Zarząd – Chór Jutrzenka

Zarząd
● Jan Gołąb – Prezes
● Urszula Zając – Z-ca Prezesa
● Cecylia Spyra – Z-ca Prezesa
● Grażyna Król – Sekretarz
● Aleksandra Kontusz – Skarbnik
● Krystyna Niedobecka – Bibliotekarz
● Brygida Drażyk – Kronikarz
● Danuta Hyła – Członek Zarządu
● Łucjan Szolc – Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna
● Brygida Drażyk – Przewodnicząca
● Kazimierz Los
● Małgorzata Pietrusiewicz

Strona internetowa, FB – Grażyna Król