Zespół Folklorystyczny Marzanki

Zespół Folklorystyczny Marzanki
Zespół Folklorystyczny Marzanki

Zespół „Marzanki” powstał w listopadzie 1975 roku pod przewodnictwem Agnieszki Fudały jako część Koła Gospodyń Wiejskich. Był to jeden z pierwszych zespołów w okolicy, który rozpowszechniał kulturę folkloru śląskiego. Na zaproszenie okolicznych wsi, zespół wyjeżdżał z występami, śpiewając tradycyjne piosenki oraz pokazując różne scenki rodzajowe, skecze oraz humoreski. W 1980 roku instruktorem grupy został Józef Arnt.
W tym także roku została nadana nazwa „Marzanki.” Członkinie otrzymały również swoje śląskie stroje. Pięć lat później opiekę nad zespołem objął Dom Kultury w Ornontowicach, a w kolejnym roku prowadzenia grupy podjął się Wiktor Kowol. W 20-stą rocznicę istnienia zespół liczył 22 członkinie i 7 rodzajów strojów, które to kobiety w większości same uszyły i wyhaftowały.

Zespół zapraszany jest na wiele wydarzeń kulturalnych w różnych częściach Polski. Jednak głównie uczestniczy w życiu Gminy oraz bierze czynny udział we wszystkich imprezach organizowanych na jej terenie. „Marzanki” od lat uświetniają swoimi występami takie wydarzenia jak: zabawa „Babski Comber”, Dzień Kobiet i Dzień Matki, Dni Ornontowic, Dożynki Gminno – Parafialne, wieczory „Z pieśnią i humorem śląskim”, parafialne Dni Chorych, jubileusze złotych godów małżeńskich. Jednak śpiewanie to nie jedyne umiejętności „Marzanek”, bowiem mimo upływu lat wciąż posiadają niezliczone pokłady energii, werwy i dobrego humoru co pokazują tańcząc np. cancana, kujawiaka czy trojaka, a także grając zabawne skecze – oczywiście w śląskim klimacie. Od roku 1992 do 2016 grupę prowadził Norbert Adamczyk, natomiast od 2017 grupę przejął Tomasz Kozieł
i prowadzi ją nadal.

Zespół chętnie uczestniczy w akcjach edukacji regionalnej, podczas których występują
w roli ekspertów od śląskich zwyczajów i tradycji. W ten sposób przypominają młodym ludziom czym jest kultura ludowa i jakie ma znaczenie.

Przewodniczącą zespołu od sierpnia 2012 roku jest Magdalena Owczarek. Członkinie zespołu z wielkim zaangażowaniem promują piękno kultury śląskiej także
poza Ornontowicami. Swoim przykładem udowadniają, że warto podtrzymywać taneczno-śpiewaczą tradycję Śląska.