” Śląskie dla pszczół”

przez Leokadia Gospodorz

W kwietniu 2022 r. prezes Stowarzyszenia złożyła ofertę realizacji zadania publicznego w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w ogłoszonym przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego konkursie pn. Śląskie dla pszczół”. Projekt pn. ” Pomagamy pszczołom w Ornontowicach” uzyskał 3 miejsce (na 8 przyjętych ofert) w rankingu i kwotę 23700 zł. Obligatoryjnym zadaniem…