Polityka Prywatności

Administratorem danych osobowych pozyskiwanych za pośrednictwem strony internetowej “centrumarteria.pl” jest ARTeria Centrum Kultury i Promocji w Ornontowicach,
43-178 Ornontowice ul. Zwycięstwa 26,
NIP: 969-11-05-231,
REGON: 272606335,
adres poczty elektronicznej: sekretariat@centrumarteria.pl ;
numer telefonu kontaktowego: +48 32 235 46 98 – zwana dalej „Administratorem”.

Strona internetowa “centrumarteria.pl” wykorzystuje technologię przechowującą i uzyskującą dostęp do informacji na komputerze bądź innym urządzeniu odwiedzającego podłączonym do sieci (w szczególności z wykorzystaniem plików cookies), w celu zapewnienia odwiedzającemu maksymalnego komfortu podczas korzystania ze strony “centrumarteria.pl”, w tym w celach statystycznych oraz dla dostosowania do zainteresowań odwiedzającego. Podczas Państwa wizyty mogą być automatycznie zbierane dane w zakresie nazwy domeny strony internetowej, z której Państwo zostaliście odesłani do Naszej strony, typu przeglądarki, typu systemu operacyjnego, adresu IP, innych informacji transmitowanych protokołem http. Dodatkowo Administrator może przetwarzać dane eksploatacyjne lub informacje o lokalizacji urządzenia, za pomocą którego następuje dostęp do strony “centrumarteria.pl”.

Plik cookie to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer i zapisywane na urządzeniu osoby odwiedzającej stronę (zazwyczaj na twardym dysku komputera lub w pamięci urządzenia przenośnego). Przechowuje się w nim informacje, których strona internetowa może potrzebować, aby dostosować się do sposobów korzystania z niej przez odwiedzającego i aby zbierać dane statystyczne dotyczące strony “centrumarteria.pl”, np. na temat tego, które strony były odwiedzane, jakie elementy są pobierane, oraz dane o nazwie domeny dostawcy usług internetowych czy kraju pochodzenia osoby odwiedzającej, nie zbierając przy tym co do zasady żadnych informacji pozwalających na identyfikację odwiedzającego. Informacje te mogą mieć niekiedy charakter Danych Osobowych to jest danych umożliwiających przypisanie pewnych zachowań konkretnemu użytkownikowi.

Pliki cookies wykorzystywane na stronie internetowej “centrumarteria.pl” służą przede wszystkim dostosowaniu zawartości stron do preferencji użytkownika oraz zwiększeniu użyteczności i personalizacji zawartości witryn internetowych.

Pliki cookies wykorzystywane na stronie internetowej “centrumarteria.pl” nie są szkodliwe ani dla odwiedzającego ani dla komputera/urządzenia końcowego wykorzystywanego przez odwiedzającego, dlatego zalecamy niewyłączanie ich obsługi w przeglądarkach.

Strona “centrumarteria.pl” wykorzystuje dwie kategorie plików cookies: sesyjne (pozostają zapisane na komputerze lub urządzeniu mobilnym odwiedzającego do momentu wylogowania się ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania) oraz stałe (pozostające na urządzeniu odwiedzającego przez czas określony w parametrach plików cookies lub do momentu ich ręcznego usunięcia w przeglądarce internetowej).

W ramach strony stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

  • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach strony, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach strony;
  • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach strony;
  • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze strony internetowej;
  • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika;
  • „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

Odwiedzający może zmienić sposób korzystania z plików „cookies” przez przeglądarkę, w tym zablokować lub usunąć te, które pochodzą ze strony internetowej “centrumarteria.pl”. W tym celu należy zmienić ustawienia przeglądarki.

KONTAKT Z ADMINISTRATOREM

Umożliwiamy Państwu, w każdej chwili, bezpośredni kontakt z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie, pocztą elektroniczną, telefonicznie pod numerem telefonu wskazanym w dziale Kontakt.

Administrator przechowuje korespondencję w celach statystycznych oraz jak najlepszej i najszybszej reakcji na pojawiające się zapytania. Adresy oraz dane w ten sposób gromadzone nie będą wykorzystywane do komunikacji z Klientem w celu innym niż realizacja zgłoszenia.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Strona internetowa “centrumarteria.pl” może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator zachęca by po przejściu na inne strony, zapoznać się z Polityką Prywatności tam ustaloną. Niniejsza Polityka dotyczy tylko strony internetowej “centrumarteria.pl”.

Administrator zastrzega sobie prawo zmiany w przyszłości Polityki, może to nastąpić m.in. z następujących ważnych powodów:

  • zmiany obowiązujących przepisów, w szczególności w zakresie ochrony Danych Osobowych, prawa telekomunikacyjnego, usług świadczonych drogą elektroniczną oraz regulujących prawa konsumentów, wpływające na nasze prawa i obowiązki lub prawa i obowiązki osób odwiedzających stronę;
  • rozwój funkcjonalności lub Usług Elektronicznych podyktowany postępem technologii internetowej, w tym stosowanie/wdrożenie nowych rozwiązań technologicznych lub technicznych, mające wpływ na zakres Polityki.

Administrator każdorazowo umieści w ramach strony internetowej “centrumarteria.pl” informację o zmianach w Polityce. Wraz z każdą zmianą nowa wersja Polityki będzie się pojawiać z nową datą.

W razie wątpliwości lub sprzeczności pomiędzy Polityką a udzielonymi przez Państwa zgodami, niezależnie od postanowień Polityki, zawsze podstawą do podejmowania oraz określenia przez nas zakresu działań są dobrowolnie udzielone przez Klienta zgody lub przepisy prawa. Niniejszy dokument ma natomiast charakter generalny, wyłącznie informacyjny (nie jest umową ani regulaminem).

Niniejsza wersja Polityki obowiązuje od dnia 1.01.2019 r.