” Śląskie dla pszczół”

przez Leokadia Gospodorz

W kwietniu 2022 r. prezes Stowarzyszenia złożyła ofertę realizacji zadania publicznego w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w ogłoszonym przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego konkursie pn. Śląskie dla pszczół”. Projekt pn. ” Pomagamy pszczołom w Ornontowicach” uzyskał 3 miejsce (na 8 przyjętych ofert) w rankingu i kwotę 23700 zł. Obligatoryjnym zadaniem…

Fundusze z Gminy na projekt “Pszczelarze dla Ornontowic”

przez Leokadia Gospodorz

W maju podpisaliśmy umowę z Gminą Ornontowice na realizację zadania publicznego pn. “Pszczelarze dla Ornontowic” W okresie realizacji zadania został zorganizowany wyjazd pszczelarzy i mieszkańców Ornontowic do pasieki edukacyjnej w Kończycach Małych. Celem wyjazdu było praktyczne pokazanie zarówno pszczelarzom jak i mieszkańcom Ornontowic jak można wykorzystać różne sposoby edukacyjne w temacie pszczół i innych zapylaczy.…

Konkurs na projekt Edukacyjnej ścieżki pszczelarskiej.

przez Leokadia Gospodorz

W grudniu 2021 roku nasze Stowarzyszenie podjęło Uchwałę o organizacji konkursu na projekt Edukacyjnej ścieżki pszczelarskiej. Konkurs ogłoszono w ZSP w Ornontowicach wśród uczniów klas kierunkach technik ogrodnik i architekt krajobrazu. 25.04.2022 roku komisja konkursowa wytypowała zwycięzcę konkursu. Zostały nim uczennice z klasy trzeciej TG1 Natalia Czypionka i Klaudia Michalska. W dniu 29.04 zostały wręczone…