W grudniu 2021 roku nasze Stowarzyszenie podjęło Uchwałę o organizacji konkursu na projekt Edukacyjnej ścieżki pszczelarskiej. Konkurs ogłoszono w ZSP w Ornontowicach wśród uczniów klas kierunkach technik ogrodnik i architekt krajobrazu. 25.04.2022 roku komisja konkursowa wytypowała zwycięzcę konkursu. Zostały nim uczennice z klasy trzeciej TG1 Natalia Czypionka i Klaudia Michalska. W dniu 29.04 zostały wręczone nagrody uczestnikom konkursu. Główną nagrodę ufundowana przez Stowarzyszenie w wysokości 600 zł, dyplomy oraz upominki w postaci produktów pszczelich, wręczyli Prezes Leokadia Gospodorz i wiceprezes Ronald Kotyczka. Zostały również wręczone upominki dyrekcji ZSP Ornontowice i ARTerii za pomoc przy organizacji konkursu. Projekt zostanie wykorzystany przy budowie Edukacyjnej ścieżki pszczelarskiej, którą chcemy utworzyć na terenie szkoły.

Dziękuję wszystkim osobom, które zaangażowały się w to przedsięwzięcie.