Galeria

W drodze ku szczęściu pastel, technika własna 2005 rok Looking for Happiness pastel, personal technique
Moja rodzina pastel, technika własna 1998 rok My Family pastel, personal technique
Przemijanie pastel, technika własna 2003 rok Passing pastel, personal technique
Arabeska pastel, technika własna Arabeska – muzyka prawdziwie widzialna, muzyka ubarwiona, ukryta w złocistych płatkach kwiatu – zasłyszane 2004 rok Arabesque pastel, personal technique Arabesque – “a truly visible music, a colorful music, hidden in the golden petals of flower” – popular saying
Ukryj mnie w swoich dłoniach pastel. technika własna 2009 rok Cover Me in Your Palms
Tej nocy… marzenie… pastel, technika własna 2010 rok Tonight… a Dream pastel, personal technique
Przesłanie do Nieba pastel. technika własna 2013 rok A Message to Heaven pastel, personal technique
Spotkanie w ciszy pastel, technika własna 2000 rok A Meeting in Silence pastel, personal technique
Ciepła i romantyczna, choć… zmęczone i blada… późna jesień pastel, technika własna 2014 rok Warm and Romantic, Although Tired and Pale – Late fall pastel, personal technique
Miłość pastel, technika własna 2002 rok Love
Żyję dla Ciebie pastel, technika własna 2000 rok I Life for You pastel, personal technique
Ku pamięci Życia i Śmierci In Remembrance Of Life And Death Obraz Ku pamięci Życia i Śmierci Maria zadedykowała ofiarom ataku terrorystycznego na World Trade Center w Nowym Jorku we wrześniu 2001 roku. Kopia obrazu znalazła się w Watykanie, ONZ oraz w Białym Domu w USA. Autorka otrzymała listy – specjalne podziękowania od Papieża Jana Pawła II, Sekretarza Generalnego ONZ – Kofi Annana oraz Prezydenta Georga Busha. Dedicated to the victims of the September 11, 2001 terrorist attacks on the Twin Towers in New York City. A copy of this painting reached the Vatican, the United Nations, and the White House in Washington DC. The artist received letters with special thanks from the Pope – John Paul II, from the General Secretary of the UN Kofi Annan, and from President George W. Bush.

Wszystkie prawa zastrzeżone

All rights reserved