Zasady Bezpieczeństwa

Przypominamy o zasadach obowiązujących podczas przebywania w ARTerii Centrum Kultury i Promocji w Ornontowicach podczas zajęć/spotkań.

  • w zajęciach mogą uczestniczyć wyłącznie osoby zdrowe,
  • do budynku ARTerii wchodzimy w maseczce/przyłbicy oraz obowiązkowo dezynfekujemy ręce,
  • podczas zajęć należy pozostać w maseczce/przyłbicy,
  • każdorazowo przed zajęciami należy wypełnić oświadczenie o stanie zdrowia,
  • prosimy zachować 2 m dystans,
  • na zajęciach mogą przebywać tylko uczestnicy zajęć oraz instruktor,
  • prosimy, aby przychodzić na zajęcia o wyznaczonej godzinie,