Zarząd RSP

W dniu 26.06 .2021 na walnym zebraniu członkowie Rejonowego Stowarzyszenia Pszczelarzy z siedzibą w Ornontowicach wybrali nowy zarząd na okres trzech lat ( § 21 pkt. 2 Statutu Stowarzyszenia )

W skład nowego zarządu weszli

Leokadia Gospodorz prezes tel. 600 365 644

Ronald Kotyczka wiceprezes

Ewa Makuch skarbnik

Wiesław Miszczak sekretarz

Justyna Kalabis członek zarządu

Eugeniusz Buchalik członek zarządu

Wszyscy wybrani wyrazili zgodę na pełnienie swoich obowiązków.