Kalendarium chóru Jutrzenka

Ta część publikacji przedstawia przegląd występów, koncertów, pielgrzymek, wycieczek oraz biesiad i spotkań chóru „Jutrzenka” na przestrzeni wielu lat swojego istnienia.
(Najnowsza historia w opracowywaniu)

Rok 2014

05.01      –   Jubileuszowy koncert kolęd w roku, w którym chór „Jutrzenka” świętował 30-lecie swojego istnienia miał bardzo bogaty repertuar. Program wzbogacił występ duetu chórzystek oraz uczennic gimnazjum. Dyrygowała N. Łukaszewicz.

09-12.01 –   Jubileuszowe rekolekcje i warsztaty w Brennej miały niecodzienny charakter. Uroczystą mszę św. odprawionej w j. łacińskim sprawował ks. A. Binda w asyście ks. proboszcza ornontowickiej parafii G. Lecha oraz dyr. ośrodka ks. M. Gwoździka. Msza ta została zarejestrowana na płycie CD, którą otrzymał każdy z uczestników. Swoją obecnością zaszczycili nas Wójt gminy Kazimierz Adamczyk, Tadeusz Zientek, Henryk Zdrzałek, Aleksandra Malczyk, Robert Ratajczak, Iwona Skrzypczyk, Henryk Mandrysz, Waldemar Pietrzak, Urszula i Klaudiusz Smerczek, Helena i Henryk Szynkarczok, Teresa Nowak i Danuta Sitek. Usłyszeliśmy wiele słów uznania, podziękowań i życzeń dalszej działalności „Jutrzenki”. Od dyr. A. Malczyk chórzyści otrzymali zdjęcie oraz folder pamiątkowy z koncertów. Lekcje śpiewu prowadziła Natalia Łukaszewicz.

01.03      –   Koncert Jubileuszowy Chóru „Jutrzenka” z okazji 30-lecia istnienia, który odbył się w sali ARTerii zgromadził wielu znamienitych gości. Podczas imprezy „Jutrzenka” została udekorowana Srebrną Odznaką Honorową II Stopnia przez wiceprezesa Zarządu Głównego ŚZChiO B. Oberdę. Wykonywane przez chórzystów pieśni przeplatane były słowem na temat historii i osiągnięć chóru przygotowanym przez dyr. ARTerii A. Malczyk. Dyrygowała N. Łukaszewicz. W trakcie koncertu zasłużonym chórzystkom i chórzystom wręczono odznaczenia. Zarząd chóru otrzymał podziękowania i upominki od władz samorządowych naszej gminy za działalność społeczną i artystyczną. Wiele życzeń, kwiatów i upominków otrzymał chór od sympatyków śpiewu, zaproszonych gości, delegacji zaprzyjaźnionych chórów, sponsorów oraz miejscowych organizacji. Po zakończeniu koncertu chórzystki i chórzyści „Jutrzenki” wraz z osobami towarzyszącymi biesiadowali i bawili się do późnych godzin wieczornych.

06.03      –   spotkanie z okazji Dnia Kobiet zorganizowane przez władze gminy, na które chórzystki „Jutrzenki” również otrzymały zaproszenie. Podczas imprezy panie otrzymały życzenia złożone przez Wójta Gminy K. Adamczyka. Wieczór umilał występ śpiewaka operowego Jarosława Wewióra, któremu akompaniowała Grażyna Griner.

23.03      –   Koncert pieśni postnych w kościele parafialnym w Woszczycach, w którym obok „Jutrzenki” pod batutą N. Łukaszewicz, wzięły udział chóry: „Dzwon” z Orzesza, „Chopin” z Bujakowa, „Echo” z Łazisk Średnich oraz „Wanda” z Łazisk Dolnych. Koncert dodatkowo uświetnił występ skrzypaczki oraz wiolonczelisty.

23.03      –   70-te urodziny Henryka Zdrzałka, ojca chrzestnego chóru „Jutrzenka” rozpoczęły się uroczystą mszą św., której liturgię wzbogaciły pieśni wykonane przez nasze chórzystki i chórzystów. Dyrygował T. Skrobacz. Serdeczne życzenia solenizantowi zostały złożone w obecności wszystkich członków chóru. Spotkanie połączono z poczęstunkiem.

09.04      –   Wieczór z poezją, muzyką i humorem w sali ARTerii, który przygotowali uczniowie ornontowickiego gimnazjum pod kierunkiem polonistki Sabiny Kuduk. Na program złożyły się fragmenty utworów znanych pisarzy wykonane w gwarze śląskiej. Chór „Jutrzenka” wykonał pieśni pod batutą N. Łukaszewicz, zachęcając młodych ludzi do kontynuowania swoich pasji, zarówno w śpiewie, muzyce, jak i grze aktorskiej.

13.04      –   Niedziela Palmowa, podczas której obecni na mszy św. wysłuchali Pasji wg św. Mateusza oraz pieśni wielkopostnych w wykonaniu chóru „Jutrzenka”. Dyrygowała N. Łukaszewicz.

21.04      –   Dziękczynna msza św. z okazji 40-tu lat posługi kapłańskiej ks. proboszcza-seniora Jerzego Kiełbasy, w której uczestniczył również chór „Jutrzenka”. Liturgię mszy św. chórzyści wzbogacili swym śpiewem, za co otrzymaliśmy podziękowania jubilata. Dyrygowała N. Łukaszewicz.

27.04      –   Na zaproszenie jubilatów chór „Jutrzenka” uczestniczył w uroczystej mszy św., wzbogacając ją śpiewem, z okazji 60-ciu lat wspólnej drogi małżeńskiej Marii i Teodora Los.
W tym samym dniu chórzyści wykonali również ulubione pieśni podczas mszy jubileuszowej odprawionej w intencji Róży i Alojzego Kurasz z okazji 60-ciu lat stażu małżeńskiego oraz Złotych Godów Ruty i Maksyma Wilczek. Dyrygowała N. Łukaszewicz. Podczas wspólnego spotkania z jubilatami były życzenia, kwiaty i poczęstunek.

03.05      –   Msza św. o Boże Błogosławieństwo dla Ojczyzny, podczas której w asyście pocztów sztandarowych organizacji naszego środowiska, władz samorządowych oraz parafian, chór „Jutrzenka” wykonał pieśni pod batutą T. Skrobacza.

06.05      –   Majowa nocna adoracja Najświętszego Sakramentu w miejscowym klasztorze sióstr służebniczek NMP prowadzona przez chórzystkę H. Głosz. Modlitwa, śpiew, różaniec, wezwania, litanie złożyły się na program wieczoru, którego hasłem przewodnim było wołanie „Jezu, racz wysłuchać”.

14.05      –   Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Zarządu Chóru „Jutrzenka”, podczas którego członkowie zarządu przedstawili relacje z działalności w roku 2013. Obecni na zebraniu chórzyści udzielili zarządowi absolutorium. Zaproponowano, aby ze względu na dobrze ocenianą pracę, skład zarządu na następne 3 lata pozostał bez zmian, co zostało zaakceptowane przez obecnych na spotkaniu.

23.05      –   Wyjazd chórzystów do Filharmonii Śląskiej w Katowicach na koncert zespołu wokalno-muzycznego, którego członkinią jest nasza dyrygentka N. Łukaszewicz.

25.05      –   Złote Gody naszych długoletnich chórzystów Krystyny i Stefana Drażyk, rozpoczęte jubileuszową mszą św., podczas której wystąpił chór „Jutrzenka”. Wspólne życzenia, kwiaty i „100 lat” czekały na jubilatów w Sali Wieżowej. Nie obyło się bez kawy, ciasta, szampana i miłych wspomnień.

08.06      –   80-te urodziny wielkiego sympatyka i przyjaciela „Jutrzenki”, ks. Alojzego Bindy, uczczone jubileuszową mszą św. w kościele parafialnym w Woszczycach, podczas której chórzyści w ramach podziękowań wykonali ulubione przez solenizanta pieśni. Dyrygowała N. Łukaszewicz.

08.06      –   Nadanie przez ŚZChiO godności Herolda Śpiewactwa Śląskiego za długoletnią i wierną służbę w ruchu muzycznym wychowawcy wielu pokoleń zasłużonemu dla woj. Katowickiego oraz chóru „Jutrzenka” – Tadeuszowi Skrobaczowi.

02-05.07 –   Wyjazd „Jutrzenki” na wycieczkę po Kaszubach, którą rozpoczęliśmy zwiedzaniem Bazyliki Katedralnej w Pelpinie. Dalsza droga wiodła do malowniczych i niezwykłych miejsc Pojezierza Kaszubskiego, stolicy Kaszub – Kartuz, gdzie zobaczyliśmy XIV-wieczną kolegiatę z Zespołem Poklasztornym, Żukowa z najstarszym zabytkiem architektury sakralnej na Kaszubach, jakim niewątpliwie jest gotycki zespół poklasztorny Sióstr Norbertanek. Zdobyliśmy też Wieżycę, najwyższe wzniesienie Kaszub. Następnymi celami wycieczki był Szymbark, a w nim atrakcje Centrum Edukacji i Promocji Regionu, oraz Kościerzyna z Muzeum Kolejnictwa oraz pomnikiem Józefa Wybickiego, twórcy hymnu narodowego. Zachwyciły nas widoki na jeziora Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego oraz Muzeum Kaszubski Park Etnograficzny we Wdzydzach Kiszewskich. Bogata kultura, własny język, przywiązanie do tradycji i ogromne umiłowanie przyrody pozwoliły na zachowanie wartości, które tworzą jedyny w swym rodzaju klimat. Wycieczka dostarczyła moc wrażeń, wiedzy oraz pozwoliła uczestnikom odpocząć i oderwać się od codziennych obowiązków, za co serdecznie dziękujemy organizatorce C. Spyra i przewodniczce B. Jankowskiej.

30.08      –   Ślub rzymski Pauliny Petrusiewicz i Marcina Malcher w ornontowickim kościele. Na zaproszenie chór „Jutrzenka” uczestniczył w uroczystej mszy zaślubin wzbogacając liturgię śpiewem pod dyrekcją N. Łukaszewicz. Młoda Para osobiście złożyła piękne podziękowania za występ chóru i poczęstowała chórzystów kołoczem i kawą, natomiast chórzyści śpiewająco złożyli życzenia nowożeńcom.

31.08      –   Dożynki Gminno-Parafialne, które rozpoczęła msza św. za tegoroczne zbiory. Podczas uroczystej mszy wystąpił chór „Jutrzenka” pod dyrekcją N. Łukaszewicz. Część artystyczną obchodów dożynkowych połączono z festynem z okazji Dni Ornontowic.

23.09      –   45 lat wspólnej drogi małżeńskiej Marii i Rudolfa Malczyk uczczone mszą jubileuszową, której liturgię wzbogacił chór „Jutrzenka” swym śpiewem pod batutą T. Skrobacza.

13.10      –   Dzień Fatimski w kościele parafialnym z udziałem naszego chóru. Wieczór rozpoczął się Różańcem z prośbami, po którym odprawiona została msza św. upiększona pieśniami w wykonaniu chórzystów „Jutrzenki” pod dyrekcją N. Łukaszewicz. Chórzyści nieśli również figurę Matki Boskiej Fatimskiej podczas procesji wokół kościoła.

19.10      –   Złote Gody małżonków Cecylii i Bernarda Płonka rozpoczęte jubileuszową mszą, na którą „Jutrzenka” otrzymała zaproszenie. Wykonując pieśni podczas liturgii chór wzbogacił mszę swym śpiewem, za który otrzymał gorące podziękowania od jubilatów. Dyrygowała N. Łukaszewicz.

06.11      –   Nocna adoracja w Klasztorze Sióstr Służebniczek NMP w Ornontowicach prowadzona przez chórzystki i chórzystów „Jutrzenki” pod kierunkiem H. Głosz. Uwielbienia Najświętszego Sakramentu wyrażaliśmy pieśniami, modlitwami, różańcem i skupieniem w ciszy.

11.11      –   Święto Niepodległości. W asyście pocztów sztandarowych, w obecności władz gminy, przedstawicieli miejscowych organizacji oraz mieszkańców została odprawiona uroczysta msza św. w kościele parafialnym, którą „Jutrzenka” starała się ubogacić swym śpiewem. Dyrygował T. Skrobacz.

18.11      –   75-te urodziny Prezesa ŚZChiO Romana Warzechy, któremu delegacja chóru w składzie N. Łukaszewicz i J. Gołąb złożyła życzenia i wręczyła Honorowy Medal „Jutrzenki”.

22.11      –   Święto patronki muzyki i śpiewu Św. Cecylii, które chórzyści „Jutrzenki” uczcili udziałem w uroczystej mszy św. w parafialnym kościele, wzbogacając liturgię śpiewem pod dyrekcją N. Łukaszewicz. Dalsza część uroczystości miała miejsce w sali ARTerii, gdzie w towarzystwie władz gminy oraz zaproszonych gości, spędziliśmy wieczór przy muzyce i tańcach. Od władz gminnych oprócz serdecznych życzeń otrzymaliśmy kosz kwiatów złożony na ręce naszej solenizantki Cecylii Spyra.

02.12      –   Zebranie prezesów chórów okręgu mikołowskiego w Łaziskach Górnych.

21.12      –   Wielkie Strojenie Choinki z kolędami śpiewanymi wspólnie z kapelą „Śląskie Bajery” oraz chórzystkami i chórzystami „Jutrzenki”. Przygotowane przez ARTerię ozdoby świąteczne zawieszone zostały na choince głównie przez dzieci. Na towarzyszącym jarmarku świątecznym można było kupić produkty świąteczne oraz spróbować gorącej grochówki przygotowanej przez panie z Koła Gospodyń Wiejskich.
jg/jk/gk

Rok 2013

10-13.01 –   Coroczne warsztaty i rekolekcje w Brennej. Lekcje śpiewu prowadziła Natalia Łukaszewicz. Na uroczystej mszy swoją obecnością zaszczycili nas Wójt gminy Kazimierz Adamczyk, Tadeusz Zientek, Henryk Zdrzałek, Robert Ratajczak i Aleksandra Malczyk.

19.01      –   Adoracja żłóbka Jezusowego w Bazylice oo Franciszkanów w Panewnikach wspólnie z zaprzyjaźnionymi chórami, z udziałem ks. Arcybiskupa Damiana Zimonia. Poświęcenie nowego sztandaru oddziału katowickiego PZCHiO.

20.02      –   Zebranie sprawozdawcze Zarządu.

06.03      –   Udział chórzystek Jutrzenki w spotkaniu z okazji nadchodzącego Dnia Kobiet zorganizowanym przez władze gminy. W programie artystycznym występ teatru “Naumiony” w sztuce “Hebama”.

16.03      –   Uroczysta msza św. z okazji 50-tych urodzin Księdza Proboszcza Grzegorza Lech, podczas której chór Jutrzenka wykonał przygotowane pieśni. Dyrygowała Natalia Łukaszewicz.

17.03      –   Koncert Pieśni Pasyjnych w wykonaniu chórów „Jutrzenka” z Ornontowic i „Dzwon” z Orzesza w kościele parafialnym w Gardawicach. Dyrygowała Natalia Łukaszewicz.

24.03      –   Pasja wg. Św Łukasza w wykonaniu chóru „Jutrzenka” podczas mszy św. Niedzieli Palmowej w Ornontowickim Kościele. Dyrygowała Natalia Łukaszewicz.

29.03      –   Wspólna z ornontowicką młodzieżą, Wielkopiątkowa adoracja chórzystów „Jutrzenki” w kościele parafialnym w Ornontowicach. Dyrygowała Natalia Łukaszewicz.

05.04      –   Uroczystości 70-tych urodzin dyrygenta chóru „Jutrzenka” Henryka Mandrysza. W programie występ „Jutrzenki” podczas uroczystej mszy św. oraz podczas spotkania w ARTerii, które swą obecnością zaszczycili Wójt gminy Kazimierz Adamczyk, Dyrektor ARTerii Aleksandra Malczyk oraz chrzestni chóru. Dyrygowała Natalia Łukaszewicz.

03.05      –   W uroczystość Królowej Polski w parafialnym kościele odprawiona została msza św. za Ojczyznę, podczas której „Jutrzenka” zaśpiewała pieśni. Dyrygował T. Skrobacz.

06.05      –   Adoracja Najświętszego Sakramentu w miejscowym klasztorze przez chórzystki i chórzystów „Jutrzenki” prowadzona przez chórzystkę Hildegardę Głosz.

12.05      –   80-te urodziny Honorowego Prezesa Chóru Henryka Swobody rozpoczęte uroczystą mszą św., którą upiększyli swoim śpiewem członkowie „Jutrzenki”. Dyrygowała N. Łukaszewicz. Po mszy odbyło się spotkanie towarzyskie w Sali Wieżowej.

24-25.05 –   Wyjazd chóru „Jutrzenka” na V Ogólnopolski Zlot Chórów i Orkiestr do Sanktuarium Maryjnego w Licheniu. Wspólny występ połączonych chórów odbywający się 25 maja, przeplatany koncertami orkiestr, to niezapomniane wrażenie estetyczne, które na długo pozostanie w pamięci uczestników. 

01.06      –   25 lat posługi kapłańskiej Proboszcza Grzegorza Lecha. W asyście pocztów sztandarowych oraz parafian odbyła się uroczysta msza jubileuszowa, podczas której chór „Jutrzenka” miał zaszczyt uświetnić liturgię pieśniami. Dyrygował T. Skrobacz.

16.06      –   VIII Pielgrzymka Chórów Śląskich do Matki Boskiej Opiekunki Środowiska Naturalnego w Bujakowie. Występ chórów poprzedziła uroczysta msza polowa, której śpiewem w j. łacińskim przewodził Chór „Wanda” z Łazisk Dolnych, zaś homilię wygłosił ks. Reginek podkreślając piękno muzyki i szacunek dla niej. Chór „Jutrzenka” zaprezentował się w 5-ciu pieśniach, w tym dwie zaśpiewał wspólne z Towarzystwem śpiewaczym „Dzwon” z Orzesza. Dyrygowała Natalia Łukaszewicz.

06.07      –   80-te Urodziny chórzysty Alojzego Niestrój. Uroczystość rozpoczęła jubileuszowa msza św., podczas której „Jutrzenka” wykonała pieśni pod dyrekcją N. Łukaszewicz. Dalsza część jubileuszu wraz z poczęstunkiem odbyła się w Sali Wieżowej.

28-31.08 –   Wycieczka „Jutrzenki” w Bieszczady, zwiedzanie skansenu w Sanoku, Ustrzyk Dolnych oraz leżących na trasie Wielkiej Pętli Bieszczadzkiej miejscowości: Czarna, Lutowiska, Ustrzyki Górne, Wołosate, Wetlina, Cisna, Jabłonki, Baligród, Lesko, Równia. Następnego dnia zwiedzanie barokowego zespołu Pałacowo-zamkowego w Krasiczynie oraz Przemyśla, natomiast ostatniego dnia zapory w Solinie, Polańczyka, rejs statkiem po jeziorze i zwiedzanie parku miniatur cerkwi w Myczkowcach. Organizator wycieczki zapewnił uczestnikom wycieczki nie tylko porcję wiedzy podczas zwiedzania i możliwość podziwiania górzystych krajobrazów, ale również wieczory przy ognisku ze śpiewem i tańcami.

12.09      –   Ognisko zorganizowane w uroczym zakątku naszej miejscowości u Pani Marii Adamczyk, podczas którego chórzystki i chórzyści „Jutrzenki” bawili się w radosnej atmosferze przy śpiewie, tańcach i pieczeniu kiełbasek.

15.09      –   Jubileuszowa msza św. z okazji Złotych Godów Ireny i Kazimierza Błaszczyk, którą chór „Jutrzenka” wzbogacił swym śpiewem. Dyr. N. Łukaszewicz,

15.09      –   Dożynki gminno-parafialne, które tradycyjnie rozpoczęły się uroczystą mszą św. w parafialnym kościele, której liturgię miał zaszczyt uświetnić kilkoma pieśniami chór „Jutrzenka”. Dyrygowała N. Łukaszewicz. Po mszy korowód dożynkowy udał się do sali ARTerii, gdzie odbyły się występy i dzielenie chleba z tegorocznych zbiorów.

13.10      –   Dzień Fatimski, podczas którego chór „Jutrzenka” uczestniczył w modlitwie różańcowej i mszy św. w parafialnym kościele, wzbogacając liturgię pieśniami maryjnymi. Na koniec uroczystości chórzyści wzięli udział w procesji dookoła kościoła niosąc figurę MB Fatimskiej.

20.10      –   Koncert Pieśni Maryjnych w gostyńskiej świątyni, w którym wzięły udział zaprzyjaźnione chóry: „Jutrzenka” z Ornontowic, „Zorza” z Wyr, „Echo” z Łaziski Górnych, „Magnificat” z Chropaczowa. Naszymi chórzystami dyrygowała N. Łukaszewicz.

06.11      –   Adoracja nocna Najświętszego Sakramentu przez chórzystki i chórzystów „Jutrzenki’ w Klasztorze Sióstr Służebniczek NMP w Ornontowicach. Modlitwy prowadzone przez chórzystkę H. Głosz.

11.11      –   Obchody Święta Niepodległości, które rozpoczęły się uroczystą mszą św. w parafialnym kościele, z udziałem władz samorządowych, przedstawicieli lokalnych organizacji, w obecności pocztów sztandarowych. Chór „Jutrzenka” uświetnił liturgię wykonanymi przez chórzystów pieśniami. Dyrygował T. Skrobacz.

16.11      –   Święto patronki śpiewu i muzyki św. Cecylii, wzorem lat ubiegłych rozpoczęła uroczysta msza św. z liturgią wzbogaconą pieśniami w wykonaniu chóru „Jutrzenka” pod batutą N. Łukaszewicz. Wieczór spędzony przez chórzystów w towarzystwie współmałżonków, na który zaproszenie przyjęły władze gminy, rozpoczął się podziękowaniami za śpiew, życzeniami oraz wręczeniem kwiatów na ręce naszej chórzystki Cecylii Spyry przez Wójta Gminy Kazimierza Adamczyka. Wspólny śpiew i taniec towarzyszył uczestnikom wieczoru do późnych godzin wieczornych. Ten wieczór rozpoczął obchody jubileuszu 30-lecia istnienia „Jutrzenki”.

22.12      –   Wielkie Strojenie Choinki, to impreza organizowana dla mieszkańców przez ARTerię, podczas której dzieci ubierają gminną choinkę a dorośli mają możliwość zakupu ręcznie wykonanych ozdób świątecznych. Chórzyści „Jutrzenki” wraz z kapelą „Śląskie Bajery” śpiewali kolędy oraz zachęcali do wspólnego śpiewu uczestników imprezy. Można także było degustować grochówkę przygotowaną przez panie z ornontowickiego Koła Gospodyń.

29.12      –   Koncert kolęd przy żłóbku w kościele parafialnym w Orzeszu, na który przybyły chóry: „Jutrzenka” z Ornontowic, „Dzwon” z Orzesza, „Camerton” oraz orkiestra dęta z Łazik Górnych. Na zakończenie chóry zaśpiewały wspólnie kolędę Cicha Noc. Dyrygowała N. Łukaszewicz.
jg/jk/gk

Rok 2012

5-8.01     –   Coroczne warsztaty i rekolekcje w Brennej pierwszy raz prowadzone przez ks. Bogdana Kornek. Podczas uroczystej niedzielnej mszy św. ksiądz D. Suszko obchodził 25 lat kapłaństwa. Jutrzenka wzbogaciła mszę pięknymi pieśniami i kolędami. Jubilat otrzymał od chórzystów Jutrzenki życzenia oraz prezent.

22.01      –   Udział w regionalnym koncercie kolęd w Ornontowickim Kościele. Oprócz Jutrzenki udział wzięli: Chór Moniuszko z Łazisk Dolnych, Chopin z Bujakowa, Dzwon z Orzesza oraz Orkiestra Tauron Wytwarzanie Oddział Elektrownia Łaziska.

04.02      –   Jutrzenka wykonała pieśni podczas uroczystej mszy św. z okazji 65-tych urodzin Księdza Proboszcza Jerzego Kiełbasa. Dyrygowała Barbara Cempura/Jałowiecka.

05.02      –   Na zaproszenie jubilatki Jutrzenka wzięła udział w mszy św. z okazji 50-tych urodzin parafianki Bronisławy Mierzwa, podczas której wykonała 5 pieśni. Dyrygowała Barbara Cempura.

25.04      –   Niedziela Palmowa z Chórem Jutrzenka. Podczas mszy św. wykonaliśmy Pasję Męki Pańskiej wg Świętego Marka oraz pieśni postne. Dyrygowała Natalia Łukaszewicz.

03.05      –   Coroczny udział Jutrzenki i wykonanie pieśni podczas mszy św. za ojczyznę. Dyrygowała Natalia Łukaszewicz.

06.05      –   Nocna adoracja chórzystów Jutrzenki w Klasztorze Sióstr Służebniczek NMP w Ornontowicach prowadzona przez chórzystkę Hildegardę Głosz.

20.05      –   Maryja jest w naszych sercach i pieśniach – Koncert Pieśni Maryjnych w kościele parafialnym w Ornontowicach, w którym oprócz Jutrzenki udział wzięła Kapela Śląskie Bajery. Dyrygowała Natalia Łukaszewicz, która zaśpiewała również partię solową.

28.05      –   Pogrzeb wieloletniego prezesa chóru Izydora Nowak, podczas którego chórzyści Jutrzenki wykonali pieśni żałobne. Dyrygował Henryk Mandrysz.

2-3.07     –   Wycieczka do Skoczowa – msza św. na Kaplicówce, zwiedzanie miasta, Sanktuarium Św. Mikołaja w Pierśćcu, Kościół Św. Jakuba w Simoradzu. Na zakończenie ognisku z pieczeniem kiełbasek i wspólnym śpiewem.

14.07      –   Pogrzeb Prezesa PZCHiO Rajmunda Hanke w Chorzowie, w którym uczestniczyła delegacja Jutrzenki.

22.07      –   Chórzyści Jutrzenki uświetnili swym śpiewem uroczystą mszę św. z okazji przejścia na emeryturę Ks. Proboszcza Jerzego Kiełbasa po 22 latach swojej posługi kapłańskiej. Dyrygował Tadeusz Skrobacz.

29.07      –   Powitanie nowego proboszcza naszej parafii – ks. Grzegorza Lech podczas niedzielnej mszy św., podczas której chórzyści Jutrzenki wykonali przygotowane na tą okazję pieśni. Dyrygował Tadeusz Skrobacz.

05.08      –   Wizyta nowego proboszcza naszej parafii ks. Grzegorza Lech, który przybył na zaproszenie Jutrzenki, w towarzystwie wójta gminy Kazimierza Adamczyka oraz dyrektor ARTerii Aleksandry Malczyk.

08.08      –   Pogrzeb chórzystki Janiny Ostafin, którą Jutrzenka pożegnała pieśniami żałobnymi.

15.08      –   Udział Jutrzenki w uroczystej mszy św. z okazji 60-tej rocznicy ślubu Walburgii i Maksymiliana Szymała, podczas której zaśpiewaliśmy 5 pieśni. Dyrygował Tadeusz Skrobacz.

16.09      –   Dożynki, rozpoczęte uroczystą mszą św. podczas której chór Jutrzenka wykonał przygotowane na tą okazję pieśni. Dyrygowała Natalia Łukaszewicz.

29.09      –   Uroczystość ustanowienia św. Michała Archanioła patronem miejscowości i gminy Ornontowice rozpoczęta mszą św. w parafialnym kościele odprawioną przez ks. Arcybiskupa Wiktora Skworc. Chór Jutrzenka uświetnił uroczystość wykonaniem 5 pieśni. Dyrygowała Natalia Łukaszewicz.

13.10      –   Wieczór Fatimski, który Jutrzenka uczciła wykonaniem pieśni maryjnych podczas mszy św. Dyrygował Henryk Mandrysz.

06.11      –   Adoracja nocna w Klasztorze Sióstr Służebniczek NMP w Ornontowicach prowadzona przez chórzystkę Hildegardę Głosz.

11.11      –   Uroczysta msza św. za ojczyznę, którą chór Jutrzenka wzbogacił swym śpiewem. Dyrygował Tadeusz Skrobacz.

17.11      –   Udział Jutrzenki w uroczystej mszy św. z okazji Złotych Godów państwa Eryki i Emila Gałuszka. Dyrygował Tadeusz Skrobacz.

24.11      –   Uroczystości patronki chórzystów, św. Cecylii rozpoczęte mszą św. w intencji członków chóru Jutrzenka oraz Kapeli Śląskie Bajery. Doniosłości tej mszy dodały pieśni zaśpiewane przez chórzystów. Dyrygowała Natalia Łukaszewicz. Wieczorem wszyscy członkowie Jutrzenki wraz z osobami towarzyszącymi oraz zaproszonymi gośćmi bawili się przy dźwiękach muzyki.

16.12      –   Strojenie Choinki połączone ze śpiewaniem kolęd oraz przedświątecznym jarmarkiem zorganizowane przez CKiP ARTeria, w którym chórzyści Jutrzenki przy akompaniamencie Śląskich Bajerów wiedli prym w śpiewaniu kolęd wspólnie z mieszkańcami Ornontowic.

30.12      –   Koncert Kolęd w kościele parafialnym w wykonaniu chóru Jutrzenka, podczas którego wykonaliśmy 17 utworów. Koncert urozmaicił duet naszych chórzystek Agnieszki Kusyk i Haliny Kontusz. Dyrygowała Natalia Łukaszewicz.
jg/jk/gk

Rok 2011

01 i 02.01   – „Jutrzenka” wzbogaca swym śpiewem uroczystości 60-tych i 70-tych urodzin swoich chórzystów.

06-09.01 –   25-te rekolekcje chórzystów „Jutrzenki” w Brennej, podczas których medalami udekorowano 5-ciu członków chóru z najdłuższym stażem: J. Gołąb, K. i S. Drażyk, C. Spyra oraz A. Ulbrych. Dekoracji dokonał ks. prof. A. Reginek. Została odprawiona również msza święta w języku łacińskim pod przewodnictwem ks. A. Bindy z okazji 70-tych urodzin prezesa J. Gołąb.

15.01      –   chór “Jutrzenka” uczestniczy we mszy ślubnej nowożeńców A. Jaksa i A. Pierzga. Wykonano 5 pieśni pod dyrygenturą N. Łukaszewicz.

16.01      –   wspólna adoracja chórzystów “Jutrzenki” z członkami wielu regionalnych chórów przy żłóbku w Panewnickim Sanktuarium.

23.01      –   wspólny Koncert Kolęd w wykonaniu “Jutrzenki“ oraz orzeskiego chóru “Dzwon“ w kościele parafialnym w Woszczycach.

11.02      –   wyjazd chórzystów “Jutrzenki” do Teatru Muzycznego w Gliwicach na operetkę “Hrabina Marica”.

16.02      –   zebranie sprawozdawczo-wyborcze. Do zarządu na kolejne 4 lata powołano: J. Gołąb – prezes, C. Spyra – wiceprezes, Gnat – skarbnik oraz M. Langer, T. Skrobacz, L. Szolc, A. Kontusz, K. Niedobecka.

02.03      –   na zaproszenie Wójta Gminy K. Adamczyka oraz przewodniczącego Rady Gminy T. Ziętka, chórzystki “Jutrzenki” wzięły udział w spotkaniu z okazji nadchodzącego Dnia Kobiet.

12.03      –   chór “Jutrzenka” uświetnił swoim śpiewem uroczystą mszę świętą z okazji 50-tych urodzin pana W. Pierzga. Dyrygowała N. Łukaszewicz.

03.04      –   delegacja chóru wzięła udział w zebraniu PZChiO w Bogucicach Zadolu.

10.04      –   udział “Jutrzenki” w Koncercie Pieśni Pasyjnej i Wielkopostnej w kościele NSPJ w Wyrach.

17.04      –   coroczne śpiewanie Pasji w wykonaniu chóru podczas uroczystej sumy Niedzieli Palmowej w kościele parafialnym w Ornontowicach. Dyrygował H. Mandrysz.

24.04      –   nieszpory wielkanocne w Ornontowickim Kościele prowadzone przez chórzystów “Jutrzenki”.

03.05      –   udział “Jutrzenki” w uroczystej mszy świętej w intencji Ojczyzny. Dyrygowała N. Łukaszewicz.

06.05      –   adoracja nocna w klasztorze Sióstr Służebniczek NMP w Ornontowicach prowadzona przez chórzystkę H. Głosz.

14.05      –   udział “Jutrzenki “ w mszy św. z okazji 40-tych urodzin chórzysty I. Cubert. Dyrygował H. Mandrysz.

11.06      –   występ chóru “Jutrzenka” w parku gminnym podczas XVI dni Ornontowic. Dyrygowała N. Łukaszewicz.

12.06      –   udział chóru w mszy świętej z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego chórzystów A. i J. Siedlaczek. Dyrygował H. Mandrysz.

19.06      –   Wspólna msza plenerowa i śpiewy chórów okręgu Mikołowskiego w ogrodach kościoła MB Ochrony Środowiska w Bujakowie.

29.06      –   jednodniowa wycieczka Rudy – Rogów – Czyżowice. W programie udział we mszy świętej w Bazylice Mniejszej w Rudach Raciborskich, zwiedzanie Klasztoru Cystersów w Rudach, koncert “Jutrzenki“ pod dyrygenturą H. Mandrysza, Park Leśny w Rogowie oraz biesiada z kapelą Śląskie Bajery w Ośrodku Rekreacji “Country Club” w Czyżowicach.

14.08      –   występ “Jutrzenki” podczas mszy świętej z okazji 70-tych urodzin chórzystki M. Langer. Dyrygował H. Mandrysz.

11.09      –   udział chóru w uroczystej mszy świętej oraz nieszporach dożynkowych. Dyrygowała N. Łukaszewicz.

08.10      –   udział “Jutrzenki“ we mszy świętej oraz Zjeździe Chórów Oddziału Śląskiego PZChiO w Amfiteatrze Zadole.

13.10      –   Wieczór Fatimski z udziałem chóru “Jutrzenka”. Dyrygowała N. Łukaszewicz.

23.10      –   Koncert Pieśni Maryjnych w kościele parafialnym w Woszczycach. Występ “Jutrzenki” oraz chórów z Orzesza, Łazisk i Wyr. Dyrygowała N. Łukaszewicz.

06.11      –   adoracja nocna w klasztorze Sióstr Służebniczek NMP w Ornontowicach prowadzona przez chórzystkę H. Głosz.

11.11      –   chór “Jutrzenka” uświetnił swoim śpiewem uroczystą mszę świętą z okazji Dnia Niepodległości w Ornontowickim Kościele. Dyrygował T. Skrobacz.

19.11      –   Święto Patronalne muzyków i chórzystów – Św. Cecylii. Występ “Jutrzenki” podczas mszy św. w intencji chórzystów oraz kapeli Śląskie Bajery. Wieczorek rozrywkowo-taneczny w towarzystwie współmałżonków, chrzestnych chóru, władz gminy oraz sponsorów.

7.12        –   Wieczór Mikołajkowy w Sali Wieżowej Urzędu Gminy w towarzystwie zaproszonych gości: Wójta Gminy K. Adamczyka, prezesa okręgu mikołowskiego PZChiO B. Oberda, chrzestnej chóru A. Szczepańskiej, dyrygentów H. Mandrysza i N. Łukaszewicz.

18.12      –   coroczna impreza strojenia choinki za budynkiem ARTerii połączona ze śpiewaniem kolęd z udziałem chórzystów “Jutrzenki”, kapeli “Śląskie Bajery”, zespołu “Manowce“ oraz mieszkańców Ornontowic.
jg/jk/gk

Rok 2010

3.01 – Jutrzenka bierze udział w imprezie zorganizowanej w ornontowickim Domu Kultury pt. „Cały Śląsk śpiewa kolędy”. Koncertowi patronuje PZChiO, TV Katowice oraz Polskie Radio.

7-10.01 – Coroczne warsztaty i rekolekcje w Brennej z uroczystym zakończeniem roku jubileuszowego 25 lat istnienia chóru. Jutrzenka otrzymała statuetkę „Ornontowickie Bzy”.

21.01 – Udział w regionalnym koncercie kolęd w wykonaniu chórów i orkiestr w Chudowie.

17.04 – Uroczystości żałobne na cmentarzu w Ornontowicach. Koncert z okazji 100-lecia PZChiO.

6.06 – Trojok Śląski w Centrum Kultury w Katowicach. Podczas imprezy przejście ze sztandarem Jutrzenki z Katowickiej Katedry pod pomnik na Placu Karola Miarki, następnie koncert w Kościele Bożej Opatrzności w Bogucicach. Iwent zakończył wspólny obiad w Mikołowie.

21.07 – Spotkanie byłych chórzystów z czynnymi śpiewakami w Cukierni u Cichonia w Ornontowicach.

15.08 – Koncert Jutrzenki podczas uroczystości jubileuszowych sióstr zakonnych z okazji 50-lecia oraz 25-lecia ślubów.

6-9.09 – Wycieczka do Austrii. Zwiedzanie wzgórza Kahlenberg w Wiedniu oraz uczestnictwo we mszy św. odprawianą przez ks. Arcybiskupa Stanisława Dziwisza w Bazylice Narodzenia NMP Mariazell.

19.09 – Udział Jutrzenki w pielgrzymce śląskich chórów do Matki Boskiej Piekarskiej. Ofiarowanie śpiewów naszych chórzystek i chórzystów także podczas nabożeństwa Drogi Krzyżowej.

1.10 – Udział Jutrzenki w uroczystej akademii z okazji 50-lecia pracy za pulpitem dyrygenckim Henryka Mandrysz, wieloletniego dyrygenta naszego chóru. Uroczystości odbyły się w Zabrzu-Guido.

27.12 – Koncert kolęd w wykonaniu Jutrzenki przed stajenką w Ornontowickim Kościele.
jg

Rok 2009

8-10.01 – Warsztaty i rekolekcje w Brennej, podczas których przygotowywaliśmy się do planowanego koncertu z okazji 25-lecia powstania naszego chóru.

17.01 – Wspólne z chórami Katowickiego Oddziału Polskiego Związku Chórów i Orkiestr śpiewanie kolęd podczas koncertu przy Panewnickim Żłóbku.

7.02 – Koncert jubileuszowy z okazji 25-lecia Jutrzenki, który odbył się w ARTerii. Podczas koncertu nasze chórzystki wystąpiły w nowych strojach.

10.03 – Złożenie wniosku o przeniesienie Jutrzenki z Gliwicko-Zabrzaskiego Okręgu PZChiO do Okręgu Mikołowskiego.

28.03 – Udział w uroczystościach pogrzebowych naszego wieloletniego sponsora Piotra Nadler – wykonanie pieśni podczas mszy żałobnej w cieszyńskim kościele.

2.04 – Udział w Totus-Tuus – wieczorze wspomnień o Papieżu Janie Pawle II zorganizowanym w świątyni w Łaziskach Górnych.

5.04 – Wspólnie z chórem Chopin odśpiewanie Gorzkich Żali w Sanktuarium Matki Bożej Bujakowie.

13.04 – Koncert Jutrzenki podczas uroczystego poświęcenia odrestaurowanej ambony w naszym kościele.

23.04 – Zmiana dyrygenta Jutrzenki. Pan Henryk Mandrysz podczas próby chóru przekazuje pałeczkę dyrygencką młodej pani Natalii Łukaszewicz. Przez kilka spotkań razem prowadzą próby chóru.

22-24.05 – Jutrzenka uczestniczy w III Zlocie Polskich Chórów i Orkiestr w Licheniu. Wspólny śpiew wszystkich obecnych formacji.

29, 30.05 – Jutrzenka żegna swoich członków: Jerzego Twardęgę i Halinę Gołąb. Wspólny śpiew podczas uroczystości pogrzebowych w Ornontowickim kościele.

29.08 – Spotkanie w ARTerii, na którym wspólnie z młodzieżą FASO Jutrzenka śpiewa pieśni świeckie. Pani Natalia Łukaszewicz dyryguje Jutrzenką po raz pierwszy bez wsparcia pana Henryka Mandrysza.

2-4.09 – Wycieczka Jutrzenki do Kotliny Kłodzkiej. Spontaniczne śpiewy uczestników w Krzeszowie oraz Bardo Śląskim.

19.09 – Jutrzenka uczestniczy w Zlocie Chórów i Orkiestr na Zadolu w Katowicach-Ligocie.

1.10 – Zmiana opiekuna chóru. Zostaje nim Waldemar Pietrzak – dyrektor ornontowickiego Domu Kultury.
jg

Rok 2008

3-6.01 – Kolejne spotkanie Jutrzenki w Brennej z próbami i śpiewem.

19.01 – Wspólne adorowanie Dzieciątka Jezus przy Panewnickim Żłóbku przez chóry katowickiego oddziału związku.

20.02 – Zebranie sprawozdawczo-wyborcze.
W skład Zarządu powołano:
Gołąb – Prezes
Cecylia Spyra – Wiceprezes
Antonina Gnat – Skarbnik
Tadeusz Skrobacz – II Dyrygent
Betina Cubert – Administracja
Danuta Hyła – Sekretarz-Kronikarz
Maria Langer – Członek
Lucjan Szolc – Członek.

1-2.03 – Udział w uroczystości bierzmowania w Ornontowickiej Parafii, której przewodniczył ks. Biskup Józef Kupny. Spotkanie oraz wspólne zdjęcie z ks. Biskupem. 

16.03 – Wykonanie, wspólnie z chórem Chopin, Pasji w Ornontowickim Kościele.

27.04 – Wzbogacenie śpiewem uroczystej mszy świętej odprawionej w naszym kościele z okazji Złotych Godów państwa Eleonory i Tadeusza Skrobacz, II dyrygenta Jutrzenki.

18.05 – Koncert Pieśni Maryjnej dla matek naszej parafii wykonany w Ornontowickim Kościele.

1.06 – Trojok Śląski w Przyszowicach – koncert pieśni śląskich w wykonaniu chórów okręgu zabrzańskiego oraz z Czech, zakończony wspólnym poczęstunkiem.

13.07 – Turystyczny wyjazd członków chóru do Rud Raciborskich oraz biesiada w Rogowie.

1.10 – Podziękowanie Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego za przekazaną, wydaną przez Jutrzenkę z okazji 25-lecia założenia chóru, pamiątkową broszurę z odbytych rekolekcji.

28.12 – Wspólny koncert polskich kolęd w Ornontowickim Kościele w wykonaniu chórów Jutrzenka i Chopin z Bujakowa.
jg

Rok 2007

04-07.01 – udział chórzystów w rekolekcjach w Brennej. Każdy z uczestników rekolekcji otrzymał w prezencie od zarządu chóru płytę z kolędami własnego chóru oraz broszurkę „Wspomnienia rekolekcyjne chóru „Jutrzenka”.

14.01 – „Jutrzenka” wspólnie z chórem „Chopin” z Bujakowa urządza koncert kolęd w kościele w Ornontowicach.

04.02 – chór „Jutrzenka” śpiewa na uroczystej mszy św. w kościele w Ornontowicach z okazji 60. rocznicy urodzin ks. Jerzego Kiełbasy, celebrowanej przez Jubilata.

10-12.05 – w tych dniach odbywa się w Licheniu drugi ogólnopolski zlot chórów dla uczczenia pamięci papieża Jana Pawła II. Podobnie jak przed dwoma laty, chór „Jutrzenka” śpiewa w wielotysięcznym chórze z towarzystwem bardzo dużej orkiestry dętej na cześć zmarłego Papieża-Polaka.

16.06 – „Jutrzenka” uczestniczy w pielgrzymce chórów okręgu mikołowskiego do sanktuarium w Bujakowie.

10-12.10 – zarząd chóru zorganizował chórzystom wycieczkę do Warszawy. W tych trzech dniach zwiedziliśmy bardzo dużo pamiątek historycznych stolicy: Wilanów, Łazienki, Belweder, Powązki, Stare Miasto, Zamek Królewski, katedrę św. Jana oraz grobowce w podziemiach i Teatr Wielki. Prawdziwą ucztą dla chórzystów był pobyt na operze „Halka” w Teatrze Wielkim.

24.11 – udział chóru we mszy św. z okazji święta św. Cecylii oraz w wieczernicy towarzyskiej w salce chóru.

30.12 – chór „Jutrzenka” zorganizował koncert kolędowy wspólnie z jasełkami przygotowanymi przez młodzież tutejszego gimnazjum w kościele w Ornontowicach.

Rok 2006

05-08.01 – tegoroczne rekolekcje „Jutrzenki” miały specjalny charakter. Po raz 20. chórzyści udali się do domu rekolekcyjnego w Brennej, by tam w ciszy i skupieniu oddać się modlitwie i rozmyślaniu o swojej przeszłości i przyszłości. Wieczornica opłatkowa, która zwykle kończyła rekolekcje była wyjątkowa. Tą wyjątkową uroczystość sprawili przybyli na wieczornicę zaproszeni goście i dekoracja honorowymi odznaczeniami związkowymi chórzystów (1 odznaka złota z laurem, 16 złotych i 2 brązowe). Spotkanie opłatkowe upłynęło w bardzo miłej atmosferze.

21.01 – „Jutrzenka” wspólnie z chórami oddziału katowickiego uczestniczy w adoracji kolędowej przy żłóbku w Panewnikach.

22.01 – „Jutrzenka” organizuje koncert kolęd w kościele w Ornontowicach.

15.02 – w kościele w Ornontowicach odbyło się nagranie kolęd w wykonaniu „Jutrzenki” na płytę CD.

01.06 – Urząd Gminy zatrudnia drugiego dyrygenta dla chóru „Jutrzenka” p. Joannę Kwol.

08-11.06 – chór „Jutrzenka” pielgrzymuje do sanktuariów ziemi sandomiersko-kieleckiej (docelowo Święty Krzyż). Jadąc przez Sandomierz, Nałęczów, Kazimierz dotarliśmy w ostatnim dniu do klasztoru benedyktynów na Świętym Krzyżu. Trafiliśmy na piękną uroczystość, która odbywała się tam w tym dniu. Była to jubileuszowa uroczystość „Tysiąc lat życia monastycznego na Świętym Krzyżu”. W kaplicy, gdzie znajdują się relikwie Drzewa Krzyża Świętego, zaśpiewaliśmy kilka pieśni związanych z krzyżem.

18.11 – udział chóru we mszy św. odprawionej w intencji chóru z okazji święta patronalnego św. Cecylii oraz we wspólnej biesiadzie z zaproszonymi gośćmi w sali GDK.

Rok 2005

06-09.01 – chórzyści uczestniczą w rekolekcjach w Brennej.

20-22.05 – z inicjatywy Zarządu Głównego PZChiO Warszawa odbył się zlot chórów w Licheniu dla uczczenia 85. rocznicy urodzin Jana Pawła II. „Jutrzenka” uczestniczyła w tym zlocie, śpiewając w chórze złożonym z ok. 5000 śpiewaków wspomaganych przez ok. 1500 muzyków orkiestry dętej.

05.06 – „Jutrzenka” bierze udział w „Trojoku Śląskim” w Katowicach. Po odśpiewaniu wspólnych pieśni w sali Centrum Kultury w Katowicach chór „Jutrzenka” śpiewa na nabożeństwie w kościele p.w. św. Józefa na Józefowcu.

18.08 – zarząd chóru zorganizował jednodniową wycieczkę dla chórzystów do Brennej.

19.11 – chór „Jutrzenka” bierze udział w odsłonięciu pomnika Jerzego Ziętka w Katowicach. W imprezie śpiewa kilkanaście połączonych chórów oddziału śląskiego.

26.11 – udział chóru we mszy św. odprawianej w intencji chóru z okazji święta patronalnego św. Cecylii. Po mszy św. wspólny wieczorek towarzyski w sali GDK Ornontowice.

Rok 2004

02-04.01 – udział chórzystów w rekolekcjach w Brennej.

24.01 – uroczystość 20-lecia „Jutrzenki” rozpoczęto mszą św. celebrowaną przez ks. proboszcza Jerzego Kiełbasę. Po mszy św. dalszy ciąg uroczystości odbył się w sali GDK. Był koncert galowy „Jutrzenki”, były odznaczenia honorowe dla chórzystów, były dyplomy dla sympatyków chóru, były życzenia i kwiaty dla „Jutrzenki”, była tez na koniec kawa, herbata i śląski kołocz.

26.05 – z okazji Dnia Matki zorganizowano koncert w sali GDK.

03-06.06 – zarząd chóru „Jutrzenka” za namową byłego prezesa p. J. Nowaka urządza chórzystom wycieczkę do Lwowa (po drodze odwiedza klasztor w Pacławicach). Dla wielu z nich była to pierwsza podróż za wschodnią granicę Polski. Zwiedzano stare polskie zabytki Lwowa: muzeum, teatr, katedrę, cerkiew prawosławną, Cmentarz Łyczakowski i Cmentarz Orląt Polskich.

30.08-01.09 – zorganizowano pielgrzymkę do sanktuariów maryjnych: Częstochowa (Jasna Góra), Gidle, Święta Anna, Leśniów.

25.11 – udział we mszy św. z okazji patronki chórów św. Cecylii oraz wieczernicy towarzyskiej w sali GDK.

Rok 2003

03-05.01 – udział chórzystów w rekolekcjach w Brennej.

22.01 – podczas walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego chóru wybrano komitet honorowy i organizacyjny obchodów 20-lecia istnienia chóru. Przewodniczącym komitetu organizacyjnego wybrano p. Tadeusza Skrobacza.

06.04 – z okazji 60. rocznicy urodzin dyrygenta H. Mandrysza, chór „Jutrzenka” urządził w sali GDK „benefis”. Spotkanie poprzedzono mszą św. w kościele w Ornontowicach. Śpiewał chór „Jutrzenka”.

05-08.06 – chór wybrał się na wycieczkę w Sudety i do Czech, gdzie zwiedzano tamtejsze „safari”.

22.11 – podobnie jak w roku ubiegłym w sali GDK zorganizowano wieczór „z pieśnią i humorem” poprzedzony mszą św. odprawioną ku czci św. Cecylii, patronki chórów.

Rok 2002

04-06.01 – udział chórzystów w rekolekcjach w Brennej.

13.01 – „Jutrzenka” organizuje koncert kolęd w kościele w Ornontowicach.

26.05 – z okazji Dnia Matki chór „Jutrzenka” organizuje koncert pieśni maryjnych w kościele w Ornontowicach.

07-09.08 – zorganizowano wycieczkę turystyczną do Zakopanego i Popradu na Słowacji.

24.09 – pielgrzymka chóru do kościoła w Czernej oraz do Łagiewnik.

23.11 – udział chóru we mszy św. z okazji święta patronalnego św. Cecylii; po mszy św. urządzono w sali GDK wieczór „z pieśnią i humorem”.

Rok 2001

05-07.01 – udział chórzystów w rekolekcjach w Brennej. Na spotkaniu opłatkowym, które odbyło się w ostatnim dniu rekolekcji (jak co roku), 27 chórzystów zostało udekorowanych honorowymi odznaczeniami związkowymi (10 złotych i 17 srebrnych).

21.01 – „Jutrzenka” śpiewa w zbiorowym koncercie kolęd kilku chórów w kościele w Chudowie.

19.05 – na zaproszenie ks. proboszcza z Woszczyc chór „Jutrzenka” śpiewa podczas mszy św. prymicyjnej w kościele w Woszczycach.

27.05 – koncert pieśni maryjnych w Ornontowicach z udziałem chórów: „Chopin” z Bujakowa, „Dzwon” z Orzesza i „Jutrzenka” z Ornontowic.

01-03.06 – odbywa się wycieczka turystyczno-krajoznawcza chóru do Kamiannej – kolebki pszczelarstwa i okolic.

26.09 – „Jutrzenka” przeprowadza się do nowej siedziby przekazanej przez wójta Ornontowic Kazimierza Adamczyka. Poświęcenia nowej salki prób dokonał ks. Jerzy Kiełbasa.

25.11 – udział chórzystów we mszy św. odprawianej z okazji święta patronalnego św. Cecylii; po mszy św. odbyło się spotkanie towarzyskie w nowej siedzibie chóru.

Rok 2000

07-09.01 – chórzyści biorą udział w rekolekcjach w Kokoszycach.

16.01 – zorganizowany jest koncert kolęd w kościele w Ornontowicach. Śpiewa „Jutrzenka”.

21.01 – „Jutrzenka” koncertuje z kolędami w kościele w Pszczynie.

25.03 – diecezja katowicka obchodzi rocznicę 75-lecia istnienia. Połączone chóry PZChiO – w tym i „Jutrzenka” – śpiewają podczas mszy św. w Katedrze Chrystusa Króla w Katowicach.

08-11.08 – chór „Jutrzenka” organizuje wycieczkę turystyczno-krajoznawczą na Mazury.

17.09 – „Jutrzenka” koncertuje w zbiorowym koncercie pieśni sakralnej w bazylice w Piekarach Śląskich (organizator PZChiO Katowice).

10.11 – na zaproszenie dyrektora GDK Ornontowice gościmy w tutejszym GDK chór Cadca ze Słowacji. Koncert w wykonaniu chóru słowackiego przyjęli słuchacze bardzo życzliwie.

26.11 – chór „Jutrzenka” urządza koncert pieśni sakralnej w kościele w Ornontowicach.

Rok 1999

08-10.01 – chórzyści „Jutrzenki” uczestniczą w rekolekcjach w Kokoszycach.

24.02 – na walnym zebraniu dochodzi znowu do zmiany na stanowisku prezesa chóru. Z funkcji prezesa zarządu rezygnuje p. Izydor Nowak, a jego miejsce zajmuje p. Jan Gołąb (dotychczasowy wiceprezes)

09.04 – proboszcz parafii Ornontowice ks. Jerzy Kiełbasa obchodzi 25-lecie kapłaństwa. W uroczystości uczestniczy ks. kardynał Joachim Meisner z Niemiec. Chór „Jutrzenka” składa gratulacje ks. Jubilatowi i śpiewa podczas mszy św. odprawianej przez ks. J. Kiełbasę.

11.07 – chór „Jutrzenka” wyjeżdża na jednodniową wycieczkę do Brennej.

12.11 – w kościele parafialnym w Ornontowicach chór „Jutrzenka” organizuje koncert pieśni sakralnych.

17.11-03.12 – pielgrzymka do Ziemi Świętej. W kolejną bardzo długą pielgrzymkę wybrał się chór „Jutrzenka” do Ziemi Świętej. Przejazd do Jerozolimy odbył się samolotem i już następnego dnia po przybyciu do celu podróży nastąpiło zwiedzanie historycznych zabytków związanych z życiem Pana Jezusa. Następnie zwiedzano: Betlejem – Bazylikę Narodzenia Pana Jezusa, Górę Oliwną, ogród Getsemani, Górę Przemienienia Pańskiego, Nazaret, Kanę Galilejską, Górę Karmel. Po kilkudniowym pobycie na Ziemi Świętej pielgrzymi przeprawili się promem „Posejdon” do Egiptu (zwiedzano Kair i piramidy). Następnego dnia również promem przeprawili się na wyspę Cypr, a po dwudniowym pobycie popłynęli do Grecji (zwiedzano Ateny i Akropol). Z Grecji nastąpił powrót do domu autokarem.

Rok 1998

03.01 – „Jutrzenka” bierze udział w przeglądzie chórów (kolęd) w Tychach.

09-10.01 – udział chórzystów w rekolekcjach w Kokoszycach.

23.02 – chór został zaproszony na nagranie kolęd. Były one śpiewane w kościele w Łaziskach podczas mszy św. odprawianej przez o. Eleazara (Adama Nowaka).

02-03.05 – Gminny Dom Kultury w Ornontowicach gości chór mieszany z Chorwacji. Został on zaproszony na Śląsk przez PZChiO Katowice i skierowany do Ornontowic na koncert.

11-23.05 – Lourdes, Fatima i La Salete to kolejne sanktuaria maryjne, które chórzyści odwiedzą w tych dniach. Najwięcej wrażeń przywiozą z pobytu w Fatimie po spotkaniu z wielotysięcznym tłumem pielgrzymów i udziale w uroczystej procesji z figurką M.B.Fatimskiej.

27.06 – ks. Józef Bołda, były proboszcz Ornontowic, obchodzi jubileusz 50-lecia kapłaństwa. Chór „Jutrzenka” bierze udział w uroczystej mszy św. odprawianej przez ks. Jubilata, śpiewając pieśni eucharystyczne oraz „Te Deum Laudamus”.

21.11 – z okazji święta patronalnego św. Cecylii chór uczestniczy we mszy św., a następnie w spotkaniu towarzyskim w salce prób.

Rok 1997

03-05.01 – udział chórzystów w rekolekcjach w Kokoszycach.

18.01 – „Jutrzenka” wraz z chórami PZChiO Katowice bierze udział w adoracji żłóbka w Panewnikach.

10.05 – na zaproszenie ks. Jerzego Kiecki (byłego wikariusza w Ornontowicach) chór śpiewa podczas mszy św. w Ochojcu.

23-24.09 – chór „Jutrzenka” śpiewa na nabożeństwach w Ornontowicach podczas peregrynacji Kopii Cudownego Obrazu M. B. Częstochowskiej.

22.11 – udział chóru w kościele na mszy św. z okazji święta patronalnego św. Cecylii oraz spotkanie towarzyskie „U Janusza”.

Rok 1996

08-10.01 – udział chórzystów w rekolekcjach w Kokoszycach.

14.01 – koncert kolęd w kościele w Ornontowicach; śpiewają: chór „Jutrzenka” i chór z Paniówek.

20-23.06 – wycieczka chórzystów do Pragi; zwiedzano Czeską Starówkę, Hradczany oraz zabytkowe dzielnice Pragi.

16.11 – udział chórzystów we mszy św. w kościele parafialnym z okazji święta patronalnego św. Cecylii.

23.11 – spotkanie chórzystów wraz z członkami rodzin i chrzestnymi chóru w zajeździe „U Janusza” w Ornontowicach.

Rok 1995

06-08.01 – wyjazd chóru na rekolekcje do Kokoszyc.

15.01 – chór „Jutrzenka” zorganizował koncert kolęd dla emerytów w sali GDK Ornontowice.

26.02 – na walnym zebraniu członkowskim dokonano wyboru nowego zarządu chóru. Prezesem został wybrany ponownie p. Izydor Nowak.

17.09 – chór „Jutrzenka” bierze udział w pielgrzymce chórów śląskich do bazyliki w Piekarach Śląskich.

20.11 – „Jutrzenka” śpiewa na nocnej adoracji w kościele św. Stanisława w Żorach zorganizowanej ku czci M.B. Fatimskiej.

25.11 – chór „Jutrzenka” wspólnie z zespołem „Marzanki” biorą udział we mszy św. z okazji święta patronalnego św. Cecylii. Po mszy św. wspólna wieczernica w sali GDK w Ornontowicach.

Rok 1994

02.01 – chór „Jutrzenka” zorganizował koncert kolęd w kościele w Ornontowicach.

07-09.01 – chórzyści „Jutrzenki” biorą udział w rekolekcjach w Kokoszycach. W niedzielę chór śpiewa podczas mszy św. w Turzy.

16.01 – uroczysty koncert chóru „Jutrzenka” z okazji 10-lecia istnienia chóru w sali GDK w Ornontowicach.

23.01 – uroczyste poświęcenie sztandaru „Jutrzenki” w kościele w Ornontowicach. Mszę św. celebrował ks. Antoni Reginek – kapelan śląskich chórów w obecności ks. proboszcza Jerzego Kiełbasy. Podczas mszy św. śpiewał chór „Dzwon” z Orzesza.

29.01 – gościmy w sali GDK dziennikarzy TV Katowice. Reporterzy przeprowadzili kilka wywiadów z chórzystami, dyrygentem, nagrali kilka pieśni w wykonaniu chóru. Całość spotkania została wyemitowana w TV Katowice 6 kwietnia 1994 r.

05.06 – chór „Jutrzenka” uczestniczy w zbiorowym koncercie chórów w „Trojoku Śląskim” w Ustroniu.

15-18.09 – chór wyjeżdża na wycieczkę do Bieszczad (Baligród).

Rok 1993

01.01 – zgodnie z wcześniejszym porozumieniem, patronat nad chórem „Jutrzenka” przejmuje Gminny Dom Kultury w Ornontowicach

08-10.01 – udział chóru „Jutrzenka” w rekolekcjach w Kokoszycach.

13.01 – zebranie zarządu chóru, na którym ustalono prowizorium obchodów 10-lecia istnienia chóru oraz powołano komitet honorowy i organizacyjny jubileuszu. Przewodniczącym komitetu organizacyjnego został p. Izydor Nowak.

09-11.09 – chór organizuje wycieczkę w Góry Stołowe (Sudety). Zwiedzamy Kłodzko, Duszniki Zdrój, Wambierzyce (śpiew na schodach bazyliki).

10.10 – wycieczka jednodniowa do Koniakowa; śpiew przy ognisku koło wyciągu.

Rok 1992

03-05.01 – wyjazd i uczestnictwo chórzystów w rekolekcjach w Kokoszycach.

26.02 – na walnym zebraniu członkowskim (zebrania takie odbywają się corocznie, zgodnie ze statutem PZChiO) dokonano m.in. reorganizacji zarządu chóru. Z funkcji prezesa zrezygnował p. J. Nowak, a jego miejsce zajął p. Edward Adamczyk.

15-18.10 – urządzono wycieczkę do Wiednia. Chór „Jutrzenka” śpiewa na mszy św. na Kahlenbergu.

28-29.11 – chór „Jutrzenka” wspólnie z chórem „Słowik” z Przyszowic jadą na wycieczkę do Zawoi. Wieczorem wspólna biesiada „andrzejkowa” przy ognisku.

27.12 – chór „Jutrzenka” organizuje koncert kolęd w kościele w Ornontowicach.

27.12 – odbyło się spotkanie zarządu chóru z wójtem Ornontowic i ks. proboszczem. Ustalono, że chór od nowego roku kalendarzowego przejdzie pod patronat samorządu gminy Ornontowice.

Rok 1991

04-05.01 – tradycyjnie w pierwszych dniach stycznia chór bierze udział w rekolekcjach w Kokoszycach. Chórzyści bardzo mile wspominają te rekolekcje, bowiem w drugim dniu rekolekcji spotkali się z przybyłym do ośrodka ks. abp. Damianem Zimoniem. Gościem w tym dniu był też ks. Jerzy Kiełbasa.

19-29.10 – następuje długo oczekiwana przez chórzystów pielgrzymka do Włoch, docelowo do Watykanu. Zwiedzono kilka zabytkowych i historycznych miast: Wenecję, Florencję, Asyż, Monte Casino z cmentarzem poległych tam polskich żołnierzy, Sorrento, wyspę Capri i Watykan. Dwudniowy pobyt w Watykanie pozwolił na zwiedzenie historycznych zabytków (Bazylika św. Piotra, Kaplica Sykstyńska, groby papieży) oraz uczestniczyć w spotkaniu z Ojcem Św. Janem Pawłem II na audiencji generalnej.

23.11 – udział we mszy św. z okazji święta patronalnego św. Cecylii oraz spotkanie towarzyskie w salce. W czasie spotkania podsumowano pielgrzymkę do Włoch.

Rok 1990

04-06.01 – kolejna odnowa duchowa chórzystów na rekolekcjach w Kokoszycach.

05.03 – śmierć proboszcza ks. Jana Śleziony: ostatnie pożegnanie ks. Jana, założyciela chóru, udział w ceremoniach pogrzebowych.

03.05 – powitanie nowego administratora parafii, ks. Jerzego Kiełbasy.

24.06 – chór „Jutrzenka” śpiewa podczas mszy św. w kościele Św. Krzyża w Warszawie. W drodze powrotnej z Warszawy zwiedza Niepokalanów.

04.11 – uroczyste wprowadzenie ks. Jerzego Kiełbasy, obejmującego funkcję proboszcza, do kościoła w Ornontowicach.

Rok 1989

06-08.01 – chórzyści ponownie wyjeżdżają na rekolekcje do Kokoszyc.

15.01 – wieczysta wieczernica chórzystów z zaproszonymi gośćmi w salce z okazji 5. rocznicy powstania chóru.

25.11 – „Chrzciny chóru”. Na mszy św. celebrowanej przez ks. Proboszcza dokonano ceremonii chrztu chóru. Chór otrzymał nazwę „Jutrzenka”. Chrzestnymi chóru byli: p. Urszula Smerczek, p. Agnieszka Szczepańska, p. Andrzej Kops i p. Henryk Zdrzałek. Uroczystość chrztu chóru była połączona ze świętem patronki chóru św. Cecylii. Po mszy św. odbyło się towarzyskie spotkanie przy kawie i herbacie w sali GDK.

Rok 1988

08-09.01 – po raz drugi chórzyści wyjeżdżają na rekolekcje do Kokoszyc. Na zakończenie rekolekcji odbył się wieczorek opłatkowy.

31.08 – dyrygent p. Joanna Pudlik odbyła ostatnią próbę z chórem; p. Joanna zrezygnowała z pracy z chórem na własną prośbę.

07.09 – pierwsza próba chóru z nowym dyrygentem p. Henrykiem Mandryszem.

28.09-11.11 – chórzyści remontują pomieszczenie w starej szkole, w której w przyszłości będą odbywać się próby chóru.

Rok 1987

16.10 – chór śpiewa podczas mszy św. w kościele Św. Krzyża w Gliwicach odprawianej w 9. rocznicę wyboru Ojca Św. Jana Pawła II.

21.11 – udział we mszy św. i wieczornicy z okazji święta patronalnego św. Cecylii.

Rok 1986

10-12.01 – chórzyści za namową ks. proboszcza udają się na rekolekcje do Kokoszyc.

27.02 – wyjazd do opery w Bytomiu na operę G. Verdiego „Nabucco” (inicjatywa ks. proboszcza).

08.06 – chór odbywa jednodniową wycieczkę do Bielska.

06-07.09 – chór bierze udział w zjeździe chórów na Górze św. Anny.

22.11 – udział chóru we mszy św. w patronalne święto św. Cecylii oraz w towarzyskim spotkaniu w salce.

Rok 1985

20.01 – na próbę chóru do salki przybył ks. proboszcz z kolędą. Po próbie i kolędzie odbyło się spotkanie towarzyskie.

23.02 – po próbie chóru odbyło się zebranie organizacyjne, na którym dokonano zmianę prezesa chóru. Z funkcji prezesa ustąpił p. H. Swoboda, a jego miejsce zajął p. Izydor Nowak.

23.06 – chór wystąpił podczas mszy św. w Bielsku-Aleksandrowicach (była parafia ks. J. Śleziony)

23.11 – po mszy św. odprawionej w intencji chórzystów z okazji święta patronki chórów, św. Cecylii, urządzono w salce prób spotkanie towarzyskie.

Rok 1984

Z inicjatywy proboszcza parafii Ornontowice ks. Jana Śleziony padła propozycja założenia chóru mieszanego. Jego propozycją oraz werbowaniem członków zajął się p. Henryk Swoboda.

11.01 – odbyło się spotkanie miłośników śpiewu chóralnego w salce parafialnej. Przybyło 36 osób. Przedstawiono dyrygenta chóru p. Joannę Pudlik, po czym odbyła się pierwsza próba chóru. Po próbie odbyło się pierwsze zebranie organizacyjne, na którym wybrano zarząd chóru. Prezesem zarządu został wybrany p. Henryk Swoboda.

01.07 – urządzono jednodniową wycieczkę do Bielska zorganizowaną przez ks. Jana Ślezionę.

24.11 – mszą św. w kościele uczczono św. Cecylię, patronkę chórów; po mszy św. w salce odbyło się spotkanie towarzyskie z ks. proboszczem.