w nim zobaczysz całe swoje życie.
Biedny czy bogaty jednakowo skończą.


Informacje Śląskiego Związku Pszczelarzy w Katowicach:

http://szpkatowice.pl/


Inne informacje:

→ Zebrania od września 2020 r. odbywać się będą wg harmonogramu, z tym że miejscem spotkań będzie CKiP ARTeria ul. Zwycięstwa 26, Ornontowice.

→ Informujemy, że przyjmujemy zapisy na cukier farmauceutyczny w cenie 2,49 zł., oraz ciasto

Fondant pszczeli firmy Diamant porcjowany 15 razy 1kg po 3,70 zł., z probiotykiem 3,90 zł.

Nie porcjowany 3,25 zł.,za kilogram.

Informacje u p. Leokadii Gospodorz