Fotografia na szkle

Efektem połączenia inicjatyw społecznych nauczyciela gimnazjum Pana Marcina Wilczyńskiego oraz przedstawiciela Towarzystwa Miłośników Ornontowic Pana Andrzeja Kotyczki powstały dwa kreatywne projekty. W ramach szerzenia historii Ornontowic wśród mieszkańców, gimnazjaliści tworzyli zagadki, rebusy i krzyżówki tematycznie związane z naszą małą ojczyzną. Wspierani byli przez członków Towarzystwa Miłośników Ornontowic, którzy bardzo chętnie dzielili się z nimi swoją wiedzą oraz ARTerię, która zajęła się zbieraniem, porządkowaniem, sprawdzaniem i łączeniem tych prac
w logiczną całość.

To ciekawe połączenie mogło być realizowane dzięki programowi Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne, a efektem tej pracy jest publikacja wydana przez ARTerię „Dziennik Odkrywcy Historii Ornontowic”. Publikacja ta stała się uzupełnieniem wystawy dawnych Ornontowickich fotografii na szkle wykonanych przez Jana Nieradzika żyjącego w latach 1905-1971. Inicjatorem tejże wystawy
z ramiona Towarzystwa Miłośników Ornontowic został pan Kamil Grzywok.

Wystawa przedstawiała zdjęcia sprzed ponad 70 lat. Do dnia dzisiejszego zachowało się ponad 100 klisz na szkle dokumentujących życie w Ornontowicach. Klisze przekazane zostały przez potomków Jana Nieradzika (panią Izabelę Szostok oraz pana Karola Nieradzika) kolekcjonerowi Kamilowi Grzywokowi.

Wystawa ta była również pretekstem do powstania fotobazy, czyli miejsca gdzie mieszkańcy Ornontowic mogą umieszczać dawne fotografie i wspólnie je opisywać tworząc społeczną bazę fotografii mieszkańców Ornontowic. To działanie zostało zaproponowane przez pana Marcina Wilczyńskiego, jednak fotobaza mogła powstać dzięki pracy członków Towarzystwa Miłośników Ornontowic. Pierwsze zamieszczone tam fotografie pochodziły z kolekcji Jana Nieradzika.