O Nas

przez admin

O Nas 1 stycznia 2010 roku zaczęła funkcjonować w Ornontowicach ARTeria Centrum Kultury i Promocji. Nasza działalność jest kontynuacją dotychczas funkcjonujących w Ornontowicach instytucji kultury. Czerpiąc z ich dorobku chcemy, aby ARTeria stała się kulturalno-społecznym centrum Ornontowic, promując kulturę oraz walory gminy wśród mieszkańców, jak i na zewnątrz miejscowości.Pragniemy stworzyć możliwości rozwijania różnorodnych pasji, zarówno…