Towarzystwo Miłośników Ornontowic

Towarzystwo Miłośników Ornontowic
Towarzystwo Miłośników Ornontowic

TMO jest stowarzyszeniem pasjonatów interesujących się historią Ornontowic i Górnego Śląska. Członkami Towarzystwa są osoby w różnym wieku, w większości mieszkańcy Ornontowic.

Celem Towarzystwa Miłośników Ornontowic jest:

 • zbieranie i gromadzenie dokumentów, pamiątek i fotografii o charakterze lokalnym, wyszukiwanie danych historycznych, nie ujętych dotychczas w wydanych publikacjach, a znanych jedynie z przekazów słownych.
 • identyfikowanie osób, obiektów na starych fotografiach, mapach itp.
 • przybliżenie historii Ornontowic młodemu pokoleniu w postaci spotkań, prelekcji, prezentacji itp.
 • publikacja informacji historycznych uzyskanych podczas spotkań roboczych Towarzystwa w Zeszytach Historycznych będących naturalnym uzupełnieniem dla dotychczasowych oficjalnie wydanych publikacji.
 • upowszechnianie pamięci o ludziach zasłużonych dla Ojczyzny jak i dla społeczności lokalnej.
 • ochrona dziedzictwa historycznego i kulturowego gminy.
 • ochrona zabytków, pomników oraz miejsc pamięci szczególnych dla Ornontowic

Kiedy powstało Towarzystwo Miłośników Ornontowic?

Zebranie inauguracyjne odbyło się 19 marca 2015 roku z inicjatywy kierownictwa ARTerii.

Towarzystwo liczyło na początku działalności 17 członków, w tym osoby zasłużone jak: H. Swoboda, M. Chrobok, R. Winkler, L. Szary, W. Niemiec, A. Czysz. Aktualnie w TMO jest 15 osób, zaś regularnie uczestniczy w spotkaniach 11 osób.

TMO realizuje swoje cele poprzez:

 • prowadzenie badań w archiwach państwowych i kościelnych dotyczących historii Ornontowic
 • zbieranie i archiwizacja dawnych zdjęć, pocztówek i dokumentów
 • popularyzację wiedzy o historii Ornontowic poprzez pogadanki, wystawy i konferencje
 • prowadzenie działalności wydawniczej i publicystycznej w prasie lokalnej
 • dokumentacja wspomnień osób starszych
 • organizowanie uroczystości rocznicowych związanych z ważnymi wydarzeniami historycznymi i kulturalnymi

Gdzie są informacje nt. działalności TMO?

Prowadzona jest przez Kamila Grzywoka strona www.historiaornontowic.pl na Faceboku mają konto pn. Towarzystwo Miłośników Ornontowic, które liczy 474 członków.

Publikują na łamach “Głosu Ornontowic” Zeszyty Historyczne:

Organizują uroczystości rocznicowe poświęcone ważnym wydarzeniom historycznym

 • w styczniu każdego roku organizują konferencję poświęconą Tragedii Górnośląskiej, czyli tragedii Ślązaków internowanych do Rosji Sowieckiej w 1945 roku.
 • we wrześniu organizują uroczystości upamiętniające funkcjonariuszy Policji Województwa Śląskiego II RP zamordowanych przez NKWD w 1940 roku. Podczas obchodów 80. Rocznicy Zbrodni Katyńskiej została odprawiona w kościele w Ornontowicach msza św. z udziałem władz Komendy Wojewódzkiej Policji z Katowic.
 • we wrześniu 2018 roku zorganizowano uroczystości poświęcone 60. rocznicy tragicznego pożaru w kopalni Makoszowy, w którym zginęło 72 górników, w tym 4 z Ornontowic.
 • uczestnicy uroczystości otrzymują foldery okolicznościowe.
 • członkowie TMO zapraszani są do szkoły podstawowej w Ornontowicach celem prezentacji ciekawych wydarzeń z historii Śląska. W 2017 roku zaprezentowano uczniom klas VII ciekawostki historyczne z dziejów Ornontowic. W listopadzie 2018 roku przedstawiono uczniom klas VII i VIII prelekcję z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, zaś w luty 2020 roku prelekcję z okazji 75. Rocznicy Tragedii Górnośląskiej.

Współpracują z organizacjami

 • Ogólnopolskie Stowarzyszenie Rodzina Policyjna 1939 r. z siedzibą w Katowicach
 • Stowarzyszenie Pamięci Tragedii Śląskiej 1945 z siedzibą w Zabrzu
 • Stowarzyszenie Miłośników Miasta Orzesze
 • Towarzystwo Miłośników Przyszowic
 • Towarzystwo Sympatyków Ziemi Dębieńskiej