Wykład prof. Karola Daniela Kadłubca o roli pieśni w śląskiej kulturze ludowej

Tegoroczny VI Tabor Śląski rozpocznie się 26 lipca 2024 r. o godz. 18.00 wykładem prof. Karola Daniela Kadłubca – etnografa, znawcy folkloru Śląska, specjalisty od gwary cieszyńskiej, historyka literatury. Pracował na Instytucie Pedagogicznym na Uniwersytecie Ostrawskim od 1964 roku, później na Uniwersytecie Karola. W latach 1990-1992 był kierownikiem Katedry Polonistyki i Folklorystyki, a od 1990 roku kierownikiem Instytutu Badań Etnikum Polskiego Uniwersytetu Ostrawskiego. W 1996 roku został kierownikiem Zakładu Folklorystyki Ogólnej i Stosowanej na Uniwersytecie Śląskim – Filii w Cieszynie. Jest autorem wielu książek, zwłaszcza o Śląsku Cieszyńskim, oraz około 600 artykułów naukowych.

Podczas wykładu mowa będzie o tradycji instrumentalnej i wokalnej Beskidu Śląskiego na tle Śląska Cieszyńskiego. Naszkicowane zostaną konteksty formujące cieszyńską muzykę ludową ze szczególnym akcentem na południową, beskidzką część regionu.

Kolejnym zagadnieniem będzie typologia pieśni ludowej i muzyki instrumentalnej (kapel) powyższego regionu, a zatem określenie podstawowych cech, decydujących o jego etniczności, a zatem takich, które są  konstytutywnym wyznacznikiem folkloru muzycznego (śpiewanego i granego) tej części Śląska. Ich nierespektowanie powoduje osłabienie, wręcz niwelowanie siły etnicznej, tkwiącej w tradycji omawianego regionu, co jest zjawiskiem niepożądanym zwłaszcza na pograniczu.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury