W kwietniu 2022 r. prezes Stowarzyszenia złożyła ofertę realizacji zadania publicznego w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w ogłoszonym przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego konkursie pn. Śląskie dla pszczół”. Projekt pn. ” Pomagamy pszczołom w Ornontowicach” uzyskał 3 miejsce (na 8 przyjętych ofert) w rankingu i kwotę 23700 zł. Obligatoryjnym zadaniem aby uzyskać fundusze było utworzenie łąki kwietnej. Dzięki współpracy z dyrekcją, nauczycielami i uczniami ZSP Ornontowice, udało się taką ścieżkę utworzyć. Jednak większość uzyskanych środków zostało przeznaczone na zakup materiałów dla pszczelarzy. 55 pszczelarzy z naszego Stowarzyszenia odebrało zakupione środki do dezynfekcji uli i sprzętu pszczelarskiego, węzę pszczelą i NOSI-VET – środek przeciwko nosemozie.

Materiały zakupione dla pszczelarzy RSP z siedziba w Ornontowicach ze środków Województwa Śląskiego. Zestaw dla każdego pszczelarza.

Prezes Leokadia Gospodorz z panią marszałek Beatą Białowąs na wręczeniu umów “Pomagamy pszczołom w Ornontowicach”
Pani dyrektor, prezes RSP, uczniowie i nauczyciel Dariusz Spyra dzięki którym powstała łąka kwietna.