Ornontowice w Dawnej Fotografii

Redakcja: Robert Ratajczak
Współpraca: Sabina Zarzycka, Artur Kaczor,
ARTeria – Centrum Kultury i Promocji w Ornontowicach
Wydawca: AR-W „VECTRA”
ISBN: 978-83-60891-37-7
stron: 160
rok wydania: 2011

″To kolejna publikacja Wydawnictwa „Vectra” z serii poświęconej dawnym fotografiom, ukazującym kulturowe oblicza śląskiej ziemi i jej społeczności. W tym przypadku to dość wyjątkowa próba zobrazowania ledwie jednej miejscowości. Na pozór wydaje się to dość łatwym przedsięwzięciem, zwłaszcza, gdy chodzi o ukazanie przejawów społecznej aktywności, o uchwycenie roczników szkolnych czy też związanych z przystępowaniem dzieci do I komunii św. Z oczywistych względów można założyć, że w takich zbiorowościach siłą rzeczy niemal każdy z rodowitych Mieszkańców Ornotnowic może odnaleźć wizerunek swoich przodków…”

DOSTĘPNA W ARTerii w cenie 49,00 zł