Plan pracy

Plan wydarzeń Chóru Jutrzenka w 2023 r.

W bieżącym roku zaplanowano udział chórzystów w wydarzeniach:

 • 21 stycznia – adoracja przy Żłóbku w Panewnikach,
 • 29 stycznia – Koncert Kolęd w Ornontowicach,
 • 6 marca – zebranie Zarządu podsumowujące rok 2022,
 • 13 marca – Zebranie Sprawozdawcze,
 • 20-23 kwietnia – Warsztaty Śpiewacze połączone z rekolekcjami w ŚIK “Elianum” w Czernej,
 • 3 maja – udział chórzystów we mszy św. z okazji Święta Konstytucji, 
 • 27 maja – Koncert plenerowy w Gostyni – repertuar świecki,
 • 30 maja – udział we mszy św. z okazji 35-lecia kapłaństwa Księdza Proboszcza G. Lecha,
 • Lipiec – przerwa wakacyjna,
 • 2 września – Dożynki Gminno-Parafialne – uroczysta msza św.,
 • 17 września – Trojok Śląski w Ornontowicach,
 • 1 października – „Seniorada” festyn dla seniorów w Sali ARTerii,
 • 13 października – udział chórzystów w Nabożeństwie Fatimskim,
 • 11 listopada – msza z okazji Dnia Niepodległości,
 • 25 listopada – Obchody Świętej Cecylii,
 • Grudzień – kolędowanie podczas Strojenia Choinki,
 • Grudzień – Koncert Kolęd,
 • Udział w uroczystościach jubileuszowych członków chóru,
 • Zebrania Zarządu Chóru wg potrzeb,
 • Przygotowania do jubileuszu 40-lecia Chóru Jutrzenka.

Plan opracowany i zatwierdzony przez Zarząd Chóru, modyfikowany w miarę potrzeb.