Zarząd – Chór Jutrzenka

Zarząd
● Jan Gołąb – Prezes
● Urszula Zając – Z-ca Prezesa
● Cecylia Spyra – Z-ca Prezesa
● Grażyna Król – Sekretarz, Kronikarz
● Aleksandra Kontusz – Skarbnik
● Krystyna Niedobecka – Bibliotekarz
● Łucjan Szolc – Członek Zarządu


Komisja Rewizyjna
● Brygida Drażyk – p.o. Przewodnicząca
● Kazimierz Los


Strona internetowa, FB – Grażyna Król